Jan Hřebačka

Jan Hřebačka

lesník a ekolog

Ing. Jan Hřebačka, lesník a ekolog, v letech 2008-2017 ředitel našeho nejstaršího národního parku – KRNAP. Za svého působení dokázal skloubit ochranu přírody Krkonoš s pokojným životem místních obyvatel.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Jan Hřebačka vedl národní park s hlubokým porozuměním k cílům, jaké mají národní parky a chráněná území mít podle Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Správu KRNAP dovedl k ukázkové spolupráci se sousedním Karkonoskim Parkem Narodowym i dalšími partnery v regionu Krkonoš.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Osobní nasazení, láska a porozumění k přírodě a to především k rodným Krkonoším.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Správa KRNAP se za jeho vedení dokázala stát respektovaným partnerem ostatních v regionu, především obcí v národním parku a jeho ochranném pásmu. Nastavil způsoby práce a spolupráce s obcemi, Horskou službou Krkonoše i dalšími, v kvalitě a úrovni, jakých za celých 45 let předchozí existence národního parku nikdy nedosahovala.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Osobně pro mě znamená bezmála ideálního šéfa, pod kterým byla radost Krkonoším osm let sloužit.

Nominaci zaslal/a: Jakub Kašpar, bývalý kolega