Jarmila Johnová

Jarmila Johnová

Publicistka, environmentalistka

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Jarmila Johnová se již v 80. letech 20. stol. aktivně podílela na činnosti Ekologického fóra při Chartě 77 a přispívala do samizdatového Ekologického bulletinu. V roce 1989 zorganizovala petici za zveřejňování dat o kvalitě ovzduší v Praze a brzy poté se připojila k organizaci Pražské matky. Během následujících 30 let se v rámci této organizace věnovala nejen sledování kvality ovzduší v Praze, ale především propagaci chůze jako ekologického a zdravého způsobu městské dopravy na krátké vzdálenosti.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Jarmila je žena, která si stojí za svým a dotahuje věci do konce. Mnohé, čeho dosáhla, se podařilo jen díky její vytrvalosti, osobní odvaze, neústupnosti a přesvědčení o tom, že její vize je prospěšná pro lidi i pro životní prostředí. Za jednotlivými dosaženými výsledky a úspěchy jsou stovky hodin neviditelné a úmorné práce, která nemá zdánlivě konce. Během 30 porevolučních let prošlapala tématu udržitelné mobility trnitou cestu v byrokratickém a politickém systému, který mu ne vždy byl nakloněn.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Jarmila udržovala kontinuitu organizace Pražské matky, napomohla její profesionalizaci a byla její dlouholetou předsedkyní. Byla klíčovou iniciátorkou či aktérkou ve všech níže uvedených úspěších. V 90. letech se spolupodílela na vytváření nové ekologické legislativy, přispěla k pravidelnému monitoringu kvality ovzduší, omezení rychlosti v obcích na 50 km/h, vytvoření smogové vyhlášky (později byla bohužel zrušena) a zakotvení přednosti pro chodce na přechodech v tzv. Silničním zákoně. Redigovala časopis Přes práh. Inspirována anglickou praxí vytvořila metodiku programu Bezpečné cesty do školy, který od r. 2002 koordinovala na pražských školách téměř dodnes. Program pomáhá měnit okolí škol tak, aby bylo pro děti bezpečné, atraktivní a motivovalo je k dopravování pěšky, na koloběžce nebo na kole. Napomohla prosadit více než stovky úprav ve prospěch chodců, hlavně dětí na cestách do školy, revizi a úpravu zón placeného stání nebo obnovení 63 nesignalizovaných přechodů zrušených v místech s provozem tramvají.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Jára je vzdělaná, otevřená, neuvěřitelně silná a upřímná žena, která vše, co dělá, činí ze svého vnitřního přesvědčení postaveného na pevných morálních zásadách. To, co hlásá, také žije. Pokud například tvrdí, že lze žít kvalitní život bez auta, je to pravda, protože auto nemá. Je velice skromná a k životnímu prostředí ohleduplná nejen z hlediska náplně své práce, ale i ve svém osobním životě. Zároveň je však štědrá ke svému okolí. Má náš obdiv a úctu.

Nominaci zaslal/a: Petra Syrová

Komentáře:

