Juraj Lukáč

Juraj Lukáč

náčelník lesoochranářského seskupení VLK

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Nominuji Juraje Lukáče, náčelníka Lesoochranárského zoskupenia VLK. Uvědomuji si, že cena je určena pro osobnosti působící především v České republice. Mám však zato, že právě osobnost Juraje zasluhuje držet se širšího vymezení „především“. Za své celoživotní působení v ochraně lesa a velkých šelem na Slovensku zcela jistě zaslouží maximální uznání environmentalistické komunity. Jeho aktivity mají přesah do celého středoevropského reginu – Polska, České republiky. Juraj je inspirací pro lesoochranáře v širokém okolí, a jeho aktivity mají dopad daleko za hranice Slovenska.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Juraj už od sedmdesátých nebo osmdesátých let 20. století věnuje veškerý svůj čas ochraně lesních ekosystémů. Jeho chápání lesního ekosystému jako celku je velmi hluboké a zároveň podložené současnou úrovní poznání v bioologii (a v jeho oblíbené kybernetice a v dalších oborech). Z tohoto pramene vychází jeho často odvážné aktivity s významným dopadem na stav lesů – nebo lépe řečeno lesních ekosystémů, především na Slovensku. Jako první začal zakládat v regionu střední a východní Evropy soukromé lesní rezervace – a inspiroval k výkupu lesů za účelem ochrany mnoho následovníků. Nejnověji dosáhl se svým týmem na počátku roku 2019 vyhlášení rezervace Roháčia v Cerovej vrchovině na středním Slovensku. Nebojí se lobbyingu a vytváření tlaku na nejvyšší stupně mocenské hierarchie státu, a dosahuje díky tomu výsledky. Aktuálně se mj. angažuje i v boji proti používání pesticidů v lesnictví.

 
Jaké jsou důvody, které nominovaného vedou k jeho činnosti

Podle mě to je hluboké porozumění provázání ekosystémů a zásadní důležitosti lesních ekosystémů pro celkovou biologickou stabilitu.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Již od roku 1993 (více než 25 let!) je vůdčí postavou – náčelníkem – Lesoochranářského zoskupenia VLK. Za tu dobu se mu podařilo vybojovat celou řadu bitev v ochraně lesních ekosystémů. Ať již jde o vykupování lesů a zakládání soukromých rezervací, podněcování vyhlašování státních rezervací, legislativní lobbying v ochraně velkých šelem, vydávání literatury k tématu ochrany lesních ekosystémů, vstupování do lesních hospodářských plánů zejména s cílem omezit holosečné hospodaření v lesích a mnoho dalších aktivit. Krátké shrnutí je uvedeno zde: http://www.wolf.sk/sk/kto-sme/co-sme-dosiahli Juraj svým životem inspiroval obrovské množství lidí k tomu, aby se sami podle svých možností zasadili o ochranu lesních ekosystémů. Zároveň zůstává svůj, nepodléhá žádným módním ideologiím v ochranářském hnutí. Občas jeho východoslovenský svéráz není ostatním po chuti, což ale nijak nesnižuje jeho reálné zásluhy. Jeho cílem je prostě ochrana lesních ekosystémů, které jsou v důsledku základem ekologické stability v regionu.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Obdivuji Juraje – jeho tah na branku, inteligentní a často velmi vtipný přístup k řešení problémů, velmi často z pozice slabšího. Neutuchající energie, sociální inteligence a vynikající vyjednávací schopnosti, odvaha a otevřenost. Vážím si toho, že jsme přáteli.

Nominaci zaslal/a: Stanislav Kutáček

Komentáře:

Juraj Lukáč (28.05.2019 9:06:44)
Zaujímavý názor. Hlavne s číslom 100% lesov. A to si stačí prečítať našu víziu so zdôvodnením. Je to totálne nepochopenie našich cieľov a zdôvodnení, ktoré k nim predkladáme. Ono je to vždy tak, vymyslím si niečo čo by si podľa mňa mal myslieť ten druhý a potom s tým úporne bojujem.
David Číp (20.04.2019 1:04:13)
Jen velmi nerad házím na někoho z "našich" řad nějakou "špínu", ale v tomto případě si prostě nemohu pomoci. Ano, Juraj je zapálený bojovník který v řadě případů zajistil kus fajnové ochranářské práce, ale zároveň je stejně zapálený až fanatický "kontraproduktivní" ochranář, který se opravdu neopírá o současnou úroveň poznání v (ochranářské) biologii. Právě naopak - dovoluji si tvrdit že dnes se již většina ochranářsky založených vědců přiklání k názoru že bezzásahový režim v lesích nižších a středních poloh kde nepůsobí původní přírodní procesy typu občasných požárů nebo tlaku velkých kopytníků je přírodní prostředí poněkud nepřirozené. A pokud budeme trvat na tom že 100% těchto lesů máme mít v "bezzásahovém režimu" bez vlivu těchto původních přírodních procesů tak děláme stejnou chybu jako naši otcové když vyháněli pastvu ze stepí. Ale zkuste tohle vysvětlit Jurajovi ;)....
Přidat zprávu