Vlastislava Šenarová

Vlastislava Šenarová

občanská aktivistka

 

Paní Šenarová letos oslaví 80. narozeniny. Přes svůj pokročilý věk i zdravotní problémy je stále velice aktivní v prosazování zájmů občanů Prahy – Libně, zejména v oblasti Povltaví a v okolí ulice V Holešovičkách, kde prožila většinu svého života. Stala se vzorem pro mnohá občanská sdružení, která usilují o zlepšení životního prostředí ve městech. Byla to ona, kdo naučil občany, že je možné a hlavně NUTNÉ aktivně se účastnit jednání výborů magistrátu, aktivně vystupovat na zastupitelstvech Magistrátu HMP i na zastupitelstvech jednotlivých městských částí. Školí již 5. garnituru pražských politiků o tom, jak mají jednat s občany, jaká pravidla se mají dodržovat při jednání s nimi … což se může zdát snad jako zbytečná námaha, ovšem všechno toto snažení pomalu, ale jistě přináší své ovoce.

Od roku 2005 je předsedkyní OS Za naši budoucnost, významně se zasazuje za záchranu vzácné oblasti Povltaví a Libně formou neutuchající občanské aktivity a důslednou odbornou, právní a politickou cestou a prosazováním změny územního plánu dle odborného řešení dopravních architektů.