Eva Rychlíková (21.4.2020 22:45) (20.04.2020 22:57:55)
Jára je udatná a opravdová žena s úžasným "tahem na branku". Znám ji 20 let o obdivuji ji pro to, že dovede dělat správné věci v pravou chvíli. Dovedla se postavit proti systému za totality a bojovat za zdraví obyvatel v neutěšeném životním prostředí, dnes dovede prosazovat zlepšování podmínek pro zdraví ve městě v naší poněkud rozmazlené společnosti.Ráda ji potkávám, je štěstí s ní spolupracovat.
Naďa Straková (20.04.2020 11:16:44)
Neznám houževnatější a odvážnější ženu ve svém okolí. Její vytrvalost a soustavnost, aktivní přístup k životu, optimistickou mysl a nadšení pro všechno dobré mi v životě slouží jako velká inspirace od chvíle, kdy jsem jí potkala v rámci projektu Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. (Spoluautorka knihy)
Ivana Trpáková (17.04.2020 23:32:50)
Járu jsem poznala na počátku činnosti Hnutí Pražských matek a přestože jsme se již delší dobu neviděly mohu rozhodně říci, že si ocenění zaslouží zvláště pro svoji dlouhodobou činnost v oblasti životního prostředí v neziskovém sektoru, zejména městského. Je inspirující, přátelská a nezištná osobnost.
Martina Pojarová (16.04.2020 12:32:30)
Jáře nikdy nebylo jedno, co se okolo děje. Poznala jsem ji jako ženu, která moc nerozlišuje mezi privátním a veřejným prostorem. Není jí jedno, co se děje za dveřmi jejího bytu, a i v jejím bytě se toho vždycky spoustu "veřejného" odehrávalo. Jára jako by nikdy nevzdala boj za dobro, nemá problém s relativizací pravdy. Má vnitřní kompas a na relativismus kašle . Ano, byla a je mým vzorem jak nerezignovat, nevykašlat se na svět okolo. Ať už mi vyprávěla o bytových seminářích, přepisováníc samizdatu, prvních akcích Pražských matek nebo se mnou mapovala bezpečné cesty po Žižkově. S Járou může člověk divoce nesouhlasit, ale nelze ji přestat mít rád. Tuhle cenu si zaslouží, jako nikdo jiný! (pateticky mne napadá ...sůl země)
Anna Hradilková (16.04.2020 0:58:08)
Járu jsem poznala během společného působení v Hnutí Pražských matek ještě za totality. Obdivovala jsem její osobní kvality statečnost, solidaritu, obětavost, vytrvalost a věrnost vlastním ideálům, pokoru a skromnost. Její činnost se vyznačovala vysokou profesionalitou, ale zároveň se smyslem pro týmovou práci. Dokázala se orienovat ve složitých technických a byrokratických problémech a dotahovat jejch řešení. Její velkou zásluhou je to, že v době, kdy většina z nás ostatních se v devadesátých letech začala věnovat svým profesím, se dokázala obklopit o generaci mladšími spolupracovnicemi, nadchnout je pro ochranu a zlepšování životního prostředí ve městě, předat jim své zkušenosti i nadšení, řadu let je vést a vychovat z nich své pokračovatelky. Výsledky práce její i jejích spolupracovnic mluví za vše.
Lenka Ježková (14.04.2020 20:46:47)
Vždy jsem Járu obdivovala za její vytrvalost a statečnost s jakou hájila enviromentální práva nás všech - navzdory posměškům, přehlížení či ponižování, ať už ze strany mužů, úředního aparátu, politiků či samozvaných odborníků. Její postoje nikdy nebyly výkřikem nespokojeného kverulanta, ale vzdělané, moudré a pracovité ženy. Osobnosti jako Jára naše společnost nutně potřebuje. Skromná žena, která je velkorysá ke svému okolí. Děkujeme Járynko.
Vratislav Filler (14.04.2020 12:58:59)
Járu znám zhruba deset let jako důslednou zastánkyni těch, kteří v dopravě tahají za kratší konec. Obdivuji její sílu a důslednost, kterou projevovala při práci v často nechápajícím či technokratickém prostředí, a díky které se bezpečnost chodců - a zejména dětských chodců - nakonec až na výjimky stala nedílnou součástí dopravních řešení. Současně si jí velmi vážím za moudrost, kterou vždy projevovala.
Daniela Špinková (14.04.2020 12:57:37)
Vzácná a milá spojenkyně od dob založení Pražských matek až po dnešní dny v tak podstatné oblasti, jakou je starost o životní prostředí. Klidná, křehká, ale neskutečně vytrvalá síla, to je Jára. Díky za ní!
Edvard Outrata (14.04.2020 12:34:01)
Paní Jarmila Johnová je vzorem v tom, jak byla vždy připravena věnovat své síly dobrým věcem a jak se nenechávala odradit obtížností úkolu nebo nepřízní okolí. To bylo pravda ve všem, čeho se ujala, a zejména je to tak, co se týče její práce pro čisté životní prostředí a udržitelný rozvoj. Je již skutečně správný čas na to, aby byl její přínos naší společnosti a nám všem takto oceněn.
Vít Masare (14.04.2020 12:21:10)
Pro člověka a dlouhé roky kolegu, který by klidně mohl být i Jářiným potomkem, je pro mě Jára neustálou činorodostí překvapující vzor a také důvod, proč je během úsilí o zabezpečení naší nejisté budoucnosti velmi potřebné vážit si dlouhodobé odvahy těch, co tento boj zpravidla z minoritních pozic svádí o mnoho let déle a navzdory protivenstvím všeho druhu to stále nevzdali. Jára je vzácný člověk.
Václav Malý, biskup (12.04.2020 10:37:21)
Jára je žena, která myslí i na budoucí generace, v jakém prostředí budou žít. Není jí lhostejno, jaký životní prostor nás obklopuje, zda skutečně se stává domovem nebo jen změtí různých zištných nápadů, majících jepičí život. Je důsledná. Neangažuje se pro povrchní uznání, ale ze svého pravdivého přesvědčení. Václav Malý, biskup
Jan Ruml (11.04.2020 13:23:32)
Jára byla vždy neokázale statečná v době komunismu a i nyní je zárukou toho, že občanská společnost má smysl a že je potřeba o ni pečovat.
Daniel Vondrouš (10.04.2020 14:17:05)
Jarmila je odvážná, obětavá a skromná žena. Prokázala to neutuchající aktivitou od totality až po současnost. Obdivuji, jak neokázale a vytrvale hájí čistý vzduch a bezpečný veřejný prostor.
Michaela Valentová (08.04.2020 23:30:55)
Velmi si vážím statečnosti, odpovědnosti a vytrvalosti Jarmily Johnové. Když bylo třeba, vzala na sebe i úkoly, které nebyly snadné. Když ví, že je to potřeba, je schopna obětavě čelit i nepříjemným situacím. Legislativa životního prostředí, ovzduší, snesitelný život ve městě, bezpečnost a pěší doprava - hlavní okruhy, kde můžeme být za její nasazení vděční. Ale kromě těch zásluh v environmentální oblasti bychom měli zmínit i osobní kvality: Skvěle fotí, má široký rozhled, velký zájem o život a vychovala tři výborné potomky.
Mária Kazmuková (08.04.2020 14:14:21)
Jára Johnová je velkou inspirací pro všechny, kterým záleží na zdravém životním prostředí a na bezpečnosti dopravy, zejména pro děti a chodce. Ráda bych se jí poděkovala za dlohouletou snahu o zlepšení kvality ovzduší, projekt o bezpečných cestách do škol a chodci sobě, které významně přispívají ke zlepšení kvality života v Praze.
Terezie Hradilková (08.04.2020 13:18:48)
Jára: její mysl, činy, práce a výsledky jsou autentické, pravdivé, koherentní, kontinuální. Za totalitního režimu, v rozkvetlých devadesátkách i v rozporuplném 21.století. Před ničím neuhla- před výhrůžkami ani ignorancí komunismu, před návalem práce, úkolů a možností po revoluci ani před byrokracií, prospěchářstvím a tlakem spotřeby v současnosti. Vždy usilovala o ochranu přírody, snesitelnost městského prostředí a jeho využití pro běžný život, sladění s krajinou; s širokým přesahem do sociální oblasti, ohledu na ty slabé, znevýhodněné, opomíjené. Jára je vzorem, inspirací a příkladem v tom, co pro mne odkaz J. Vavrouška znamená.
Petra Kolínská (08.04.2020 10:07:41)
Jára je velký vzor a povzbuzení pro všechny, kdo usilují o změny od spodu. Nejvíc obdivuji její odvahu, vytrvalost a skromnost.
Přidat zprávu