Miroslav Hudec

Miroslav Hudec

psycholog, politik, publicista

PhDr. M. Hudec pochází ze středočeského Benešova. Po ukončení studia psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze v roce 1976 nastoupil do zaměstnání v Pedagogicko – psychologické poradně v České Lípě, kde později zastával funkci ředitele, a to až do roku 2012, kdy byl zvolen členem krajského zastupitelstva v Libereckém kraji. V roce 1989 zakládal v České Lípě Občanské fórum, od roku 1990 – s přestávkou pouhých 4 let – byl pravidelně volen českolipským zastupitelem a tuto funkci vykonává dodnes. Další životopisné údaje jsou k dispozici na Wikipedii.

Již od svého příchodu do České Lípy se dr. Hudec neustále snažil angažovat v oblasti ochrany životního prostředí a neváhal vystupovat i veřejně a pokoušet se své názory publikovat, ačkoli se takové počínání setkávalo s nepochopením a negativními reakcemi tehdejší vládnoucí garnitury. Postupem let se dr. Hudec stal v očích veřejnosti respektovanou autoritou,  potvrzením čehož je mj. i důvěra, kterou mu opakovaně dávají občané při volbách do zastupitelských orgánů.

Za svůj život napsal řádově tisíce publicistických příspěvků do regionálního i celostátního tisku a dalších médií, věnovaných především problematice ochrany přírody a udržitelného života. Se stejnou intenzitou věnuje svůj čas i osobní účasti při různých jednáních a řízeních, týkajících se konkrétních případů ohrožení přírody a životního prostředí. Osobně provádí i kontrolu ohrožených lokalit a zejména stromů – ať už jednotlivých exemplářů či celých porostů – a příslušnou dokumentaci jejich stavu. Dlouhodobě věnuje značnou pozornost dalším kontroverzním záležitostem na území severních Čech, jako je například neustále se opakující snaha těžařů o obnovení činnosti kamenolomu na Tlustci u Brniště. Obyvatele Horního Jiřetína v jejich snaze uchránit své domovy před prolomením limitů těžby uhlí neváhal podpořit osobní angažovaností a účastí přímo na místě při jejich protestních akcích.

Výrazem angažovanosti dr. Hudce je i to, že je dlouholetým předsedou českolipské regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život.     

Nominaci zaslal/a: Marie Čcheidzeová - společně s Michaelou Komersovou, Jiřím Stránským a Milanem Kubátem