Milan Damohorský

Milan Damohorský

vysokoškolský pedagog a právník

Profesor Milan Damohorský, vysokoškolský pedagog, je jednou z nejvýraznějších osobností oboru Právo životního prostředí v ČR. Již 30 let působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v současnosti je vedoucím katedry práva životního prostředí. Postupně vybudoval kolem sebe mladý tým spolupracovníků, kteří obor dynamicky rozvíjejí. Jeho zásluhou má toto pracoviště jako jediné svého druhu v ČR všechny stupně profesní akreditace. Od roku 2000 je proděkanem pro zahraniční záležitosti PFUK.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Cenu dosud nikdy nezískal vysokoškolský pedagog, který by měl zásadní přínos k rozvoji oboru Právo životního prostředí na vysokých školách v ČR a k výchově mladé generace studentů v oblasti práva životního prostředí, environmentální politiky a udržitelného rozvoje. Podruhé, Milan Damohorský svým angažovaným postojem a odbornou autoritou zásadně přispěl v roce 2017 k přijetí nové právní úpravy národních parků v ČR a k odmítnutí senátního protinávrhu, který mohl tuto novou úpravu znehodnotit.

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Milan Damohorský podle svých slov má rád lidi, zvířata a přírodu. Počátkem 90. let se podílel na formování koncepce ekologické legislativy Ministerstva životního prostředí, mimo jiné byl spoluautorem zákona o ochraně přírody a krajiny. Od roku 1995 přebral po tragicky zesnulém Josefovi Vavrouškovi výuku některých předmětů na FSVUK. Svoji profesní specializaci pak uplatňuje především na katedře práva životního prostředí PFUK. Je třeba zmínit vysoký počet diplomantů a doktorandů, které vedl; mnozí dosáhli ocenění v různých soutěžích (např. Cena Josefa Vavrouška ve studentských kategoriích) a prosadili se ve své profesi. V roce 2017 se osobně angažoval na veřejnosti a v médiích svými odbornými vyjádřeními k průběhu projednávání návrhu zákona o nové podobě ochrany národních parků v ČR a přispěl tak k ke konečnému schválení i přes odmítavý postoj Senátu a prezidenta republiky. Loni podrobil ostré kritice rovněž zrušení účasti ekologických spolků v řízeních o povolování stavebních záměrů.

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Ve své vědecké činnosti se Milan Damohorský zaměřil především na otázky budování obecné části systému práva životního prostředí. Mezi nejvýznamnější publikace patří bezesporu první česká profilová učebnice Právo životního prostředí, kdy stál v čele autorského kolektivu. Učebnice vyšla poprvé roku 2003, dosud se dočkala třech vydání. V roce 2015 vedl autorský kolektiv první české moderní učebnice Zemědělského práva. Je zakládajícím členem Českého svazu ochránců přírody, v letech 1991 – 1997 byl členem ÚVR ČSOP, z toho tři roky místopředsedou pro zahraniční věci a styk s veřejností. Zastával též funkci tiskového mluvčího ČSOP. V letech 1981 až 2005 byl celkem 19 let místopředsedou 30. ZO ČSOP Trója v Praze 7. Je zakládajícím členem Společnosti pro trvale udržitelný život. Podílel se na vybudování Přírodního parku Draháň-Trója, Přírodní památky Hostivické rybníky a Národní kulturní památky Stará čistírna v Bubenči.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Milan Damohorský je pro mě především učitel, který mne a řadu jiných kolegyň a kolegů svým zapáleným a nadšeným projevem na seminářích, přednáškách, ale i terénních akcích coby studenty přesvědčil, že za přírodu má smysl bojovat a všechny nás tak vlastně přilákal k oboru. Od nového milénia je pak pro mě univerzitní kolega, se kterým jsem zažil spoustu hodin odborných rozprav, společnou výuku a rovněž boj za rozumný návrh zákonů z oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny v ČR.

Přílohy:

https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/katedra-prava-zivotniho-prostredi/1404044349/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Milan-Damohorsky-Navrh-snemovny-neni-idealni-ale-je-krokem-k-ucinnejsi-ochrane-narodnich-parku-476502

Nominaci zaslal/a: Vojtěch Stejskal, kolega z Univerzity Karlovy