František John

František John

Starosta města Zábřeha

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

F. John je výjimečný člověk, který svým přesvědčením a hlavně činy inspiruje mnoho lidí v péči o životní prostředí a jeho ochraně. Ve městě Zábřehu je starostou již 3. volební období a po celou dobu prosazuje udržitelný způsob života, je bojovníkem za čisté ovzduší a aktérem environmentálních akcí a projektů v Zábřehu i jeho okolí. Vystudoval Střední zemědělskou školu, Ekologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, v oboru Humanitní environmentalistika získal titul Mgr. Pracoval na KÚ Ol. kraje na Odboru ŽP. Je ženatý, má 5 dětí. Jeho záliba v ochraně přírody se stala jeho posláním.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Když jsme s dětmi hovořili o našem městě, užasla jsem nad tím, kolik dětí se s rodiči zúčastnilo akce Rozkveteme Zábřeh. Šlo o výsadbu krokusů a účastníky neodradilo ani deštivé počasí. V tu chvíli jsem si uvědomila, jakou hybnou silou náš starosta je. Vezme lopatku a pytlík cibulovin a jde s lidmi sázet. Začali jsme skládat jeho ekologické aktivity pro město jako střípky mozaiky a opět jsme žasli nad tím, co se dá souběžně s náročnou funkcí starosty pro město v oblasti ekologie udělat. F. Johna vnímáme jako skromného, laskavého člověka, kterého charakterizuje úcta k přírodě s potřebou ji aktivně chránit.

 
Jaké jsou důvody, které nominovaného vedou k jeho činnosti

Cesta Františka Johna za přírodou začala velice záhy, když jako chlapec objevoval a studoval krásy přírody ve Skautu. Jeho oblíbenou formou zábavy bylo mimo jiného studium přírody přímo v terénu s odbornými publikacemi, tvoření herbáře, sbírání bylinek, rybaření. Na těchto „malých“ krásách poznával důmyslnost stvoření a složitost vztahů nejen v oblasti zvířat a rostlin. Přírodě a ekologii se intenzivně věnoval na studiu SŠ i VŠ. Studium mu poskytlo výborný základ pro další působení ve veřejném životě. Ekologii vnímá jakou jednu ze základních součástí svého života. Spojení přírody a společnosti, vzájemná propojenost, kdy se z jednotlivostí a maličkostí stává celek, by mohlo být mottem jeho aktivit. Člověka vnímá jako tvora, který má úkol a povinnost zodpovědně zanechávat životní prostředí jako celek co nejkrásnější pro další generace. Nevidí sebe sama jako někoho, kdo si má „užít“ a „po mně potopa“, ale jako tvořivý tvor přináší krásno a využívá svých znalostí a schopností, vědomostí a dovedností pro dobro současné i budoucí generace. Příroda je pro něj inspirace a komodita, která se má chránit. Sdílí postoj, že každý by měl začít „od sebe“ a to také uplatňuje ve svém životě.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

1. Zastavil výstavbu spalovny odpadů 2. Podpořil akci NEPETUJ 3. Podpořil revitalizaci 2 parků v Zábřehu 4. Podpořil vybudování cyklostezek v okolí města 5.Podpořil výsadbu stromů (alej Humenec, revitalizace zeleně sídliště Severovýchod, Výsluní, ulice Sokolská, Květinová, Javorová...) 6.Realizoval nový vrt pitné vody 7.Podpořil realizaci sběrného dvora SEPAREX 8.Podpořil kvetoucí záhony po celém městě 9. Vlastní účastí propagoval akci Rozkveteme Zábřeh 10. Podpora škol a jejich ekologických aktivit ( Certifikovaná přírodní zahrada při MŠ Strejcova, přírodní zahrada při ZŠ Severovýchod - v realizaci) 11. Podpořil obnovení pobytové louky a pláže u řeky Moravská Sázava - Hlubinka 12. Podpořil ekologizaci MHD aj.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

František John je ode mne o generaci mladší, ale přesto mám k němu velikou úctu. Proto, že v jeho funkci i jako člověk ví, kam jde a dovede si to obhájit navzdory odpůrcům z řady radních, zastupitelů i některých občanů. Nejvíce snad proto, že dokázal zastavit výstavbu spalovny, která by jistě pro město byla finančně lukrativní, ale také by zhoršila již tak nevalné ovzduší. Také i proto, že pomohl při naší škole, mezi paneláky, vybudovat přírodní zahradu a vytvořit tak nadstandardní podmínky pro učení dětí venku. Ale hlavně proto, že je to velmi moudrý a skromný člověk, který má pro každého vlídné slovo a záleží mu na lidech, na městě, kde žijeme a na prostředí, které nás obklopuje.

Nominaci zaslal/a: Bronislava Jurka Karafiátová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu