Daniel Pitek

Daniel Pitek

soukromý zemědělec a podnikatel

 

Na vlastní náklady a na rozsáhlém území několika stovek hektarů obnovuje krajinu kolem Milešovky, která byla v minulosti těžce zkoušená, vrací jí původní rozmanitost i zapomenutou strukturu. Veřejně se angažuje v místních kauzách i na celostátních kauzách spojených s ochranou přírody. Jeho úsilí jde ruku v ruce s občanskou angažovaností a je ukázkou skvělé spolupráce podnikatele, zemědělce a aktivního občana s odborníky na životní prostředí.

Hospodaří na 600 hektarů pozemků v okolí Milešova, Černčic i Bílky. Všechny své pozemky vyčistil od náletových dřevin a mrtvých stromů. Když se mu ale nějaké vzrostlé nálety líbily, nechal je v krajině v podobě solitérů či remízků. Na loukách vytrhal odvodňovací skruže, čímž vznikly tůně plné života. Takto založil už 30 tůní, v plánu má dokonce v okolí Milešova vybudovat 15 rybníků. Protože krajinu mění ve velkém, konzultuje své kroky s odborníky. Důležitým vodítkem jsou pro něj i staré mapy.

To, co dělá Daniel Pitek může mnohým připadat (a také připadá) jako čiré bláznovství. Místo co by si v klidu užíval vydělaných peněz, nebo je výhodně investoval, vkládá své prostředky, čas i energii do aktivit, které příliš nevynášejí, angažuje se v kauzách, kterým se jiní raději vyhnou, bojuje s úřady, a tak si komplikuje život i podnikání.

Postupně nakoupil stovky hektarů zemědělské půdy a na ní začal vysazovat zaniklé ovocné sady, obnovovat vykácené remízky, zakládat mokřady, tůně a rybníky. Kromě obchodování se dřevem a sádrokartonem provozuje ekologické zemědělství, založil jelení farmu, chová ovce a koně. Spoluzakládal Milešovský spolek přátel přírody, jehož je předsedou, je členem stráže zdejší CHKO, pracuje ve svazu ekologických zemědělců a v asociaci vlastníků půdy. Úspěšně bojoval proti plánům developerů zastavit satelitním městečkem pole pod Milešovem, dnes se angažuje v otázce novelizace zákona o myslivosti, v němž dosud stále přetrvává řada absurdních socialistických ustanovení.

Daniel Pitek navrací historickou tvář krajiny v bývalých Sudetech, po staletí budovanou význačnými šlechtickými rody i obyčejnými rolníky v nebývale velkém rozsahu. Vykupuje louky, navrací ovocné, vysokokmenné sady do oblasti Zahrady Čech, poukazuje na aspekty trvalé udržitelnosti života člověka v krajině.

Tyto aktivity provádí také v rámci Milešovského spolku přátel přírody, ČSO, Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice a dalších.

Viz také články například v iDnes nebo na Enviwebu či v Respektu. Byl o něm též natočen film Českou televizí.