Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

politik a ochránce přírody

Mnozí vrcholní politici o ochraně životního prostředí jen mluví, berou ho jako doplněk, jako brzdu hospodářského růstu, nebo mu prostě nerozumí a rozumět ani nechtějí. Prosazení jiného uvažování je přesto možné i ve vrcholné politice. Vladimír Špidla je veřejnosti znám především jako bývalý ministr a předseda Vlády ČR a komisař EU. Je absolventem oboru historie a prehistorie. Prošel řadou profesí: pracovník památkové péče a ochrany přírody, archeolog, dělník na pile, zaměstnanec mlékárny a skladu stavebnin, ředitel úřadu práce.

V 70. a 80. letech minulého století aktivně působil v Českém svazu ochránců přírody. Podobně jako Josef Vavroušek, ve vrcholné politice hledá pozitivní řešení ekologických, sociálních a ekonomických problémů. Jeho snaha je zřejmá na příkladu Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako stálého poradního, iniciačního a koordinačního orgánu Vlády ČR pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Coby premiér se v roce 2003 zasadil o její vznik a o obnovu fungování tohoto orgánu se dále v roce 2014 zasadil jako šéfporadce současného premiéra.

Byl u vzniku ČSOP, ale také u zformování českého sociálně-demokratického hnutí, které nevzniklo jen transformací komunistické strany a prostým odmítáním komunismu. Jako premiér ukazoval příležitosti Česka v EU, přinesl změnu uvažování o ochraně klimatu, podporoval energetické úspory (Panel) i zrod podpory obnovitelných zdrojů (zákon o podpoře OZE). Je obhájcem ústupu od využívání fosilních paliv a podporuje energetickou změnu s rozumným rozvojem využívání obnovitelných zdrojů. Podpořil celou řadu ekologických výzev a iniciativ. V udržitelném rozvoji vidí zdroj pro sociální sféru. Své narozeniny slaví příznačně na Den Země.