František Jaskula

František Jaskula

vedoucí správy CHKO Beskydy

František Jaskula se významně zasloužil o ochranu beskydské přírody. Za své působení v pozici vedoucího správy CHKO Beskydy významně hájil zájmy ochrany přírody a snaží se úzce spolupracovat s obcemi, hospodáři a neziskovými organicemi a spolky v CHKO.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
František Jaskula je ředitelem regionálního pracoviště AOPK ČR Správy CHKO Beskydy.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
František Jaskula dokazuje, že i přes stále větší tlak na beskydskou přírodu je možné regulovat rozvoj obcí tak, aby dopad tohoto rozvoje nebyl pro chráněnou krajinnou oblast negativní. Se svým týmem a spolupracujícími organizacemi zajišťuje ochranu největší CHKO v ČR – 1200 km2. Byl jedním z iniciátorů takových projektů jako likvidace invazní křídlatky v povodí řeky Morávky, ochrany velkých šelem, nebo revitalizace beskydských potoků a řek. Je iniciátorem a autorem desatera pro „Přírodě přátelské závody“. Je též velkým popularizátorem beskydské přírody a jeho fotografie byly použity v mnoha tištěných i elektronických materiálech a médiích.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
František je velmi otevřený a férový člověk, který dokáže trpělivě znovu a znovu vysvětlovat důvody pro nemožnost realizovat nejrůznější záměry investorů v chráněných Beskydech nebo prosazovat projekty na ochranu přírody. Je denodenně pod velkým tlakem a přesto nikdy neváhá přijít na jednání se starosty třeba o víkendu nebo v mimopracovní dobu. Není jen pouhým zaměstnancem státní správy, je skutečným vyslancem beskydské přírody, který si dobře uvědomuje, že zachovat unikátní krajinu Beskyd bez podpory dalších spolupracujících subjektů, tj. vlastníků, obcí a neziskových organizací či s jednotlivých milovníků Beskyd, by nebylo možné.

Přílohy:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/reditel-spravy-chko-beskydy-beskydy-jsou-posledni-zive-hory/1593281

https://ostrava.rozhlas.cz/chranena-krajinna-oblast-beskydy-slavi-45-vyroci-od-sveho-zalozeni-6946835

http://www.agris.cz/clanek/197242/v-sobotu-startuje-v-beskydech-prvni-akce-s-logem-prirode-pratelske-zavody

Nominaci zaslal/a: Tomáš Růžička, spolupracovník v AOPK ČR