Radim Machů

Radim Machů

ředitel Moštárny Hostětín

Představení počinu

Radim vede od r. 2000 v Hostětíně první biomoštárnu u nás, založenou na zpracování místních odrůd z Bílých Karpat. Řídí jedinečný provoz, který je vzorem sociálního podnikání s environmentálním přínosem a lidem dodává vynikající mošt ověnčený řadou cen. Odolal tvrdé konkurenci, udržel kvalitu, překonal neúrody a jiné překážky. Stále inovuje, loni rozšířil výrobu o jablečné octy. Jako ředitel moštárny i bio-zemědělec hájí zájmy drobných biosadařů při tvorbě zákonů.

Kdo za tímto počinem stojí, představte nám prosím jeho tvůrce:
Skupina bělokarpatských organizací (ZO ČSOP Veronica, Nadace Veronica, ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Kosenka a další) chtěla povzbudit tamní sadaře k zachování tradičních sadů a místních odrůd. Odborně i finančně je ve zbudování moštárny podpořil lucemburský přítel a laureát Ceny Josefa Vavrouška 2009 Raymond Aendekerk. Společně spustili sociálně ekologický podnik s mnoha přesahy. Radim projekt rozběhnul a rozvinul do malé továrničky, zaměstnávající místní a šířící osvětu o tradičním ovocnářství i ekologickém hospodaření. Dnes je to soběstačný, prosperující, udržitelný podnik. Místní motivuje k péči a obnově sadů, posiluje sounáležitost s bělokarpatským regionem, vychází z historie místa, posiluje loká identitu. Ekologická osvěta je v případě moštárny zaobalena do lákavé formy dobře fungujícího provozu, na který jsou místní hrdí, mohou se jím chlubit. Radim zajistil fungování po obchodní stránce a zároveň udržel původní ideály, se kterými moštárna vznikla, což se zřídka daří propojit.

Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti:
Ojedinělý případ dlouhodobě fungujícího sociálního podnikání, které není ve velkém městě nebo jeho blízkosti, kde lze spoléhat na osvícené, informované, dobře vydělávající zákazníky a trendovost takových projektů u městské populace. Moštárna je ve vyloučené, zapadlé venkovské oblasti. To ztěžuje úspěch, oslovení lidí, zároveň tím podnik přispívá k rozvoji odlehlého regionu. Má unikátní obecně prospěšný, sociálně ekologický rozměr – firma založená neziskovkami, výnosy jdou zpět do jejich poslání.

Znáte důvody, které vedly k nominovanému počinu? Příběh:
Problém mizení starých sadů a místních odrůd v 90. letech, mizení krajiny protkané sady, slabá podpora ekozemědělství před vstupem do EU, selhání dotačních nástrojů. Na počátku byla snaha motivovat zemědělce, aby drželi staré odrůdy, a to motivace přirozená – tím, že se zajistí odbyt pro jejich ovoce. Úspěch počinu nejlépe ilustruje to, že v r. 2000 vykupovala moštárna biojablka za 2Kč/kg, v r. 2017 po neúrodě už to byl osminásobek. Další motivací bylo i to dát malé bělokarpatské obci nový život, posílit její identitu, navázat na historii ovocnářství, zainteresovat místní na podpoře ovocnářství. Lidé z Hostětína jsou dnes z obce, „kde se vyrábí Hostětínský mošt“, „kterou navštívil princ Charles“, „kde se pořádá Jablečná slavnost“, „kam se jezdí na prohlídku moštárny“. Moštárna propojila v podpoře sadařství a tradičních odrůd místní lidi napříč obcí, pracují zde lidé s vysokoškolským vzděláním i ti, kteří by skrz zdravotní i jiná znevýhodnění těžko našli práci.

Přílohy:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hostetin-patril-jablecne-slavnosti-ochutnaval-se-most-i-moucniky/1530637

https://hostetin.veronica.cz/sites/default/files/co_prinesly_projekty_2013_verze_web.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kcjBXvQ-ABI

https://www.youtube.com/watch?v=YOQUThvet5w

 

 

 

 

Nominaci zaslal/a: Helena Továrková, kamarádka, kolegyně