Alex Krejčí

Alex Krejčí

občanská platforma Limity jsme my

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Klimakemp 2018: Šlo o 2. ročník zdola pořádané mezinárodní akce, která proběhla od 27. 6. do 1. 7. 2018 u obce Louka u Litvínova. Její součástí byly přednášky a besedy na ekologická a sociální témata, zejména o změně klimatu a jak ji zmírnit. Součástí byla i přímá akce v povrchovém dole Bílina, kdy se na několik hodin podařilo zastavit těžbu uhlí. Cílem bylo upozornit, že je tady smělá generace lidí, která další spalování uhlí nepovažují za účelné. Akce se zúčastnily stovky lidí.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Hnutí „Limity jsme my“ představuje novou generaci lidí napříč sociálním spektrem společnosti, které není lhostejná její budoucnost a která je schopna i vlastními činy a sebeobětováním dávat silně najevo, že stav životního prostředí se týká každého na Zemi. Jeho cílem je usilovat o konec doby uhelné, jak to činí lidé po celém světě. Toto sociálně-ekologické hnutí začínalo v roce 2015 zdola sebeorganizací, tj. diskusemi, články, happeningy a osvětovými akcemi na ochranu klimatu, přičemž hlavní činností se od roku 2017 stává mezinárodní Klimakemp uprostřed zničené krajiny po těžbě uhlí v severních Čechách. Hnutí navazuje na přímé akce typu Akce Špunt (1991), Dny bez aut (1991-2007), blokády proti dostavbě JE Temelín (1995-1998), na letní evropské tábory „Ekotopie“ v 90. letech 20. století (včetně Libkotopie v roce 1996), na street party (1998-2002) i na blokádu kácení stromů v NP Šumava (2011). Podstatné hlavně je, že hnutí zaplnilo dlouhé časové vakuum pořádání přímých akcí v ČR.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Hlavní devizou je sebeorganizace, silné vědomí praktického uplatňování demokratických hodnot mezi sebou i navenek, značné odborné znalosti a komunikační schopnosti, jasná a srozumitelná sdělení směrem k většinové společnosti, aktivní činy spojené s odvahou a se sebeobětováním a zřetelné prvky silné zodpovědnosti za své činy. Důkazem je mj. i tento výrok hnutí: „Klima se mění a kde petice nestačí, je potřeba přejít od slov k činům.“

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Hrozba nevratné změny klimatu je skutečně naléhavá a bez činů a silného hlasu zdola nelze očekávat jakoukoliv změnu. A to se týká i ČR, neboť česká vláda v říjnu 2015 schválila prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na Bílinsku. Přitom podle usnesení české vlády z roku 1991 měly být limity zachovány. Došlo tak k porušení polistopadové společenské dohody o ochraně obcí a přírody na Ústecku. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se pak za prosazení tohoto bezprecedentního činu stal podruhé Ropákem. Naštěstí díky tlaku veřejnosti a odborníků, včetně právě nově vznikajícího hnutí „Limity jsme my“, nedošlo k likvidaci obcí jako je Horní Jiřetín a Černice. Nicméně s ukončením těžby uhlí se u nás absurdně počítá až v roce 2055. Hnutí se proto zapojilo do globálního úsilí o férové řešení změn klimatu a za budoucnost bez špinavých fosilních paliv. Proto žádá rychlé ukončení těžby uhlí v ČR a přechod na obnovitelné zdroje energie.

Nominaci zaslal/a: Miroslav Patrik

Komentáře:

Kristina Klosová (20.04.2019 21:12:03)
Velmi si vážím nominace Miroslava Patrika. Hnutí Limity jsme my si ocenění zaslouží. Má na kontě výjimečných počinů vícero. Klimakempu 2018 předcházel První český Klimakemp 2017, bez kterého by nenastal ani druhý ročník. Meziročně se podílí na organizaci množství menších přímých akcí (občanské neposlušnosti), pořádá přednášková turné či benefiční akce na podporu své činnosti.
Přidat zprávu