Juraj Lukáč

Juraj Lukáč

náčelník lesoochranárského zoskupenia VLK

Nominuji Juraje Lukáče z Lesoochranárského zoskupenie VLK. Uvědomuji si, že cena je určena pro osobnosti působící především v České republice. Mám však zato, že právě osobnost Juraje zasluhuje držet se širšího vymezení „především“. Za své celoživotní působení v ochraně lesa a velkých šelem na Slovensku zcela jistě zaslouží maximální uznání environmentalistické komunity. Jeho aktivity mají přesah do celého středoevropského reginu – Polska, České republiky. Juraj je inspirací pro lesoochranáře v celém regionu, a jeho aktivity mají dopad daleko za hranice Slovenska.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Juraj už od sedmdesátých nebo osmdesátých let 20. století věnuje veškerý svůj čas ochraně lesních ekosystémů. Jeho chápání lesního ekosystému jako celku je velmi hluboké a zároveň podložené současnou úrovní poznání v bioologii. Z tohoto pramene vychází jeho často odvážné aktivity s významným dopadem na stav lesů – nebo lépe řečeno lesních ekosystémů, především na Slovensku. Jako první začal zakládat v regionu střední a východní Evropy soukromé lesní rezervace – a inspiroval k výkupu lesů za účelem ochrany mnoho následovníků. Nebojí se lobbyingu a vytváření tlaku na nejvyšší stupně mocenské hierarchie státu, a dosahuje díky tomu výsledky.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Podle mě to je hluboké porozumění provázání ekosystémů a důležitosti lesních ekosystémů pro celkovou biologickou stabilitu.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Již od roku 1993 (25 let!) je vůdčí postavou – náčelníkem – Lesoochranářského zoskupenia VLK. Za tu dobu se mu podařilo vybojovat celou řadu bitev v ochraně lesních ekosystémů. Ať již jde o vykupování lesů a zakládání soukromých rezervací, podněcování vyhlašování státních rezervací, legislativní lobbying v ochraně velkých šelem, vydávání literatury k tématu ochrany lesních ekosystémů, vstupování do lesních hospodářských plánů zejména s cílem omezit holosečné hospodaření v lesích a mnoho dalších aktivit. Krátké srhnutí je uvedeno zde: http://www.wolf.sk/sk/kto-sme/co-sme-dosiahli
Juraj svým životem inspiroval obrovské množství lidí k tomu, aby se sami podle svých možností zasadili o ochranu lesních ekosystémů. Zároveň zůstává svůj, nepodléhá žádným módním ideologiím v ochranářském hnutí. Jeho cílem je prostě ochrana lesních ekosystémů, které jsou v důsledku základem ekologické stability v regionu.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Obdivuji Juraje – jeho tah na branku, inteligentní a často velmi vtipný přístup k řešení problémů, velmi často z pozice slabšího. Neutuchající energie, sociální inteligence a vynikající vyjednávací schopnosti, odvaha a otevřenost. Vážím si toho, že je mezi mými přáteli.

 

Přílohy:

https://www.youtube.com/watch?v=xOUBg0vZoYE

https://www.youtube.com/watch?v=gQlBoYPLH0k

 

Nominaci zaslal/a: Stanislav Kutáček, přítel