Michal Šperling

autor mokřadních střech,fasád a mokřadních záhonů

Představení nominovaného počinu:

Ráda bych nominovala počin Michala Šperlinga ze sdružení Kořenovky.cz, který spočívá ve využívání odpadní vody pro adaptaci městského prostoru na změny klimatu. Díky vytvoření mokřadních střech, fasád a mokřadních záhonů, odpadní voda, která v městech vzniká, nemusí odtéct ven z města, ale může se dále využít a svým odparem přispívá k ochlazování prostředí. Mokřadní střecha je unikátní spojení zelené střechy s kořenovou čistírnou, které slouží jako střešní kořenová čistička čistící odpadní vodu vyprodukovanou v domě. Funguje to tak, že odpadní voda z domu je přivedena do vícekomorového podzemního septiku, kde dojde k separaci hrubších částic a zároveň už zde započnou některé čistící procesy. Takto předčištěná voda je následně čerpadlem trubkami skrytými ve fasádě dopravena do kořenové čističky na střeše, kde dojde k dočištění. Voda pak putuje do akumulační nádrže, kde čeká na své další využití na zahradě nebo v domácnosti, nadbytečná voda je vypouštěna do kanalizace nebo řešena zásakem. Mokřadní fasády jsou tvořeny soustavou nad sebou umístěných nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou. V kazetách rostou mokřadní rostliny, které jsou vyživovány protékající vodou. Funkce mokřadní fasády je totožná s funkcí mokřadní střechy. Mokřadní záhony, to jsou kvetoucí záhony mokřadních kytiček v městském prostoru, které nahrazují plochy suché bez zeleně, kterých je ve městech mnoho. Pro závlahu využívají odpadní vodu, která je čerpána z kanalizace.Bez využití pitné vody je k dispozici krásná kvetoucí zelená plocha mokřadních rostlin, kterou lze umístit mezi chodníky, silnice, ale i do parků a jiných v současnosti suchých a nevzhledných ploch.

Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další:

Michal Šperling vymýšlí řešení, která budou pomáhat vodě, přírodě i lidem. Inspirující jsou nekonvenční nápady hospodaření s vodou. Inspirace využití odpadních vod se začínají prosazovat do větších průmyslových a developerských projektů.

Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy?

Obvyklá činnost Michala v rámci sdružení Kořenovky.cz je stavba kořenových čistíren a využívaní vody v krajině. Nominovaným počinem je využití odpadních vod, které ve městech vznikají, jako pomoc městskému prostředí - klimatu.

Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh:

Vše začalo garáží, na které chtěl mít investor zelenou střechu a znečištěnou studnou. Nápad mokřadní střechy - střechy, která by přečistila znečištěnou studnu, byl realizován a dodnes úspěšně funguje. Výhodou je krásně porostlá střecha, která je zároveň lehká a netrpí suchem, či přílišným vlhkem. Bonusem je její čisticí funkce. Dalším krokem byla realizace mokřadní střechy na areálu Liko Noe ve Slavkově u Brna, kde vznikla i první mokřadní fasáda. Nápad mokřadního záhonu vznikl v horkém létě, kdy voda z měst doslova mizela.. Suchá místa na povrchu, pod povrchem trubky kanalizace s vodou - proč tuto vodu nepřivést na povrch a nevyužít na ozelenění ploch a ochlazení okolního prostředí?

Publikační činnost, odkazy:


Nominaci zaslal: Kristýna Adámková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu