Miroslav Bobek

Miroslav Bobek

ředitel Zoo Praha

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

„Pomáháme jim přežít“ je komplexní program vedený Miroslavem Bobkem, realizovaný Zoo Praha v ČR, Evropě i na dalších kontinentech. Sestává z celé řady projektů, které pomáhají ohroženým druhům, včetně těch v přírodě již vymizelých nebo na hraně existence, a to také přímo v místech jejich přirozeného výskytu – tzv. in situ projekty. S tím souvisí rozsáhlá osvětová činnost, počínaje osvětou mezi dětmi a podpora místních komunit. Tím vším program „Pomáháme jim přežít“ výrazně přispívá k udržitelnému způsobu života, ochraně přírody a životního prostředí. Jen v loňském roce Zoo Praha v rámci tohoto programu dopravila do Mongolska další čtyři koně Převalského, zapojila se tam také do ochrany nesmírně cenného území Gobi A s divokými velbloudy a v Kamerunu vyslala na cesty nový Toulavý autobus, který učí tamní děti (a jejich prostřednictvím i dospělé) vnímat gorily jako jedinečné tvory hodné ochrany, nikoliv jen jako maso na talíři.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

„Otcem“ projektu, který jej také vede, neustále rozvíjí, inovuje a popularizuje, je vystudovaný zoolog, v současné době ředitel Zoo Praha Mgr. Miroslav Bobek. Za aktivitu a úsilí vynaložené při navracení koní Převalského do Mongolska dokonce v roce 2014 získal Medaili přátelství coby nejvyšší ocenění udělované přímo mongolským prezidentem. Během leteckých transportů armádním letounem CASA musel tým M. Bobka čelit mnohým a často velmi těžko překonatelným překážkám, stejně jako při realizaci vzdělávacího projektu Toulavý autobus, který pomáhá v Kamerunu. Přesto nikdy v úsilí nepolevil. Je to pouze zlomek úspěchů projektů vedených M. Bobkem, ale ukazuje, v čem tkví jeho síla – M. Bobek se nebojí překážek. Tam, kde by jiní ustoupili, on znásobí úsilí na úkor vlastního pohodlí. Věci dotahuje do konce s maximální důsledností a nasazením, proto jsou za ním viditelné výsledky. Kromě toho se nebojí dělat a sdělovat nepopulární věci, jak prokázal v poslední době například soustavným upozorňováním na problematické aspekty tzv. mazlících zoo, a to mnohem dříve, než se veřejnost mohla dozvědět o případu „Berousek a spol.“. Loni v létě vydala Unie českých a slovenských zoologických zahrad stanovisko k chovu velkých kočkovitých šelem v České republice vycházející právě ze sloupku publikovaného Miroslavem Bobkem. M. Bobek mnohokrát prokázal, že pro svou věc dokáže nadchnout odbornou i širokou veřejnost. Proto je autoritou, která v dalších lidech probouzí úctu ke všemu živému a vědomí odpovědnosti za veškerou přírodu, která nás obklopuje.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Především obrovským rozsahem a komplexností celého programu , tedy mírou pomoci v nejrozličnějších podobách a rovinách, ať už jde v rámci programu „Pomáháme jim přežít“ o velké viditelné projekty, nebo o spoustu méně viditelných věcí, jako třeba monitoring kvakošů nebo užovek podplamatých přímo v areálu zoo. Tato aktivita je výjimečná také již zmíněným nasazením jejího hlavního hybatele M. Bobka a v neposlední řadě dopadem, jaký reálně má pro ochranu přírodu a záchranu ohrožených druhů zvířat v Česku a ve světě. Velmi významnou součástí počinu je i dokonale zpracovaný systém popularizace, výchovy a vzdělávání veřejnosti se zaměřením zejména na děti a mládež, který má velký zásah u nás, v Evropě i na dalších kontinentech.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Důvod, proč toto všechno M. Bobek dělá, je prostý – upřímný zájem o přírodu, zvířata a jejich prostředí, který jej provází celý život. Po studiu zoologie na UK řadu let působil v Českém rozhlasu. Už tam ho proslavil například projekt Africká odysea mapující kritická místa pro tažné ptáky nebo multimediální projekt Odhalení –„reality show“ sledující život pražských goril. Český rozhlas za ni získal v roce 2006 prestižní ocenění Zlatou pandu (tzv. Divokého Oscara) na festivalu Wildscreen v Bristolu. O dva roky později obdržel Miroslav Bobek od Akademie věd čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. V osvětě a pomoci ohroženým druhům tedy přirozeně navázal jako ředitel zoo. Není náhodou, že pod jeho vedením Zoo Praha pomáhá přes 560 ohroženým druhům zvířat (podle Červeného seznamu IUCN), vede evropské plemenné knihy pro 13 druhů, světovou plemennou knihu pro dva druhy a pro tři druhy koordinuje evropský záchovný program. Ochranu ohrožených druhů a jejich prostředí považuje Miroslav Bobek (Zoo Praha) za prvořadý úkol zoo, zvířata chovaná v Zoo Praha pak za velvyslance divoké přírody, díky kterým může zoo získávat prostředky na pomoc tomu, aby si naše planeta zachovala nesmírnou pestrost života.

Nominaci zaslal/a: Jana Myslivečková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu