Jaromír Maštera

Jaromír Maštera

Hydrobiolog, ochránce přírody

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Jaromír Maštera (nar.1980) se již před dokončením studia Přírodovědecké fakulty UP Olomouc - obor Systematická biologie a ekologie - zaměření hydrobiologie, aktivně věnuje ochraně přírody, zejména pak ochraně a výzkumu obojživelníků. V tomto směru se nejvíce realizuje v obnově a tvorbě tůní či záchranných transferů pro obojživelníky, přičemž k této činnosti inspiruje veřejnost pořádáním terénních exkurzí, akcí v přírodě, seminářů a přednášek. Na kontě má i řadu odborných publikací samostatných či ve spolupráci, týkajících se hlavně obojživelníků a revitalizací a obnovou mokřadů. Z profesního života bych zmínil jeho zkušenosti v Českém svazu ochránců přírody, Správě CHKO Křivoklátsko, AOPK pracoviště Havlíčkův Brod a ve Sdružení Krajina. V současnosti má vlastní živnost a věnuje se praktické ochraně přírody naplno.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Ačkoliv je ještě poměrně mladý, už toho mnoho dokázal a má potenciál dokazovat dál. Přičíst to lze hlavně jeho houževnatosti a nadšení, s nímž se vrhá do jakékoliv činnosti v rámci ochrany přírody a to i za cenu překročení několika klacků vhozených pod nohy, kterými se nikdy nenechá odradit. V rámci aktivního členství ve spolu Mokřady z.s. je třeba zmínit hlavně osvětovou činnost o významu mokřadů, a akce pořádané pro veřejnost, včetně dětí a mládeže, která se zapojuje do praktické péče.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Od roku 2000 aktivně působí v ochraně přírody a krajiny. V současnosti je jako živnostník také spoluzakladatelem a stálým členem spolku Mokřady z.s., v rámci jehož činnosti se věnuje hlavně kosení, prořezávkám, strojnímu i ručnímu hloubení a obnově tůní, revitalizaci drobných vodních toků, extenzivní péči o rybníky, tvorba zimovišť pro drobné živočichy a netradiční péči o lokality formou pojezdů vozidel. Na kontě má výstavbu záchranný transferů pro obojživelníky např. u Panského rybníka u Kamenice, u Svitáku a u Jarošovského Kacíře či záchranný program pro ropuchu krátkonohou. Průzkumy a monitoring - inventarizační průzkumy obratlovců, zejména obojživelníků a plazů v různých lokalitách, realizace praktických opatření (managementu) na mokřadech a jiných biotopech, plány péče o ZCHÚ a ochranářské plány, terénní exkurze, akce v přírodě, semináře a přednášky, biologické hodnocení, biologický dozor, přednášky na univerzitách, tvorba informačních panelů, webů a naučné stezky. Je autorem a spoluautorem několika odborně populárních publikací např. Obojživelníci Vysočiny (2017), Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky (2015), Klíč snůšek obojživelníků České republiky (2015) a další.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Jaromíra Mašteru znám jako aktivního, cílevědomého a nesmírně pracovitého člověka s nezlomnou vírou, že vlastním přičiněním vedoucím ke zlepšení ochrany přírody a života obojživelníků, se daří a bude dařit nadále udržovat přírodu v rovnováze, tak jak by měla být. Je pro mě jednak spolehlivým kamarádem, ale i vzorem v disciplinovanosti a nezištné nápomoci tam, kde je to potřeba.

Nominaci zaslal/a: Petr Novák

Komentáře:

Anika Chalupská (20.04.2020 22:10:05)
Jaromíra jsem poznala v době, kdy jsem jako čerstvá absolventka geografie měla na starost státní správu ochrany přírody na Telečsku. Jaromír mi byl v řadě jednání odbornou oporou, důvěryhodnou osobností, ochranář v tom nejryzejším slova smyslu.
Přidat zprávu