Věra  Bartošková

Věra Bartošková

novinářka, básnířka

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Věra Bartošková žije od r. 1956 v Duchcově.Pracuje jako novinářka,publicistka,ekologická aktivistka. Již před rokem 1989 psala do novin o výjimečných přírodních hodnotách i o tématech dopadů devastace přírody Severních Čech./ Krušných hor, Středohoří,pánevní oblasti Teplicka a Mostecka. Hned po roce 1989 spoluzakládala Ekofórum pánevní oblasti,které vzniklo v Teplicích. V r. 1990 vydala jako šéfredaktorka Sev.revue Teplice publikaci o Ekologických demonstracích v Teplicích " Chceme čistý vzduch". V r. 1990 spoluzakládala Společnost na obnovu Jezeří a pak Společnost na záchranu Libkovic proti likvidaci obce vlivem těžby uhlí. V r. 1991 spoluzakládala Společnost přátel města Duchcova napřed jako místopředsedkyně a od r. 1996 do r. 2015 jako předsedkyně.Vznikla po protestu občanů Duchcova proti pokácení 10.000 stromů vlivem výsypky Pokrok a má zásluhu na záchranu lužního lesa u Duchcova bývalá bažantnice zámku/ před postupem výsypky Pokrok bohužel důlními inženýry posouzené jako území nehodnotné. Území nyní je reg. biocentrum. V tom území zachránila alej 70 jilmů.Na výsypce je jezírko Emma a rekultivace výsypky Pokrok chloubou města.Pořádala Vznášení nad krajinou,vydávala knihy,např.Duchcovský poklad v Lahošti a j. publikace. Při akcích na Horním Jiřetíně, Jezeří a v Libkovicích, se paní Bartošková setkala právě s Josefem Vavrouškem a Ivanem Dejmalem, legendami v oboru ekologie a životního prostředí. Oba pak navštívili Duchcov, což ji potěšilo, zajímali se o limity těžby a ochranu krajiny právě při důlní těžbě. Vzpomínala na ně, jak chtěli vědět o problémech, kdežto nyní se z ministerstev nikdo neukáže!

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Šla houževnatě za vytýčeným cílem. Jakmile zjistila místo porušení životního prostředí,zbytečné likvidace památných míst či stromů , neváhala všechny síly spojit k boji o zlepšení situace, záchranu mnohdy v poslední chvíli likvidace památných míst, ekologických míst / např. se spojila s německým Podpůrným spolkem pro přírodu Krušných hor ,aby se vydala publikace Cínovecké rašeliniště U jezera a Georgenfeldské rašeliniště. Vytrvale bojovala proti prolomení ekologických limitů těžby uhlí,proti likvidaci arboreta zámku Jezeří a výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří. V rámci nakladadatelství Kapucín vydala řadu tisků a knih o všech těchto záchranách, včetně práce na zámecké zahradě v Duchcově. Jako básnířka vydala sbírky své i díla severočeských literátů , věnovaných krajině i přírodě Ústeckého kraje. Je členem Obce spisovatelů v Praze a Severočeského klubu v Ústí n.L. a členkou Syndikátu novinářů. Její publikace " Duchcovský poklad v Lahošti " se stal evropským fenoménem jako memento na ochranu vody z odkazu dávných Keltů. Pro mne je důležité, že zatím byla málo oceňovaná za neustálý boj s ochranou přírody ,bytˇ byla mnohdy kritizovaná , ale ona se nikdy nevzdala. Celý život chrání přírodu !

 
Jaké jsou důvody, které nominovaného vedou k jeho činnosti

Věra Bartošková měla možnost upozorňovat veřejnost na všechna porušení životního prostředí. Jako novinářka cítila povinnost veřejně nedostatky pranýřovat. Věděla, že nesmí mlčet , tam kde může veřejně křičet. Nečekala pochvalu, přes útoky na její osobu a kritizovaný postup musela vystupovat všude tam, kde byli lidi pod tlakem a nuceni mlčet či pasivně vše přijímat. Bylo to její motto bojovat za očištění všeho špatného, co nás obklopuje. Představa, že by se stáhla do soukromí a přestala si všímat všech nedostatků, jí byla cizí. V úsilí ji pomáhal a podporoval manžel, taky novinář, Pavel Koukal. Po jeho nenadálem odchodu ji chyběla podpora, ale přesto sebrala všechny své síly a pokračuje v ekologických aktivitách dál Neumí si představit, že by skončila bojovat za lepší prostředí kolem nás. Za to ji obdivuji.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Založila 1. Ekofórum pánevní oblasti v Teplicích,Společnost na záchranu zámku Jezeří a Společnost na záchranu obce Libkovice- Prosadila se SPMD záchranu trojúhelníku lužního lesa u Duchcova. Prosadila záchranu Jilmové aleje u Duchcova a vyhlášení aleje 70 jilmů za památné stromy. Usilovala o ochranu samovolně vznikající vodní plochy na výsypce dolu Pokrok / dnes jezírko EMMA / Zde přilétává hnízdit několik druhů rákosníků,přilétají až z Afriky. Prosadila vyhlášení zámecké zahrady v Duchcově za významný krajinný prvek a památku zámku. Tím zachránila kácení vzácných stromů ,které zbyly po Valdštejnské zahradě a uchránila před zničením značnou část zahrady. Výjezdy za mokřady a rašeliništi znamenaly podporu a ochranu těchto míst. Publikacemi v nakladatelství Kapucín seznamovala se všemi nedostatky v ochraně krajiny. Je řadu let v porotě Dětí země a účastní se vyhlášení ceny Ropáka za nejhorší ekologické činy.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Paní Bartošková pro mne znamená jistotu, že nedojde ¨v mém okolí, v mém kraji k takovému porušení¨ ekologických hodnot,pokud ona bude moci svým vynaloženým úsilím zapůsobit na jejich zlepšení. Nebojí se kritiky a útoků na svou osobu, pokud si je jistá, že jedná správně. Jejím cílem není vlastní prospěch, ale zlepšení přírody a krajiny kolem nás. Jak jí znám, ani postupem doby při postupném vyšším věku nehodlá ze svého úsilí slevit. Je málo lidí kolem mne, kteří bojují vždy, za každou cenu , o každou pídˇ přírody, která to potřebuje. Za to ji patří můj obdiv !

Nominaci zaslal/a: Marie Polívková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu