David Číp

David Číp

vedoucí neziskové organizace

Davida navrhuji za založení a dlouhodobé vedení záchranné stanice pro hendikepované živočichy ZO ČSOP Jaro Jaroměř, iniciaci a koordinaci kampaně za omezení používání palmového oleje v ČR, praktickou ochranu řady chráněných území na Královéhradecku, včetně přírodní památky na Plachtě přímo v Hradci Králové a Josefovských luk, zavádění nových způsobů managementu chráněných území (mj. pastvu divokých koní na plachtě), vzdělávání a osvětu veřejnosti a spolupráci s ostatními organizacemi v ochraně životního prostředí i odbornými pracovníky muzeí, agentury ochrany přírody, vysokých škol.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Jeho činnost přináší zásadní systémové změny v ochraně přírody na Královéhradecku (změna způsobu managementu chráněných území, nové přístupy k ochraně přírody a krajiny, změna postojů veřejnosti i veřejné správy). Vše se děje za cenu velkého osobního nasazení, osobní odvahy a osobních obětí, dlouhé řady let práce na pomezí dobrovolnictví a minimální mzdy.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Dlouhodobé osobní zaujetí pro ochranu přírody a pevná vůle.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Výsledky jsou popsány výše, podrobněji se s nimi lze seznámit např. zde:
http://www.naplachte.cz/kone/
http://www.jarojaromer.cz/
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Příklad mimořádně vytrvalého, pracovitého, obětovaho a odvážného ochránce životního prostředí

Nominaci zaslal/a: Jiří Kulich, Davida osobně znám, příležitostná spolupráce