Michal Křivohlávek

Michal Křivohlávek

projektový manažer

Michala znám z dob jeho působení v Auto-Matu a coby organizátora velkých pražských cyklojízd coby aktivistu – multimodalistu. Michal vždy dbal na vyváženost dopravy a preferenci MHD, byť se angažoval v prosazování práv především cyklistů a chodců.

Michal působil od roku 2002 v organizacích Člověk v tísni, později od cca 2004 v Oživení a Auto*Matu. V Auto*Matu vedl v letech 2006-2012 tým řešící dopravu, tzv. watchdog. Inicioval známou „sázku s primátorem Bémem,“ o to, že se při výstavbě tunel Blanka prodraží.

V posledních letech se angažuje v rámci neziskové organizace Arnika v tématu participace městského obyvatelstva na rozhodovacích procesech v územím plánování např. při formulování pražského metropolitního územního plánu. Tomuto tématu se věnoval i na „druhé straně barikády“, coby koordinátor pro participaci v městských částech Praha 10 a Praha 7 (2013-15). Dlouhodobě se zabývá tématem vlivu dopravy na každodenní život. V roce 2012 obhájil dizertaci Antropologie každodenních cest. Studoval v Kodani.

„Zapojení obyvatel je klíčovou podmínkou pro úspěšnou veřejnou správu. Právě v době vzrůstající mediality je přímá participace účinnou metodou nalézání porozumění a kompromisu“, říká Michal Křivohlávek.

Nominaci zaslal/a: Daniel Mourek