Helena Vlašínová

Helena Vlašínová

výzkumná pracovnice

Helena Vlašínová je výzkumnou pracovnicí v oboru biologie rostlin – MENDELU v Brně, kde je lektorkou předmětu Permakulturní techniky. Permakulturu vyučuje též na FSS MU v Brně. Je propagátorkou trvale udržitelného, vědomě skromného životního stylu, permakultury a přírodního zahradničení. Je jednou z prvních průkopnic permakultury u nás. (Permakultura je systém designu lidských sídel založený na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Využívá přitom starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy.)

Je inspirující chodící studnice vědomostí a zkušeností v oblasti pěstování rostlin a ochrany přírody, které se skromností vrozenou a nabytou odborností spojuje velmi lidským přístupem. Studentům, zahradníkům, kolegům. Její trpělivost, moudrost a zároveň humor by se měly množit jako (přinejmenším) lebeda na poli 🙂

Helena Vlašínová je autorkou knihy „Zdravá zahrada“ (2006, 2013), která dává návod, jak si co nejjednodušeji vytvořit plodící domácí zahrádku bez chemie. Svým nenapodobitelným, laskavým, jemně humorným, moudrým, a přitom pronikavým a radikálním způsobem zde sdílí se čtenáři věcné informace, osvědčené pracovní postupy, nebo třeba způsoby, jak využívat v domácnosti plevelné byliny. Upozorňuje na důležitost volně žijících živočichů na pozemku, uvádí čtenáře do harmonického světa přírodních koloběhů, kde do sebe všechno zapadá a my lidé si hlavně musíme dávat pozor, abychom tyto přirozené přírodní procesy nerušili a využívali je tak, že se do nich zapojíme a staneme se jejich součástí. Je též jedním ze spoluautorů knihy Václava Cílka „Tři svíce“, kde zpracovala kapitoly o permakultuře. Helena je též autorka, redaktorka a odborná poradkyně mnoha dalších publikací.

Kromě akademického a osvětového působení je Hela Vlašínová i nesmírně zkušená praktička, která umí jedinečně propojovat svá vlastní zahradnická pozorování s poznatky minulých generací pěstitelů i současné vědy. Patří k prvním permakulturním zahradnicím v České republice.

Dlouhodobě se zabývá využitím planých rostlin v kuchyni a poradenstvím i propagací v oboru permakulturních i přírodních zahrad ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, kde vedla 8 let pravidelné měsíční setkávání Přátel přírodních zahrad a podílela se na projektech Přírodní zahrady bez hranic.

Nominaci zaslal/a: Eva Hauserová, Edita Matoušková, Linda Paulenová, Iva Drápelová, Kateřina Horáčková, Zuzana Pěkná, Olga Horová, Aleš Příleský