Michal Šperling

Michal Šperling

autor mokřadních střech,fasád a mokřadních záhonů

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Ráda bych nominovala počin Michala Šperlinga ze sdružení Kořenovky.cz, který spočívá ve využívání odpadní vody pro adaptaci městského prostoru na změny klimatu. Díky vytvoření mokřadních střech, fasád a mokřadních záhonů, odpadní voda, která v městech vzniká, nemusí odtéct ven z města, ale může se dále využít a svým odparem přispívá k ochlazování prostředí. Mokřadní střecha je unikátní spojení zelené střechy s kořenovou čistírnou, které slouží jako střešní kořenová čistička čistící odpadní vodu vyprodukovanou v domě. Funguje to tak, že odpadní voda z domu je přivedena do vícekomorového podzemního septiku, kde dojde k separaci hrubších částic a zároveň už zde započnou některé čistící procesy. Takto předčištěná voda je následně čerpadlem trubkami skrytými ve fasádě dopravena do kořenové čističky na střeše, kde dojde k dočištění. Voda pak putuje do akumulační nádrže, kde čeká na své další využití na zahradě nebo v domácnosti, nadbytečná voda je vypouštěna do kanalizace nebo řešena zásakem. Mokřadní fasády jsou tvořeny soustavou nad sebou umístěných nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou. V kazetách rostou mokřadní rostliny, které jsou vyživovány protékající vodou. Funkce mokřadní fasády je totožná s funkcí mokřadní střechy. Mokřadní záhony, to jsou kvetoucí záhony mokřadních kytiček v městském prostoru, které nahrazují plochy suché bez zeleně, kterých je ve městech mnoho. Pro závlahu využívají odpadní vodu, která je čerpána z kanalizace.Bez využití pitné vody je k dispozici krásná kvetoucí zelená plocha mokřadních rostlin, kterou lze umístit mezi chodníky, silnice, ale i do parků a jiných v současnosti suchých a nevzhledných ploch.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Michal Šperling vymýšlí řešení, která budou pomáhat vodě, přírodě i lidem. Inspirující jsou nekonvenční nápady hospodaření s vodou. Inspirace využití odpadních vod se začínají prosazovat do větších průmyslových a developerských projektů.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Obvyklá činnost Michala v rámci sdružení Kořenovky.cz je stavba kořenových čistíren a využívaní vody v krajině. Nominovaným počinem je využití odpadních vod, které ve městech vznikají, jako pomoc městskému prostředí - klimatu.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Vše začalo garáží, na které chtěl mít investor zelenou střechu a znečištěnou studnou. Nápad mokřadní střechy - střechy, která by přečistila znečištěnou studnu, byl realizován a dodnes úspěšně funguje. Výhodou je krásně porostlá střecha, která je zároveň lehká a netrpí suchem, či přílišným vlhkem. Bonusem je její čisticí funkce. Dalším krokem byla realizace mokřadní střechy na areálu Liko Noe ve Slavkově u Brna, kde vznikla i první mokřadní fasáda. Nápad mokřadního záhonu vznikl v horkém létě, kdy voda z měst doslova mizela.. Suchá místa na povrchu, pod povrchem trubky kanalizace s vodou - proč tuto vodu nepřivést na povrch a nevyužít na ozelenění ploch a ochlazení okolního prostředí?

Nominaci zaslal/a: Kristýna Adámková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu