Jaromír Bláha

Jaromír Bláha

veterinář a expert na ochranu lesů

Jaromír Bláha disponuje hlubokými znalostmi o lesním hospodaření, o přírodě a legislativním zajištění její ochrany. Dokáže fundovaně, srozumitelně a s přehledem jednat s politiky, novináři, lesníky i hospodskými štamgasty.

Za více než čtvrtstoletí práce v ochraně přírody dosáhl řady úspěchů. Pro místní občany i turisty uchránil nádhernou krajinu České Kanady před výstavbou gigantického rekreačního střediska Rajchéřov u Landštejna. Založil a vedl program ochrany lesů v Hnutí Duha (dnes již nazývaný Krajina), který je respektovaným partnerem lesníků i politiků. Je spoluzakladatelem projektu vlčích a rysích hlídek a spoluautorem Záchranného programu pro velké šelmy v ČR. Inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření systémem FSC (Forest Stewardship Council) v ČR, podílel se na přípravě českých národních standardů šetrného lesního hospodaření, které byly schválené mezinárodním ústředím FSC. Je dlouholetým předsedou ekologické sekce FSC ČR. Podílel se na přípravě Národního lesnického programu pro roky 2007 – 2013, schváleného vládou v roce 2009. Má významnou zásluhu na tom, že obsahuje řadu opatření ke zlepšení zdravotního stavu českých lesů. Nyní je členem Koordinační rady NLP.

Známý je především díky dlouhodobé práci v ochraně vzácných horských ekosystémů v NP Šumava. Byl členem expertní mise IUCN/WCPA v NP Šumava v roce 2002, později několik let členem Vědecké sekce Rady NP Šumava. Aktivně připomínkuje návrhy zákony, které se týkají hospodaření v lesích – vystupoval hlavně proti pokračujícímu parcelování veřejných lesů mezi největší těžařské firmy, či péče o národní parky. Přesvědčivě vysvětluje úředníkům, politikům i veřejnosti význam a poslání národních parků a ochrany divočiny (přírodních procesů) jako součásti ochrany přírody.

V polovině devadesátých let založil projekt dnes již tradičních Týdnů pro les, který zapojuje veřejnost do praktických činností (sázení stromků, zahazování erozních rýh, ochrana stromků před zvěří, revitalizace rašelinišť atd.) při ochraně lesů ve spojení s přednáškami přímo v terénu. Stovky účastníků v rámci Týdnů pro les vysadily tisíce stromků, zaházely desítky kilometrů erozních či melioračních rýh atd. Inicioval a posléze i organizoval několik lesoochranářských vzdělávacích táborů, jejichž mnozí účastníci dnes působí v ochraně přírody v nevládních organizacích, státní správě a dalších institucích.

V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu (jako jediný cizinec). Před třemi roky obdržel spolu s kolegy z Hnutí DUHA cenu nadace EuroNatur za budování zelených a mírových mostů v Evropě, k jejímž nositelům patří i princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov.

Nominaci zaslal/a: Daniel Vondrouš