Libor Musil

Libor Musil

podnikatel

Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. V loňském roce postavil zelenou stavbu LIKO-NOE, která ukazuje využití šetrných technologií a je zcela pionýrská ve využití zelených fasád, kořenových čistíren a uzavřeného koloběhu vody. Jeho vizí je dodávat průmyslové haly, které neovlivňují negativně vodní režim a mikroklima.

Vývojové centrum je koncipováno jako model průmyslového objektu, který může fungovat jako ostrovní systém z hlediska zásobování vodou a energií. Nejcennější je koncepce čištění vody s využitím nejen kaskády klasických kořenových čistíren, ale také unikátní fasádní kořenové čistírny a dočišťování vody při zavlažování zelené fasády. Její rozloha 165 m2 je v českých podmínkách zcela rekordní a společnost Libora Musila získala zkušenosti také z údržby a různých typů technologií a travních osevů.
Praktické zkušenosti LIKOs vedou mj. i k podnětům odstraňování chyb v legislativě.

Vizionářství Libora Musila je také v jeho schopnosti spolupracovat s nejlepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy ekologických řešení. Ekologické postupy jsou velmi dobře dokumentovány na veřejně přístupných webech a firma se účastní řady konferencí a prezentací, kde prolamuje nedůvěru jiných podnikatelů a investorů k inovativním řešením.

Stavba LIKO-NOE získala řadu ocenění, mj. Zasedačka roku 2015.