Petr Dobrý

Petr Dobrý

majitel obchodu Zelená domácnost

Petr Dobrý provozuje s rodinou obchod Zelená domácnost, kde je možné koupit od ekotužky po domeček pro včelky samotářky. Petr Dobrý však není jen obchodník. Na své zahradě a v domě ověřuje výrobky a hledá další řešení. Je autorem, nebo spoluautorem několika webů, kde je možné získat inspiraci jak udělat ze své zahrady domov pro čmeláky, včelky samotářky a všechny další volně žijící živočichy.

Čím vás příběh osobnosti inspiroval, proč má dostat cenu?
Třeba pro tohle: „Zelenou domácnost provozujeme již řadu let a ještě mnohem déle žijeme to, co říkáme. Podnikáme pro radost a uspokojení, ne pro maximalizaci zisku. Funkčnost výrobků je pro nás prioritou. K čemu je ekologický výrobek, který dobře nefunguje a brzy tak skončí v odpadkovém koši. Proč žít na úkor budoucích generací, když to jde i jinak. Není to nijak složité. Stačí jen chtít a začít. Rádi poradíme jak na to. Bude nám ctí, když budeme přírodě pomáhat společně!“ Petr a Zuzka Dobrých

Důvody, které tohoto člověka vedou k jeho činnosti, jeho příběh:
Jak se píše na webu Zelené domácnosti: „Petr pracoval řadu let na manažerských pozicích v mezinárodních firmách, aby zjistil, že jako ekologicky smýšlející člověk se nechce sám před sebou stydět. Chtěl, aby jeho práce měla nějaký hlubší smysl a tak poté pracoval několik let v ekologické neziskové organizaci. Po čase se rozhodl tyto zkušenost propojit. A vznikla Zelená domácnost.“

Výsledky činnosti, co všechno dokázal?
Nejsem schopný odhadnout, kolik lidí inspiroval a kolik zahrad se díky němu stalo útočištěm pro živou přírodu. Určitě hodně.

Co pro vás osobně tento člověk znamená?
Petr Dobrý je pro mne inspirací, jak pomáhat přírodě.

Nominaci zaslal/a: Pavel Koubek