Helena Vlašínová, in memoriam

Helena Vlašínová, in memoriam

bioložka, výzkumnice, zahradnice, vyučující

za dlouhodobý přínos v oblastní přírodního pěstování přes lidsky pochopitelné a podávané vysvětlení i složitých vztahů v ekosystému, za obrovskou míru skromnosti a nekonečnou inspiraci, za lidský přístup ke všemu živému

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Helena Vlašínová byla výzkumnou pracovnicí v oboru biologie rostlin – MENDELU v Brně, kde byla autorkou a lektorkou předmětu Permakulturní techniky. Permakulturu vyučovala též na FSS MU v Brně, propojila ji do všeho, co koná a píše, včetně přístupu k lidem samotným.

Svoji laskavostí a zároveň moudrostí byla živoucím příkladem trvale udržitelného, vědomě skromného životního stylu, permakultury a přírodního zahradničení. Je jednou z prvních průkopnic permakultury u nás v tomto smyslu slova.

Kromě akademického a osvětového působení byla Hela Vlašínová velmi zkušená praktička, která jedinečně dokázala propojit svá vlastní zahradnická pozorování s poznatky minulých generací pěstitelů i současné vědy.

Dlouhodobě se zabývala využitím planých rostlin v kuchyni a poradenstvím i propagací v oboru permakulturních i přírodních zahrad ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, kde vedla 8 let pravidelné měsíční setkávání Přátel přírodních zahrad a podílela se na projektech Přírodní zahrady bez hranic.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
…. asi se na to zeptejte nejraději Mojmíra Vlašína 🙂

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Helena Vlašínová je autorkou mnoha článků a publikací, a zejména knihy „Zdravá zahrada“ (vyšla již několikrát – 2006, 2013), která dává návod, jak porozumět tomu, co se děje v zahradě, a jak s ní spolupracovat, raději než bojovat. Svým nenapodobitelným, laskavým, jemně humorným, moudrým, a přitom pronikavým a radikálním způsobem zde sdílí se čtenáři věcné informace, osvědčené pracovní postupy, nebo třeba způsoby, jak využívat v domácnosti plevelné byliny. Upozorňuje na důležitost volně žijících živočichů na pozemku, uvádí čtenáře do harmonického světa přírodních koloběhů, kde do sebe všechno zapadá a my lidé si hlavně musíme dávat pozor, abychom tyto přirozené přírodní procesy nerušili a využívali je tak, že se do nich zapojíme a staneme se jejich součástí. Je též jedním ze spoluautorů knihy Václava Cílka „Tři svíce“, kde zpracovala kapitoly o permakultuře. Helena je též autorka, redaktorka a odborná poradkyně mnoha dalších publikací.

  • absolventkou Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a
  • lesnické univerzity v Brně, kde pracovala ve výzkumu na Ústavu biologie rostlin.spolupracovala s Ekologickým institutem Veronica v Brně,
  • se Střediskem ekologické výchovy Lipka v Brně,
  • členkou o. p. s. Gengel, kde se jako pěstitelka podílela na záchraně a šíření starých plodin
  • od roku 1998 členkou spolku Permakultura (CS)

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Hela je prostě skvělá osobnost, která nám bude provždy chybět.

 

Přílohy:

http://www.permakulturacs.cz/article/114/za-helou-vlasinovou

http://obchod.veronica.cz/zdrava-zahrada

http://www.permakulturacs.cz

Nominaci zaslal/a: Kateřina Horáčková, spolu-členka rady spolku Permakultura CS