Miroslav Bobek

Miroslav Bobek

ředitel ZOO Praha

Představení počinu:

„Pomáháme jim přežít“ je komplexní program vedený Miroslavem Bobkem, realizovaný Zoo Praha v ČR, Evropě i na dalších kontinentech. Sestává z celé řady projektů, které pomáhají ohroženým druhům, včetně těch v přírodě již vymizelých nebo na hraně existence, a to také přímo v místech jejich přirozeného výskytu – tzv. in situ projekty. S tím souvisí rozsáhlá osvětová činnost, počínaje osvětou mezi dětmi a podpora místních komunit. Tím vším program Pomáháme jim přežít výrazně přispívá k udržitelnému způsobu života, ochraně přírody a životního prostředí.

Kdo za tímto počinem stojí, představte nám prosím jeho tvůrce:
„Otcem“ projektu, který jej také vede, neustále rozvíjí, inovuje a popularizuje, je vystudovaný zoolog, v současné době ředitel Zoo Praha Mgr. Miroslav Bobek. Za aktivitu a úsilí vynaložené při navracení koní Převalského do Mongolska dokonce v roce 2014 získal Medaili přátelství coby nejvyšší ocenění udělované přímo mongolským prezidentem. Během leteckých transportů armádním letounem CASA musel tým M. Bobka čelit mnohým a často velmi těžko překonatelným překážkám, stejně jako při realizaci vzdělávacího projektu Toulavý autobus, který pomáhá v Kamerunu. Přesto nikdy v úsilí nepolevil. Je to pouze zlomek úspěchů projektů vedených M. Bobkem, ale ukazuje, v čem tkví jeho síla – M. Bobek se nebojí překážek. Tam, kde by jiní ustoupili, on znásobí úsilí na úkor vlastního pohodlí a někdy i zdraví. Věci dotahuje do konce s maximální důsledností a nasazením, proto jsou za ním viditelné výsledky. Kromě toho se nebojí dělat a sdělovat nepopulární věci. Pro svou věc dokáže nadchnout odbornou i širokou veřejnost. Proto je autoritou, která v dalších lidech probouzí úctu ke všemu živému a vědomí odpovědnosti za veškerou přírodu, která nás obklopuje.

Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti:
Především právě komplexností celého programu, tedy mírou pomoci v nejrozličnějších podobách a rovinách, ať už jde v rámci programu Pomáháme jim přežít o velké viditelné projekty, nebo o spoustu méně viditelných věcí, jako třeba monitoring kvakošů nebo užovek podplamatých přímo v areálu zoo. Tato aktivita je výjimečná také již zmíněným nasazením jejího hlavního hybatele M. Bobka a v neposlední řadě dopadem, jaký reálně má.

Znáte důvody, které vedly k nominovanému počinu? Příběh:
Důvod, proč toto všechno M. Bobek dělá, je prostý – upřímný zájem o přírodu, zvířata a jejich prostředí, který jej provází celý život. Po studiu zoologii na UK řadu let působil v Českém rozhlasu. Už tam ho proslavil například projekt Africká odysea mapující kritická místa pro tažné ptáky nebo multimediální projekt Odhalení –„reality show“ sledující život pražských goril. Český rozhlas za ni získal v roce 2006 prestižní ocenění Zlatou pandu (tzv. Divokého Oscara) na festivalu Wildscreen v Bristolu. O dva roky později obdržel Miroslav Bobek od Akademie věd čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. V osvětě a pomoci ohroženým druhům tedy přirozeně navázal jako ředitel zoo. Není náhodou, že za něj Zoo Praha pomáhá přes 190 ohroženým druhům, vede evropské plemenné knihy pro 13 druhů, světovou plemennou knihu pro dva druhy a pro tři druhy koordinuje evropský záchovný program.
Ochranu ohrožených druhů a jejich prostředí považuje Miroslav Bobek (Zoo Praha) za prvořadý úkol zoo. Zvířata chovaná v Zoo Praha pak za velvyslance divoké přírody, díky kterým může zoo získávat prostředky na pomoc tomu, aby si naše planeta zachovala nesmírnou pestrost života.

 

Přílohy:

Pomáháme jim přežít

https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahame-jim-prezit

 

Návrat divokých koní 2017

 

Návrat divokých koní 2017

Nominaci zaslal/a: Jana Myslivečková