Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

politik

Vladimír Špidla je veřejnosti znám především jako bývalý ministr a předseda vlády a člen Evropské komise. Je absolventem oboru historie a prehistorie. Prošel řadou profesí: pracovník památkové péče a ochrany přírody, archeolog, dělník na pile, zaměstnanec mlékárny a skladu stavebnin, ředitel úřadu práce.

V 70. a 80. letech minulého století aktivně působil v Českém svazu ochránců přírody. Podobně jako Josef Vavroušek, ve vrcholné politice hledá pozitivní řešení ekologických, sociálních a ekonomických problémů. V roce 2013 aspiroval na pozici ministra životního prostředí, kdy jeho prioritami byla krajinotvorba a ochrana přírody, zvýšení energetické účinnosti a zateplování budov, snížení znečištění ovzduší, zejména na Ostravsku a ve velkých městech.

Coby premiér se v roce 2003 zasadil o vznik Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako stálého poradního, iniciačního a koordinačního orgánu vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Rada byla v roce 2006 přesunuta pod Ministerstvo životního prostředí, kde byla s ohledem na nízkou politickou podporu a malé personální kapacity v hibernaci. Vladimír Špidla se v roce 2014 jako vedoucí sboru poradců a poradkyň premiéra Bohuslava Sobotky zasadil o její personální a odbornou revitalizaci, zlepšení jejího mezirezortního postavení návratem na Úřad vlády a zapojením zástupců a zástupkyň různých ministerstev a samospráv, ale také obnovením tradičního Fóra udržitelného rozvoje, které se koná každý rok v prosinci za účasti zahraničních hostů. Výbory Rady vlády pravidelně poskytují kvalitní odborná stanoviska pro politické rozhodování, například v oblasti energetické efektivity či adaptace na změny klimatu.

Od roku 2015 odborně a politicky garantoval vznik strategického rámce Česká republika 2030, který vláda jednomyslně schválila na svém jednání dne 19. dubna 2017. Strategický rámec analyzuje současný stav rozvoje České republiky v šesti oblastech, a stanovuje cíle do roku 2030, které umožní rozvoj kvality života všech obyvatel České republiky při současné respektování přírodních limitů a zachování biodiverzity.

Nominaci zaslal/a: Bedřich Moldan