Jindřich Petrlík

Jindřich Petrlík

Environmentalista

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Jindřich Petrlík patří mezi první české ekologické aktivisty. V roce 1979 spoluzaložil Tým Bořena, který zachraňoval stanoviště ohrožených rostlin před zasypáním hlušinou z dolu Bílina. V roce 1989 stál u zrodu Dětí Země a v roce 2001 spoluzaložil spolek Arnika. Posledních 25 let se věnuje hlavně problémům průmyslového znečištění a globální toxické kontaminace. Přestože nikdy neupustil od řešení lokálních kauz, úspěšně ovlivňuje způsob regulace toxického znečištění na mezinárodní úrovni.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Jindřich má ve zvyku jít vytrvale za svým cílem, což nakonec přináší výsledky, přestože se na začátku cíle mohou zdát příliš vysoké. Od řešení lokálního znečištění ovzduší a řek se dostal až ke zjištění, že toxické látky je potřeba regulovat na mezinárodní úrovni, aby se předešlo přesouvání zdrojů znečištění a opakování stejných chyb. Nikdy ho nelákalo prostředí diplomacie, ale přesto úspěšně vyjednává s delegáty OSN a daří se mu tak chránit životní prostředí v Česku i v zahraničí.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Jindřich vedl dlouhodobou kampaň předcházející zavedení Integrovaného registru znečišťování. Díky ní mají české podniky povinnost oznamovat informace o vypouštění více látek než v ostatních zemích EU. Díky jeho práci se podařilo dekontaminovat bývalý sklad DDT v Klatovech, který byl vážným zdravotním rizikem pro lidi žijící v jeho okolí. Vedl i úspěšné kampaně za ukončení výroby chloru v Ústí nad Labem a Neratovicích pomocí zastaralé technologie využívající rtuť. Výsledky analýz znečištění prostředí jedovatými dioxiny v důsledku spalování plastů, kterým se v posledních letech věnuje, vloni pomohly k prosazení celosvětového zákazu vývozu směsných či znečištěných plastů do zemí, které si s tímto odpadem nedokážou poradit. Dodnes přežívají stanoviště ohrožených květin zachráněných Týmem Bořena před zasypáním hlušinou. Jde o jeden z nejúspěšnějších transferů rostlin na světě. Jindřich není celebrita ochrany přírody, ale díky svému vytrvalému zanícení pro ochranu přírody se objevuje ve velkých světových médiích jako Guardian nebo BBC.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Jindřich je velkou inspirací, protože je příkladem toho, že ochrana přírody se dá dělat kontinuálně, svědomitě a bez ústupků za různých společenských, politických i ekonomických podmínek. Je obdivuhodné, že za 40 let, co se v této oblasti pohybuje, nevyhořel a naopak dokáže iniciovat nové aktivity. Navíc navázal spolupráci s osobnostmi celosvětového významu ze všech koutů planety a Arnika je díky němu uznávanou autoritou na poli boje proti toxickému znečištění.

Nominaci zaslal/a: Jan Šamánek

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu