Karel Pecl

Karel Pecl

emeritní zoolog Prácheňského muzea

Osobnost, kterou nominuji za její dlouhodobý přínos je RNDr. Karel Pecl, emeritní zoolog Prácheňského muzea v Písku, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V píseckém muzeu pracoval od roku 1970, kde jako zoolog se specializací na ichtyologii pomáhal založit stálou expozici Ryby a rybářství, včetně velkých akvárií s našimi sladkovodními rybami. Tato expozice je velmi navštěvovaná a oblíbená dodnes. Jeho celoživotní doménou se však stala ornitologie. Té se věnoval i ve svém volném čase. Přes dvacet let organizoval ornitologické tábory mládeže na břehu rybníka Řežabinec (dnes Národní přírodní rezervace), kde mu při odchytech a kroužkování rukama prošly tisíce ptáků a kde svým přístupem a nadšením vzbudil touhu po dalším poznání u stovek mladých přírodovědců.
Největší přínos RNDr. Karla Pecla pro naši společnost spatřuji hlavně v jeho osvětové činnosti. U Karla Pecla se potkala erudice, pracovitost a nadšení s jeho vypravěčskými schopnostmi, V zásobě měl vždy nespočet zajímavých vyprávění a historek, kterými dokázal zaujmout široké spektrum posluchačů, od nejmladšího publika, až po seniory. Za sebou má celou řadu osvětových přednášek, vydaných publikací i práce v rozhlase. Jeho vyprávění na Čro v pořadech Meteor a Periskop patřila vždy k těm nejoblíbenějším.
Po revoluci byl RNDr. Karel Pecl jedním ze zakladatelů společnosti Zoogeos Bohemia, se kterou podnikl řadu zahraničních expedic do dalekého zámoří. O své zážitky se pak opětovně dělil s posluchači na svých přednáškách i v médiích lokální i celorepublikové úrovně. V roce 2002 pak založil v nedalekém Protivíně v památníku města Protivína stálou expozici Exotická příroda, ve které shrnul svoje zkušenosti a přispěl dovezenými přírodninami.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
RNDr. Karel Pecl byl pro mě vždy velkou inspirací, zdrojem poznání a zajímavých informací. I když se dnes věnuji zahradnické profesi, kterou jsem i vystudoval, byl to právě RNDr. Pecl, který ve mně vzbudil v mládí zájem o herpetologii, ornitologii a později i o ochranu přírody. Vzhledem k jeho dlouholeté osvětové činnosti jsem přesvědčený, že podobně „nakažených“ lidí jsou v České republice desítky. A právě proto je pro mě ideálním kandidátem na Cenu Josefa Vavrouška za dlouholetý přínos.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Již jako nezletilý se stal členem České entomologické společnosti, o přírodu se zajímá od mládí a je pro něj celoživotní náplní i osudem.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
V Prácheňském muzeu v Písku pomáhal založit stálou expozici Ryby a rybářství, včetně velkých akvárií s našimi sladkovodními rybami.
Po revoluci byl RNDr. Karel Pecl jedním ze zakladatelů společnosti Zoogeos Bohemia, se kterou podnikl řadu zahraničních expedic do dalekého zámoří. O své zážitky se pak opětovně dělil s posluchači na svých přednáškách i v médiích lokální i celorepublikové úrovně. V roce 2002 pak založil v nedalekém Protivíně v památníku města Protivína stálou expozici Exotická příroda, ve které shrnul svoje zkušenosti a přispěl dovezenými přírodninami.
Při jeho osvětové činnosti ovlivnil a vychoval desítky mladých přírodovědců. Vydal mnoho publikací, absolvoval stovky přednášek, pracoval i pro Český rozhlas a v dalších médiích lokální i národní úrovně.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
RNDr. Karel Pecl byl pro mě vždy velkou inspirací, zdrojem poznání a zajímavých informací. I když se dnes věnuji zahradnické profesi, kterou jsem i vystudoval, byl to právě RNDr. Pecl, který ve mně vzbudil v mládí zájem o herpetologii, ornitologii a později i o ochranu přírody. Vzhledem k jeho dlouholeté osvětové činnosti jsem přesvědčený, že podobně „nakažených“ lidí jsou v České republice desítky. A právě proto je pro mě ideálním kandidátem na Cenu Josefa Vavrouška za dlouholetý přínos.

Přílohy:

http://www.rozhlas.cz/priroda/expedice_vyzkum/_zprava/karel-pecl-muz-kteremu-se-priroda-stala-osudem–752965

 

Nominaci zaslal/a: Ondřej Feit, občan města Písku ovlivněný činností nominovaného