Bedřich Moldan

Bedřich Moldan

vysokoškolský profesor

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., byl prvním ministrem životního prostředí České republiky (1990-91). V této roli se osobně zasloužil, spolu se svými kolegy z ministerstva i dalšími představiteli tehdejší české environmentální politiky (Ivanem Dejmalem, Josefem Vavrouškem, Ivanem Ryndou, Svatomírem Mlčochem a dalšími), o položení stabilních legislativních i systémových základů české environmentální politiky a tím i ochrany přírody a životního prostředí u nás. Na základech, které spolupoložil Bedřich Moldan, česká environmentální politika stojí dodnes.

Vždy dokázal v politice prezentovat ekologickou problematiku způsobem, který si našel cestu i do stran, které nemají environmentální problematiku mezi svými hlavními tématy. Soustavně, srozumitelně a věcně dokázal a stále dokáže čelit často demagogickým argumentům oponentů ochrany klimatu či přírody a divočiny. Bez jeho trpělivé práce v politických kruzích by řada zákonu nedopadla, nebo dopadla (ještě) mnohem hůře než se stalo.

Bedřich Moldan byl též hlavním vyjednavačem v přístupových jednáních s Evropskou komisí v otázkách životního prostředí, vědy a vzdělávání (1998–2001), předsedal Národnímu klimatickému programu (1991–98).

Bedřich Moldan patřil také k vůdčím osobnostem procesu Životní prostředí pro Evropu (tzv. Dobříšského procesu) v rámci Evropské hospodářské komise OSN, který inicioval jeho kolega Josef Vavroušek. Vedle toho byl dlouhá léta velice aktivní v nejrůznějších environmentálních pracovních orgánech OSN. Byl místopředsedou (1993–94) a pak předsedou Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–01).  Jako koordinátor nebo řešitel se účastnil několika mezinárodních projektů pod OSN, např. Millenium Ecosystem Assessment. Je propagátorem a tvůrcem indikátorů udržitelného rozvoje – na konferenci o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro v červnu 2012 vedl tým prezentující návrhy nových indikátorů udržitelného rozvoje, byl členem vládní delegace ČR pro přípravu konference.

Prof. Moldan je dosud jednou z mála světově proslulých osobností environmentální politiky Česka. Česko, Slovensko ale i celá Evropa byla pozitivně ovlivněna jeho prací i schopností dávat dohromady politiky, vědce, odborné týmy či mladé lidi.

Bedřich Moldan též dlouhou dobu předsedal vědecké radě Evropské agentury pro životní prostředí v Kodani a zasloužil se mj. o to, že se Evropa v řadě environmentálních přístupu (mapování, monitoring, reporting) inspirovala českými zkušenostmi.

Stál v čele Českého svazu ochránců přírody (1991–97) a založil Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (1992). Bedřich Moldan je též významnou postavou české environmentální vědy a akademické sféry. Jako vysokoškolský učitel, zakladatel a dlouholetý ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (dnes zástupce ředitele) pozitivně ovlivnil stovky, ne-li dnes již tisíce, mladých lidí v jejich vztahu k ochraně životního prostředí. Desítky jeho studentů se této problematice dnes věnují profesionálně.

Bedřich Moldan je též autorem řady publikací (Geologie a životní prostředí; Ekologie, demokracie, trh; Příroda a civilizace – životní prostředí a rozvoj lidské civilizace). V roce 2015 vyšlo již druhé vydání jeho knihy Podmaněná planeta.

Nominaci zaslal/a: Ladislav Miko a Jakub Kašpar