Tomáš Hodek

Tomáš Hodek

ředitel neziskové organizace

Tomáš Hodek se svou ženou založil a vede organizaci Ekodomov, pod jejíž hlavičkou běží několik projektů s ekologickou orientací. Ať už to jsou enviromentálně vzdělávací programy pro školy (formou divadla, jednorázových akcí či kroužků Malého průzkumníka přírody) či projekt Kompostuj.cz zaměřený na práci s bioodpady (zejména v menším domácím měřítku).

Nejspíš nikdo právě pro popularizaci kompostování v Česku neučinil tolik jako on, ať už v rámci vyhlašování soutěže o nejhezčí kompost (vloni jubilejní desátý ročník, stovky účastníků) či propagací kompostování a vermikompostování v obcích, firmách i školách.

Se svou ženou Kateřinou taktéž založili první lesní školku v ČR, Dětský klub Šárynka.