Aleš Brotánek

Aleš Brotánek

architekt

Aleš Brotánek je autorizovaný architekt, absolvent UMPRUM (1984). Diplomoval prací, která řešila skryté potenciály života na venkově od urbanistické revitalizace osídlení, bydlení v nízkoenergetickém a generačně přizpůsobivém domě až do detail ekodesignu nábytku. Po roce 1989 se specializuje na nízkoenergetické domy. Je autorem prvního nízkoenergetického rodinného domu v Čechách v r. 1995.

Je autorem prvního návrhu rekonstrukce podle zásad pasivního domu financované z veřejného rozpočtu – Ubytovna mládeže ve Vysokém Mýtě (oceněno čestným uznáním v soutěži Energetický projektu roku 2006). Z řady další cen jsou významné ty, které obdržel za energeticky pasivní bytový viladům Pod Altánem ve Strašnicích. Tento návrh prokázal, že racionální spoluprací s developerem JRD a díky důsledné optimalizaci návrhovým nástrojem PHPP může vzniknout realizace pasivního bytového domu, která nezvýší náklady na stavbu ve srovnání se zaběhlou praxí. (Cena České komory architektu v soutěži Energetický a ekologický projekt roku 2009, Nominace na Stavbu roku/2012 kde získal cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Vítěz kategorie Bytové domy v mezinárodní soutěži BEFFA/2012 a První cenu v soutěži IEE / THE BEST OF AWARD 2012 předanou v Dublinu 2013).

V roce 2015  získal speciální ocenění za trvalý přínos v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby v rámci  soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Zde také jeho projekt pro společnost Country Life získal 1.místo v kategorii firma za ekocentrum Archa/Nenačovice. Zde se řadu let daří propojovat nadšence i odborníky k hledání netradičních řešení šetrných k přírodě i člověku. Roku 2011 se mu, ve spolupráci Ekonomu se stavební fakultou ČVÚT, firmou Picas a ABatelierem podařilo realizovat požární zkoušky skladby stěn z přírodních materiálů a od té doby lze stavět i v ČR z balíků slámy nosné stěny, tak jako to již dělají řadu let mohou  v USA.

Spolupodílel se na založení Centra pasivního domu. Jako předseda občanského sdružení Ekodům se zaměřuje na propagování významu úspor neobnovitelných energií v obsluze i při výstavbě budov. Popularizuje problematiku v rozhlase, tisku, televizi i pořádáním přednášek po celé republice. V současnosti navrhuje pouze pasivní domy, nebo domy blízké pasivnímu standardu a publikuje zkušenosti v odborném tisku. Zabývá se rovněž poradenstvím v oboru nízkoenergetických a pasivních domů i moderních dřevostaveb. Externě přednášel na ČVUT, na FHS v Praze, na FSS v Brně.

Aleš Brotánek vnímá svojí práci jako poslání a vidí a kouká se daleko za hranice současného architektonického byznysu. Stavbu a i její působení vnímá nejen jako celek sám o sobě ale i jako součást většího celku, který ovlivňuje. Svým přístupem ovlivňuje hodně lidí a ve své profesi a oblasti udržitelného stavění je bezesporu a zaslouženě pojmem.

Nominaci zaslal/a: Jan Bárta