Petr Dobrý

Petr Dobrý

praktický ekolog

Z rozmanitých aktivit Petra Dobrého, které vybízejí zejména drobné hospodáře a majitele zahrádek k soužití s nejrůznějšími přírodními živočichy, ale i hospodářskými zvířaty, stojí nejvíc v popředí projekt Slepice v nouzi. Zemědělská velkovýroba učinila z nosnic stroje na vajíčka. Směstnané v klecích, i když o trochu větších než bývaly donedávna, nebo namačkané v halách s podestýlkou. Mladé kuřice snášejí po prvních dvaceti či třiceti týdnech života jedno vajíčko denně. Po pelichání však v dalším vývojovém cyklu snášejí už méně, zato větší vejce. Když se to ještě vyplatí, mají rok přežití navíc. Jinak jdou po roce a půl života na jatka, aniž by kdy viděly slunce, trávu a poznaly kohouta.

Shrnující materiály uvádějí, že u nás 84 procent prodávaných vajíček pochází z klecové produkce. Předčasně utracených slepic je tedy obrovské množství. Tváří v tvář tomuto stavu vznikla iniciativa Slepice v nouzi. Upřednostňuje odkup vyřazených nosnic před utracením na jatkách a nabízí je k domácím chovům. Slepice získají tři až čtyři roky života navíc, mohou se dožít i šesti let. Užijí si slunce, trávy, popelení a mnohdy poznají i lásku kohouta.

Plnohodnotný život poznaly už stovky takto zachráněných slepic a zájem o ně rok od roku roste. Do nového domova přicházejí vypelichané, se zvadlým hřebínkem a často i s pohmožděninami. Neumějí ani našlapovat na trávník nebo na bláto. Ale žádný strach, už je spousta praktických důkazů, že slípky se znovu opeří, hřebínek se vztyčí a pohmožděniny zahojí. A stávají se ozdobou zahrady a leckdy i miláčky nového majitele. Navíc se zárukou dobrého zdraví, protože nosnice v průmyslovém chovu jsou proti přenosným chorobám očkovány. Tři slepice, chované doma na zahrádce, i bez rekordních snůšek snadno pokryjí celoroční spotřebu průměrné tříčlenné rodiny.

Projekt Slepice v nouzi si získává stále více zájemců a umožňuje čím dál většímu počtu slípek šťastné dožití. A má dopad i na konzumenty. Většinovou společnost až dosud vůbec nezajímalo, zdali v našem blahobytu žijí i slepice, které nás svými vajíčky zásobují. Ale to se mění. Projekt Slepice v nouzi upozorňuje na nelítostné zacházení s živými tvory obecně, což osloví nejen majitele k chovu vhodných zahrad, protože dává popud i mnohým konzumentům, aby odmítali vejce z klecového chovu a kupovali vejce od slepic žijících alespoň v trochu přijatelnějších podmínkách.
Nastane-li na zahradách opět kalamita plzáků španělských, přijde ke slovu další aktuální osvětová aktivita Petra Dobrého: chov indických běžců. Tyto kachny dokážou zcela přirozeným způsobem zredukovat zavlečené žravé škůdce a ještě přidají bonus v podobě velkých vajec. Kolik našich majitelů zahrad to ví?

Dobrého zahrada je vážným příspěvkem do diskuse kolem ochrany divočiny. Je to vlastně „divočina v malém“. Důraz je v ní kladen na přírodní procesy. Žádné pravidelně kosené a hnojené „golfové“ trávníky, ale velice nepravidelné seče na přirozených loukách, které umožňují život a reprodukci různorodých druhů, rostlinných i živočišných. Jeho zahrada je malou Noemovou archou, která poskytne azyl mnoha zvířecím „bezdomovcům“ a pomáhá zastavit nebo alespoň zpomalit mnohdy hrozivý úbytek dříve běžných zvířecích druhů.

Je to především příklad pro všechny, kteří hledají svou příznivou stopu v bezohledné společnosti. Taková zahrada má smysl v relativně neporušené přírodě i ve zničené krajině. V poničené lokalitě nebo třeba ve městě je podle Dobrého vybudování živé zahrady ještě důležitější, potřebnější a cennější. V hromadě listí a větví v koutu zahrady, kde necháme hospodařit přírodu, se časem potkáme s ježkem. Ještěrky se zabydlí v navrstvené hromadě kamenů, na kterých se budou rády vyhřívat. Netopýři najdou nový domov v připravené budce na domě nebo v nějaké škvíře a pomůžou nám s přemnoženými komáry. A tak dál a dál. Divoká zahrada nepotřebuje velkou péči. A těm, kteří přesto chtějí přirozené přírodě nějak pomáhat, Petr Dobrý radí vytvářet hnízda pro čmeláky či včely samotářky, nebo vyvrtáním otvorů udělat z nějakého špalku hmyzí hotel.

Všem, kteří si uvědomují potřebu vybavit se takovýmito ekologickými pomůckami pro různé živáčky a necítí se na jejich výrobu, nabízí Petrova rodinná firma Inreko projekt Zelená domácnost. V kamenném obchodě i po internetu si prostřednictvím Zelené domácnosti mohou zákazníci opatřit nejrůznější pomůcky, všechny v ekologickém standardu.

Rozsah ekologických projektů a služeb Petra Dobrého je značný. Vyplývá z životního postoje člověka, který se neváhal vzdát místa dobře placeného manažera zahraničních firem, opustit prostředí hlavního města, aby se po ročním působení v nevládní organizaci vydal za vlastní smysluplnou prací pro lidi a přírodu. Své poslání však spatřuje i v propojování obchodu, ekologie a firemní společenské odpovědnosti. Pět procent z hodnoty každé objednávky v e-shopu putuje některé z pěti podporovaných nevládních organizací.

Nominaci zaslal/a: Čestmír Klos