Tomáš Mitáček

Tomáš Mitáček

zakladatel společnosti Sonnentor, vizionář a průkopník ekologického zemědělství

Představení počinu

Tomáš Mitáček zakladadatel Sonnentoru v Čejkovicích, vybudoval firmu, která svou filosofií zaměřenou na produkty ekologického zemědělství a neuvěřitelným společenským přesahem nemá v České republice obdobu. Společnost svým sociálním a komunitním akcentem výrazným působem pomáhá k ekonomickému rozvoji regionu a svými inovátorskými aktivitami a projekty vytváří nové trendy v trvale udržitelném způsobu podnikání a zodpovědného života nejenom na venkově. Sonnentor odebírá domácí produkci od cca. 30 biopěstitelů, jejichž vznik většinou na rodinném a partnerském principu, sám inicioval. Tomáš osobně stojí za vzdělávacími a osvětovými programy společnosti  doma i v zahraničí.

 

Kdo za tímto počinem stojí, představte nám prosím jeho tvůrce:

Zemědělský inženýr Tomáš Mitáček založil v r. 1991 českou větev rakouského Sonnentoru, která pěstuje, nakupuje a zpracovává produkty ekologického zemědělství. Stěžejní část sortimentu tvoří bylinné a ovocné biočaje nejvyšší kvality, vyráběné za pomocí nejmodernějších zelených technologií, s úmyslným důrazem na vysoký podíl ruční prace. Tomáš patří k průkopníkům podnikáni v oblasti ochrany a tvorby krajiny, zdravého životního stylu a ekologického způsobu života v ČR. Řadí se tak bez nadsázky spolu se svým přítelem Johannem Gutmanem, zakladatelem rakouské části Sonnentoru, vítězem rakouské soutěže bioosobnost roku, k vůdčím postavám a zastáncům těchto principů v Evropě.

Velmi si vážím jeho morální integrity, pozitivního a šetrného přístupu k životu. Tomášův respekt k přírodě a úcta k životu vystihují i jeho vegetariánství a jeho nízká uhlíková cyklostopa. Je spolu s Probiem spoluzakladatelem pilotního projektu obnovy půdniho fondu na „Veselé farmě“ ve Velkých Hostěrádkách. Když orá na poli buď s koňmi nebo s traktorem, nedá se mu dovolat. Neúnavně šíří krédo Sonnentoru „Tady roste radost“ při práci na rozvojových projektech nejenom v Česku, ale i v místních komunitách v Moldávii, Rumunsku, Nikaragui i jinde.

 

Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti:
Není obvyklé, aby etické zásady společnosti nastavené jejím majitelem měly tak vysokou úroveň a byly striktně dodržovány po celou dobu jejího dynamického rozvoje (opakovaný roční růst obratu 20%). Mezi ně patří stavební rozvoj (jedna z Tomášových priorit) revitalizací starých nefunkčních objektů a souvisejících území, se zachováním jejich genus loci. Nové výrobní prostory jsou koncipované téměř energeticky samostatné na principu zero waste a současném technologickém horizontu. Výrobní činnost v areálu probíhá v otevřeném módu. Má osvětový a školící charakter a denně jí prochází početné zájezdy a firemní exkurze.  Zapojení a percepce firmy do čejkovického dění je příkladné od kostela po radnici včetně pořádání tradičních bioslavností s každoroční účastí přes 8 000 návštěvníků.

 

Znáte důvody, které vedly k nominovanému počinu? Příběh:
Myslím, že Tomáše přivedlo na cestu k boji o „něco lepší svět“ jeho vzdělaní a poznání devastace zemědělské krajiny a produkce minulým režimem. Především však přijetí jeho vnitřního principu vlastní sdílené občanské zodpovědnosti k životu a společnosti, před kolektivistickým působením státu.

Popsat životní příběh vizionáře a buditele toho lepšího co je v nás Tomáše Mitáčka se neodvažuji, protože mám to štěstí a čest ho znát pouhých 15 let a nejsem jeho nezaujatým pozorovatelem.

Přílohy:

https://www.sonnentor.com/cs-cz/

Nominaci zaslal/a: Miroslav Korbička, vztah k nominovanému přátelský, partnerská firma