Marie Matušková

Marie Matušková

učitelka a starostka

Marie Matušková – dlouholetá starostka obce Višňová (Frýdlant) a „povodňová Marie“

Marie Matušková přišla do Višňové z Krkonoš jako učitelka. Starostkou se stala po roce 1989, kdy kandidovala za Zelené a ostatní členové kandidátky nechali pozici starosty obce na ní. Na pochodu se učila, o čem je vlastně starostování venkovské obce na konci světa, v době, kdy bylo na pochodu všechno, a v prostředí, kde zimní a letní povodně byly běžné a některé byly výjimečně veliké. Všechno zvládla a nechala kolem sebe vyrůst lidi, kteří to zvládají dál.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Marie Matušková začínala ve Višňové jako učitelka češtiny a výtvarné výchovy, bavil ji přírodopis a s dětmi se věnovala divadlu v řadě pozic od kostýmní návrhářky a krejčové po režisérku. Poznala generaci lidí, jejichž starostkou pak byla po pět volebních období. Neměla na co navázat – byla první nekomunistickou starostkou malé a zadlužené obce v příhraničí, v sousedství s velkým povrchovým dolem a tepelnou elektrárnou na polské straně. Prošla se svými lidmi obdobím, kdy se všechno změnilo. Vždycky se rozhlížela nad horizont Višňové a neváhala přinášet zkušenosti ze světa a zkoušet je doma – třeba zapojování veřejnosti do společného plánování. Dokázala zprostředkovat mezinárodní přátelství a výměny obyvatel mezi Višňovou a francouzským Lavalem nebo, v menším+ měřítku, společné akce sousedících obcí v Čechách, Polsku a Německu. Ke všemu, co dělala, přibírala další lidi z obce, učila je a nechala pracovat samostatně.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Jako starostka obce trvale pracovala na zvýšení odolnosti obce proti povodním, od poznávání tradičních způsobů péče o krajinu, která obyvatelům po roce 1945 neměl kdo předat, přes komunikaci s odborníky a zapojování obyvatel do plánování, po vedení investic a neúnavnou snahu o komunikaci s vedením polských dolů a elektrárny, jejichž činnost situaci ve Višňové znatelně a trvale zhoršuje. Obstála v řízení krizových situací – jak povodní, tak třeba technoparty, která se přes obec převalila v mezidobí mezi velkými povodněmi. Na práci starosty se těžko ukazují výsledky: jsou v hlavách a skutcích lidí, kteří díky práci starostky poslali své děti do Francie a pak vylepšovali prostředí obce, když čekali návštěvu na oplátku, kteří půjčují miminko na každoroční adventní koncert s živým betlémem v Andělce, kteří nespoléhají na to, že se obec postará, když přijde velká voda.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Marie Matušková je pro mě symbolem neúnavné práce, zajímavě kombinované s tolerantností a pochopením, že všichni nejsme schopní pokračovat stejně rychle. Je učitelkou v tom nejlepším slova smyslu. Je tak trochu jako ta voda, se kterou je její život spojený – pomalu a nenápadně přetváří svoje okolí.

Přílohy:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/visnova-u-frydlantu-je-jednou-z-nejpostizenejsich-obci_201008122136_epres

O Marii Matouškové, ročenka

Nominaci zaslal/a: Jitka Doubnerová, kamarádka