Dalibor Dostál

Dalibor Dostál

novinář, politolog, zakladatel ochranářské společnosti Česká krajina

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Přivedl do bývalého výcvikového vojenského prostoru u Milovic a přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem zubry, exmoorské koně a pratury, kteří mozaikovitým spásáním zajišťují podmínky pro udržení vysoké biodiverzity. Mimo to inspiruje k ochraně přírody i na jiných místech republiky. Několik dalších lidí již začalo s pastvou koní i jinde např. v přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové nebo v ornitologickém parku Josefovské louky. Díky Daliborovi se podařilo přinést pastvu exmoorských koní do Národního parku Podyjí, konkrétně na bývalé Mašovické střelnici a na západním okraji Havranického vřesoviště. Tím dal vzniknout zcela novému unikátnímu biotopu. Už v prvním půl roce pasení odborníci pozorovali druhy typické pro stepní trávníky, jako jsou roupec sršňový, či sarančata. Po dobu své činnosti se mu podařilo uvést do chodu projekty jako jsou Návrat zubrů do České republiky, Návrat divokých koní, Návrat praturů, Záchranný program losa evropského, SOS motýli a mnoho dalších. Publikoval několik odborných článků a problematice ochrany přírody se věnoval i v době, kdy pracoval jako žurnalista.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Dalibor se narodil v roce 1973. Už od mládí si velmi uvědomoval problematiku ochrany přírody, které se věnoval i ve svém zaměstnání novináře-politologa. Velkou váhu přikládá i filantropii a neziskovému sektoru. V roce 2009 za svou činnost obdržel Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2011 cenu Mediální čin roku od Nadace OKD. Byl členem novinářské poroty ceny Via Bona, členem poroty soutěže TOP odpovědná firma, členem hodnotící komise občanského sektoru v ČR pro USAID. V roce se 2007 rozhodl založit ochranářskou společnost Česká krajina, která se zaměřuje na návrat velkých kopytníků do české přírody. Podporuje biologickou rozmanitost a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu, člověka a adaptace krajiny na změnu klimatu. Dalibor Dostál je pro mě velký vizionář, který dokáže naplňovat své sny, inspirovat další lidi kolem sebe a získávat podporovatele a sponzory pro dobrou věc. Díky své bývalé práci novináře umí oslovit média a pomáhá vytvářet pozitivní vztah veřejnosti k přírodě, péči o ní a k jejímu respektování. To není málo. V dnešní době je to potřeba čím dál víc. Dokáže spojovat různé lidi a profese, vytvořil kolem České krajiny tým mladých vědců z univerzit, kteří provádějí pravidelné sledování a výzkumy na spásaných místech u Milovic. Získané poznatky jsou velmi cenné pro plánování péče o vzácné lokality i jinde v České republice. Projekt navíc dělá dobré jméno České republice v zahraničí, publikovaly o něm New York Times, Washington Post, BBC, Sicence, Der Standard a další média na pěti kontinentech. Stal se tak celosvětově nejsledovanějším českým projektem posledních let

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Výsledky, které jsou za Daliborovou prací vidět, jsou obdivuhodné. Do bývalého vojenského prostoru u Milovic přivedl exmoorské koně, kteří jsou asi nejbližší příbuzní divokých koní, zubry a pratury (tedy zpětným křížením vyšlechtěné tury, které se hodně blíží již vyhynulým praturům). Před několika lety ještě nerealizovatelný projekt, který se ale podařilo uskutečnit. Krajina v okolí Milovic je tak udržována pastvou těchto druhů a vypadá tak trochu jako africká savana. Právě díky tomuto způsobu péče o území, je bývalý vojenský prostor oázou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Dalibor nenásilnou formou inspiruje desítky lidí a vzdělává širokou veřejnost. Několik dalších lidí již začalo s pastvou koní i jinde např. v přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové nebo v ornitologickém parku Josefovské louky.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Proměny krajiny probíhají už pěknou řádku let. Prognózy odborníků se naplňují rychleji než se očekávalo a změny jsou viditelné i pouhým okem. Když Dalibor zkoumal příčinu vymírání motýlů, zjistil, že za to může absence zcela jiného druhu - velkých kopytníků. Spásačů, kteří svou každodenní přítomností po mnoho let vytvářeli současnou podobu dnešní krajiny. Zajišťovali vysokou biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu celého území. Po jejich vyhubení v období středověku si člověk myslel, že je může snadno nahradit. Jenže nemůže. Stepní druhy, jako jsou koniklece, které chodíme v jarním období obdivovat, jsou pouze pozůstatky stepních společenstev, která se zde v minulosti nacházela. Tento i mnoho jiných vzácných druhů a biotopů se Dalibor rozhodl zachránit. Proto založil v roce 2007 neziskovou společnost Česká krajina, která se snaží nepříznivý vývoj zvrátit.

Nominaci zaslal/a: Tomáš Růžička

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu