Juraj Lukáč

náčelník lesoochranářského seskupení VLK

Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška:

Nominuji Juraje Lukáče, náčelníka Lesoochranárského zoskupenia VLK. Uvědomuji si, že cena je určena pro osobnosti působící především v České republice. Mám však zato, že právě osobnost Juraje zasluhuje držet se širšího vymezení „především“. Za své celoživotní působení v ochraně lesa a velkých šelem na Slovensku zcela jistě zaslouží maximální uznání environmentalistické komunity. Jeho aktivity mají přesah do celého středoevropského reginu – Polska, České republiky. Juraj je inspirací pro lesoochranáře v širokém okolí, a jeho aktivity mají dopad daleko za hranice Slovenska.

Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala:

Juraj už od sedmdesátých nebo osmdesátých let 20. století věnuje veškerý svůj čas ochraně lesních ekosystémů. Jeho chápání lesního ekosystému jako celku je velmi hluboké a zároveň podložené současnou úrovní poznání v bioologii (a v jeho oblíbené kybernetice a v dalších oborech). Z tohoto pramene vychází jeho často odvážné aktivity s významným dopadem na stav lesů – nebo lépe řečeno lesních ekosystémů, především na Slovensku. Jako první začal zakládat v regionu střední a východní Evropy soukromé lesní rezervace – a inspiroval k výkupu lesů za účelem ochrany mnoho následovníků. Nejnověji dosáhl se svým týmem na počátku roku 2019 vyhlášení rezervace Roháčia v Cerovej vrchovině na středním Slovensku. Nebojí se lobbyingu a vytváření tlaku na nejvyšší stupně mocenské hierarchie státu, a dosahuje díky tomu výsledky. Aktuálně se mj. angažuje i v boji proti používání pesticidů v lesnictví.

Jaké jsou důvody, které nominovaného vedou k jeho činnosti:

Podle mě to je hluboké porozumění provázání ekosystémů a zásadní důležitosti lesních ekosystémů pro celkovou biologickou stabilitu.

Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat:

Již od roku 1993 (více než 25 let!) je vůdčí postavou – náčelníkem – Lesoochranářského zoskupenia VLK. Za tu dobu se mu podařilo vybojovat celou řadu bitev v ochraně lesních ekosystémů. Ať již jde o vykupování lesů a zakládání soukromých rezervací, podněcování vyhlašování státních rezervací, legislativní lobbying v ochraně velkých šelem, vydávání literatury k tématu ochrany lesních ekosystémů, vstupování do lesních hospodářských plánů zejména s cílem omezit holosečné hospodaření v lesích a mnoho dalších aktivit. Krátké shrnutí je uvedeno zde: http://www.wolf.sk/sk/kto-sme/co-sme-dosiahli Juraj svým životem inspiroval obrovské množství lidí k tomu, aby se sami podle svých možností zasadili o ochranu lesních ekosystémů. Zároveň zůstává svůj, nepodléhá žádným módním ideologiím v ochranářském hnutí. Občas jeho východoslovenský svéráz není ostatním po chuti, což ale nijak nesnižuje jeho reálné zásluhy. Jeho cílem je prostě ochrana lesních ekosystémů, které jsou v důsledku základem ekologické stability v regionu.

Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená:

Obdivuji Juraje – jeho tah na branku, inteligentní a často velmi vtipný přístup k řešení problémů, velmi často z pozice slabšího. Neutuchající energie, sociální inteligence a vynikající vyjednávací schopnosti, odvaha a otevřenost. Vážím si toho, že jsme přáteli.

Publikační činnost, odkazy:


Nominaci zaslal: Stanislav Kutáček

Komentáře:

Juraj Lukáč (28.05.2019 9:06:44)
Zaujímavý názor. Hlavne s číslom 100% lesov. A to si stačí prečítať našu víziu so zdôvodnením. Je to totálne nepochopenie našich cieľov a zdôvodnení, ktoré k nim predkladáme. Ono je to vždy tak, vymyslím si niečo čo by si podľa mňa mal myslieť ten druhý a potom s tým úporne bojujem.
David Číp (20.04.2019 1:04:13)
Jen velmi nerad házím na někoho z "našich" řad nějakou "špínu", ale v tomto případě si prostě nemohu pomoci. Ano, Juraj je zapálený bojovník který v řadě případů zajistil kus fajnové ochranářské práce, ale zároveň je stejně zapálený až fanatický "kontraproduktivní" ochranář, který se opravdu neopírá o současnou úroveň poznání v (ochranářské) biologii. Právě naopak - dovoluji si tvrdit že dnes se již většina ochranářsky založených vědců přiklání k názoru že bezzásahový režim v lesích nižších a středních poloh kde nepůsobí původní přírodní procesy typu občasných požárů nebo tlaku velkých kopytníků je přírodní prostředí poněkud nepřirozené. A pokud budeme trvat na tom že 100% těchto lesů máme mít v "bezzásahovém režimu" bez vlivu těchto původních přírodních procesů tak děláme stejnou chybu jako naši otcové když vyháněli pastvu ze stepí. Ale zkuste tohle vysvětlit Jurajovi ;)....
Přidat zprávu