Robin Böhnisch

Robin Böhnisch

ředitel správy KRNAP, bývalý poslanec

Představení počinu:

Rok 2017 mnoho radosti ve společnosti nepřinesl. Kromě ochrany přírody. Vznikly dva důležité zákony, jež upravují náš poměr k přírodnímu světu. První posílil ochranu národních parků a potvrdil, že jejich účelem je ponechat části krajiny divočině. Druhý zakazuje kožešinové farmy. Konečně napravil nedůstojné a zbytečné týrání. Více než kdokoli jiný jim pomohl Robin Böhnisch – jednou jako parlamentní zpravodaj, podruhé v čele poslanců, kteří zákaz navrhli a prosadili. Obě normy úctyhodně uzavřely jeho poslaneckou službu.

Kdo za tímto počinem stojí, představte nám prosím jeho tvůrce:

Jsou poslanci s falešným titulem. Jiní mají titul opravdový. Ale asi jen jeden z nich kvůli své diplomce na kolenou počítal semenáčky buku v Rýchorském lese. Robin Böhnisch byl poslancem 14 let, z toho poslední čtyři předsedou sněmovního výboru pro životní prostředí.

Zelený kruh jej opakovaně vyhodnotil jako poslance, který hlasuje nejvíce přátelsky k životnímu prostředí. Soustavně vylepšoval ekologické zákony. Oponoval (často i v rozporu s vlastní stranou) škodícím návrhům. Naposledy aktivně vystupoval proti škrtům občanských práv v novele stavebního zákona.

Politický styl Robina Böhnische nejlépe vystihují střízlivost a odvaha. Pečlivě zvažuje všechny eventuality, hledá nejkurážnější možné řešení a trpělivě ho prosazuje. Přitom umí odhadnout, co ještě jde a co je odsouzeno k nezdaru.

Za zmínku stojí i jeho občanské postoje. Zapojil se do diplomatického úsilí o návrat Mendelova rukopisu z Německa na Moravu. Prosadil nový významný den na výročí masové vraždy československých občanů v Osvětimi v roce 1944. Zasadil se o parlamentní odsouzení genocidy Arménů a byl nejen ve sněmovně advokátem Izraele.

Patří k zakladatelům ekologické platformy Zvonečník. Nyní je ředitelem Správy Krkonošského národního parku.

Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti:

Robin Böhnisch nejen u těchto dvou zákonů dokázal vést jednání s klidem a rozvahou i tam, kde by jiní dávno bouchali do stolu nebo dokonce dveřmi. Systematicky spolupracoval se státními institucemi i organizacemi občanské společnosti. Ve sněmovně měl nemalou autoritu. Umí mluvit se všemi včetně protivníků a politických konkurentů. Proto se více než kdokoli jiný zasadil o schválení dvou zákonů, které posunuly naši zemi o pořádný kus dopředu. Pomáhá tak vracet zastupitelské demokracii důvěru. Böhnisch jako jeden z mála vykonával neokázale svůj mandát tak, jak by jej měli naplňovat všichni.

Znáte důvody, které vedly k nominovanému počinu? Příběh:

Na životní pouti Robina Böhnische, za jejíž část je nominován na Cenu Josefa Vavrouška, je sympatické to, jak propojuje hluboký životní osobní zájem se zájmem veřejným. Rodák z Krkonoš a dědic sociálnědemokratických tradic promítl svůj vztah k přírodě nejprve do volby studia lesnictví a později biologie, svůj zájem o věci veřejné sledoval studiem výchovy k občanství a didaktiky. Obojí se organicky spojilo v jeho politické kandidatuře a jejím výkonu.

Přílohy:

https://rosnicka.zelenykruh.cz/person.php?identifier=5342

Nominaci zaslal/a: Marta Kotecká Misíková, Vojtěch Kotecký a Jiří Jakl