Richard Medal

Richard Medal

environmentalista

Mgr. Richard Medal mezi plejádou dlouholetých česko-slovenských environmentalistů snad nejlépe ze všech naplňuje ideál kvalifikovaného, zaníceného, naprosto důsledného a přitom nekonfliktního ochranáře a ekopedagoga.

Jeho nepřetržité úsilí o zachování a posílení pozice environmentální osvěty na Slovensku patří k oněm zásadním činům, které lze právem řadit mezi nenahraditelné.

Ríša totiž dokázal i v nejtěžších obdobích bez politické a finanční podpory udržet na vysoké odborné i pedagogické úrovni nejen Centrum environmentálních aktivit v Trenčíně, ale i celoslovenskou environmentální síť Špirála a výtečný ekopedagogický časopis ĎalEKOhľad s úctyhodným počtem 32 dosud vydaných čísel. Svou houževnatostí, erudicí, důrazností, odvahou, ale i láskou k lidem a k přírodě je krásným příkladem člověka, který neokázale a poctivě naplňuje cíle trvale udržitelného života.
Výčet Ríšových environmentálních aktivit, počinů a úspěchů zdaleka nekončí výše uváděnými skutečnostmi. Je zakladatelem a byl též dlouholetým organizátorem celoslovenské školské sítě Zelená škola (dodnes zde působí jako člen správní rady), pořadatelem letních ochranářských táborů rodičů s dětmi na pomoc přírodě, přesvědčeným propagátorem zdravé výživy a provozovatelem trenčínského bioobchodu i konzultantem pro třetí sektor.
Pozoruhodná je také Ríšova současná angažovanost jako poslance Městského zastupitelstva v Trenčíně, kde se navzdory osamělosti svých snah vytrvale snaží o uplatňování zásad trvalé udržitelnosti v činnosti městské samosprávy. K jeho široce založeným poslaneckým i občanským aktivitám ve smyslu naplňování Místní Agendy 21 patří například rozvoj cyklodopravy a cyklistické infrastruktury, ochrana zeleně, parků, lesoparku, obnova třešňového sadu, obrana veřejných prostorů před zábory, podpora místní ekonomiky, uplatnění regionální ochranné známky a mnoho dalšího.
Při všech svých časově i organizačně náročných aktivitách se dokáže láskyplně věnovat vlastní rodině a dbát na své další vzdělávání v oblasti TUŽ.
Ríša je už mnoho let vzorem mladým slovenským environmentalistů, ekopedagogům a ochranářům, ale i mnohým nám starším, kteří upřímně obdivují jeho železnou vůli a neutuchající nadšení i v dlouhých obdobích, kdy environmentální výchova politiky ani úředníky na Slovensku nezajímala, nebo ji dokonce považovali za škodlivou a nebezpečnou.

Ríša Medal naplňuje odkaz Josefa Vavrouška zcela důsledně a plnohodnotně jako málokdo. Držitelem CJV by se stal plným právem a k radosti slovenských a českých environmentalistů, mezi nimiž je v obou republikách velmi dobře známý, vysoce ctěný a oblíbený, a to i s ohledem na stále velmi žádoucí zvýšení popularity EVVO na Slovensku. Proto si ho dovoluji na toto ocenění znovu navrhnout.

Nominaci zaslal/a: Aleš Máchal