Pavel Klvač

Pavel Klvač

ředitel knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Navrhuji na cenu JV Pavla Klvače za „Ekologickou pouť k drnovické Bažině“. Počinem, který si zaslouží ocenění, je obnova krajinných prvků tůní - „Bažin“ v blízkosti Drnovic a hlavně jejich nesamozřejmý vývoj. (Pro jednoduchost budu dál psát v jednotném čísle o „Bažině“). “Bažina“ se stala významným místem, v němž se setkávají místní občané, lidé z Vyškova a okolí. Každoročně pořádané dubnové „Pouti k Bažině“ se účastní i početní hosté, např. studenti z brněnských vysokých škol, kteří s sebou často přivedou i kolegy se zahraničí. Ve srovnání s profesionálními krajinnými revitalizacemi se v případě drnovické „Bažiny“ podařilo probudit spontánní občanský zájem (viz foto), a naplnit kulturní dimenzi, stvrzovanou účastí umělců různých žánrů (viz foto). Názorně to ilustrují fotografie, které přikládám.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Za tímto počinem stojí Pavel Klvač - sociolog, který spojuje zájem o společenské dění se zájmem o přírodu. Před dvaceti lety založil se sousedy žijícími v drnovické ulici „Křivda“ občanské sdružení „Drnka“. Patnáct obyvatel tam vybudovalo pro své děti hřiště a tábořiště. To známe i odjinud, ale v případě „Drnky“ byl další vývoj netypický. Pod vedením Pavla Klvače se aktivity postupně modifikovaly, rozšířily a tématicky prohloubily. Kolem „Drnky“ se dnes soustřeďuje pozoruhodně čilý kulturní život obce. V Drnovicích se pořádají výstavy, tématicky koncipované literární pořady, vycházejí pohlednice a knížky s regionální tématikou. Dnes má „Drnka“ asi sedmdesát členů. Pavel Klvač není z rodu buditelů, kteří v 90. letech poučovali moravský zaostalý venkov cestovatelskými poznatky z občansky vyspělého zahraničí. Naopak, zdrojem jeho činnosti je zvláštní druh věrnosti své obci a krajině. Mnohé z nás tím inspiruje víc, než zahraniční vzory, které se konstituovaly za odlišných podmínek.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Pozoruhodná je trvalost drnovických občanských aktivit; “Pouť k Bažině“ se koná každý duben od roku 2001. Nominovaný počin se odlišuje od podobných občanských aktivit zejména propojením kulturní a environmentální dimenze, nesamozřejmým spojením umění s ochranou přírody. Tyto vlastnosti pozoruhodného občanského života v Drnovicích jsou nyní ještě posíleny a prohloubeny tím, že Pavel Klvač se stal ředitelem knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově a předsedou redakční rady časopisu ochránců přírody „Veronica“.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Nominovaný počin, který symbolicky označuji jako „Pouť k Bažině“, vznikl díky rozvoji občanských aktivit v roce 2001. „Drnka“, konstituovaná původně sousedskou rodičovskou iniciativou, se tématicky rozšířila. Ke svým aktivitám přibrala dimenzi vzdělávací, estetickou a kulturní, a také ekologický záměr vrátit jednotvárné, do značné míry i zemědělským průmyslem devastované, krajině malé vodní plochy; rozhodla se revitalizovat tůně, místním slovníkem „Bažiny“, nebo „Žumpy“, sloužící donedávna jako černá skládka. „Pouť k Bažině“ je typickým dokladem toho, jak velkou roli v obcích hraje přítomnost vzdělané osobnosti, ochotné obětovat volný čas prosperitě lidské pospolitosti. Nominovaná akce zároveň dokládá, že ochranu přírody nemusíme brát jako výhradní úkol přírodovědců a přírody milovných specializovaných ochranářských seskupení; ochranu přírody je možné propojovat s čilým životem sociálním. Mohu s jistotou tvrdit, že díky práci Pavla Klvače, díky aktivitám, které organizuje, nepohlížejí drnovičtí občané na ochránce přírody jako na nekulturní podivíny.

 
Publikační činnost, odkazy

Z
obsáhlé
publikační
činnosti
Pavla
Klvače
uvádím
jeden
titul,
který

přímou
vazbu
na
nominovaný
počin
časopis
Biograf:
bažina
a
mokřad
-
dvě
tváře
divočiny
/plný
text
on-line
www.biograf.org/clanek.html?id=163.


Další
informace
o
činnosti
Drnky
a
akcích
kolem
„Bažiny“

-
www.drnka.org

Nominaci zaslal/a: Hana Librová

Komentáře:

Aleš Máchal. (06.04.2019 10:47:02)
Je málo osobností, které dokáží bez okázalosti šířit mezi lidmi tolik potřebnou environmentální osvětu vlídnými způsoby zasvěceně, dlouhodobě a navíc s vlídným humorem odkazujícím na místní písmáky a veršotepce. Pavel Klvač tohle umí brilantně a vytrvale. Mnohé obyvatele Drnovic i studenty environmentalistiky dovede svým příkladem přitáhnout k praktické a smysluplné ochraně přírody tak, že jeho snahám a činům (nejen) kolem Bažin rozumějí a se zájmem se na nich podílejí. Pavlovo soustavné usilování se děje také prostřednictvím originálních tematických výstav, zajímavých hostů a také veselých místních kapel doprovázejících tradiční "popouťové" vernisáže a následné veselice upevňující místní komunitní pospolitost. Poctění Pavla Klvače Cenou Josefa Vavrouška si dovoluju bezvýhradně podpořit a plně doporučit.
Radim Prochazka (06.04.2019 2:23:23)
Jestli na někoho plati věta “mysli globálně, jednej lokalně”, pak je to
Pavel Klvač. Se samozřejmostí souseda od vedle seznamuje své spoluobčany srozumitelně a zábavně s nejpodstatnejším a nejaktualnejším akademickým i veřejným diskurzem. Klvač do každé vesnice a tomiové, konvičkové, babišové a pozdní zemanové nemají šamci!
Michal Bartoš (05.04.2019 14:37:38)
Stejně jako paní profesorka Librová vidím bažiny Pavla Klvače jako úžasný a veřejnosti sdělný počin. Michal Bartoš
Přidat zprávu