Radka Vladyková

Radka Vladyková

výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Jedná se o výsadbu aleje. Vysazování alejí a stromořadí sahá v naší vlasti hluboko do historie, dokonce Středočeský kraj je krajem s nejvyšším počtem alejí. Již císařovna Marie Terezie nařídila v roce 1752 sázet stromy podél všech nových silnic. Aleje vytvářené výsadbami ovocných stromů podél komunikací a vodních toků jsou pro ČR typické a i nepravidelným charakterem používaných dřevin dávají zcela mimořádný ráz krajině, malebnost a současně úpravnost. Stromořadí chrání v létě cestovatele před slunečním žárem, ocení to pěší, cyklisté i řidiči, v noci nebo za deště usnadňuje alej orientaci, působí jako přírodní větrolam, v zimě snižuje riziko tvoření sněhových jazyků, omezuje hluk. Každý vzrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů. Nedávno vysázené stromořadí podél cyklostezky v Osnici Ve Struhách je složeno z 50 stromů a 138 keřů různých druhů. Mezi stromy jsme vybrali duby, kaštany a staré historické ovocné odrůdy, jejichž plody jsou doplňkovou potravou pro řadu volně žijící zvěře a samotné rostliny jí tvoří útočiště a ochranu. Chceme zachovat nebo obnovovat vhodné životní podmínky pro divokou zvěř, která u nás žije.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Bývalou starostku Radku Vladykovou nominuji za její celkový přístup ke správě obce, jako svého domova. Obec Jesenice, dnes již město, prošla za uplynulých 15 let neuvěřitelným rozvojem bytové výstavby, která pohltila pole, louky, ale i vztahy mezi lidmi. Radka Vladyková zvolila ten nejzákladnější a dalo by se říct i nejobyčejnější způsob, jak v lidech opět probudit soudržnost s místem, kde žijí, které chtějí pokládat za svůj domov a který můžeme nazvat návrat ke kořenům. Výsadba a obnova alejí je jedním z mnoha malých dílků, které ale dohromady tvoří slovo domov. Radka Vladyková je člověk s vizemi, které umí naplňovat a umí pro ně strhnout i své okolí. Tím není inspirací jen pro jiné starostky a starosty budující a tvořící svou obec či město, ale pro kohokoliv, kdo má zájem i o věci za plotem svého domu nebo za dveřmi svého bytu.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Svojí vizí. Žijeme teď a tady, ale to co po nás zůstane, přetrvá a ovlivní i následující generace by mělo mít smysl nejen pro nás. Vše co děláme bychom měli dělat se zřetelí na generace našich dětí.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

V naší krajině nám dnes chybí pestrost, souvislost a rozmanitost, která jí byla až do komunistické éry vlastní. Jednou z možností, jak tyto prvky do prostoru kolem nás vrátit, je i opětovná výsadba alejí či stromořadí, obnova drobných sakrálních památek a původních cest a cestiček, propojujících lidská sídla. Jesenice se rozkládá z velké části i na nezastavěných pozemcích, většinou polích, scelených do velkých lánů. Naším cílem bylo vytvoření původní rozmanité krajiny tak, abychom jí vrátili bývalou pestrost, ale i zároveň schopnost například zadržovat vodu, ukazovat cestu či upozornit kolemjdoucí na dávnou událost.

Nominaci zaslal/a: Alexandra Kocková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu