Pavel Hubený

Pavel Hubený

ředitel národního parku

Za dlouhodobé působení na Správě NP a CHKO Šumava a za prosazovaní bezzásahového režimu a ochrany divočiny v národním parku Šumava, jako jeho současný ředitel…

Pavel Hubený je dlouholetým pracovníkem ochrany přírody na Šumavě.  Byl u založení NP Šumava, kde zprvu pracoval ve státní správě. Od roku 1993 byl vedoucím CHKO Šumava a od roku 2014 je ředitelem NP Šumava. Patří k našim největším znalcům Šumavy.

Kromě aktivního dlouhodobého vystupování na podporu ochrany přírodních procesů též významně přispěl k poznání historie šumavských lesů ať již pečlivým studiem historických pramenů nebo rozsáhlou analýzou letokruhů šumavských smrků. Jeho poznatky ukázaly věkovou rozmanitost a skutečnost, že převážná část horských smrčin je přirozených. Vyvrátil tak tradované mýty o tom, že šumavské smrčiny jsou nepřirozené monokultury.