Tomáš Mitáček

Tomáš Mitáček

podnikatel

Tomáš Mitáček rozvinul se svými spolupracovníky v čele s Josefem Dvořáčkem komplexní vzdělávací program, který navazuje na ukázkovou práci s bylinkami v Sonnentoru a dokáže návštěvníkům podat informace o významu šetrného zemědělství příjemnou zážitkovou formou zapojující všechny smysly návštěvníka – lépe a účinněji než jakékoliv akademické kurzy. Kombinace zajímavých exkurzí do výroby umožňujících porozumění celému zemědělskému cyklu, zážitkových programů, bylinkových trhů, čajovny a nedávno dokončené přírodní zahrady se sluneční vyhlídkou zapojují všechny smysly a vytvářejí neobyčejně účinný vzdělávací a motivační mix nejen pro ekologické spotřebitelství, ale také pro odpovědné podnikání.

Dalším aktuálním počinem posledních let je jeho podíl na přeměně devastovaného zemědělského podniku ve Velkých Hostěrádkách v ukázkovou „Veselou biofarmu“. Projekt rozvíjí společně se svými kamarády souputníky ze svazu ProBio.

Tomáš Mitáček patří k zakladatelům ekologického zemědělství v České republice. Podobně jako ostatní kolegové ze svazu ProBio se inspiroval praxí biozemědělců v zahraničí, zejména v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku. V roce 1991 se připojil k pionýru rakouského ekologického zemědělství, Johannesi Gutmannovi a společně vybudovali v Rakousku a v České republice prestižní a prosperující společnost Sonnentor, která staví na ekologických hodnotách a svoji filosofii skvěle komunikuje po celé Evropě i mimo ni. Daří se jí to právě díky vizionářským osobnostem otců zakladatelů, Mitáčka a Gutmanna.

Tomáš Mitáček patří k vizionářům, kteří svojí činností ovlivňují desetitisíce lidí, kteří ročně navštíví areál Sonnentor v Čejkovicích. Oslovuje velmi širokou skupinu populace nad rámec „ekologických kruhů“.

Sonnentor má silný rozměr sociálně ekologického podnikání, přispívajícího k udržitelnosti venkova. Podporuje také ze svých výnosů řadu charitativních projektů na jižní Moravě.