Jiří Rozsypálek
Foto: archiv nominovaného

Jiří Rozsypálek

Akademický pracovník, environmentální vzdělávání a výzkum

za jeho lásku ke dřevinám, neúnavnou osvětovou činnost a ochranu dřevin v městském prostředí, kterou inspiruje široké okolí a metodu injektáže dřevin, která pomáhá jejich vitalitě a zdraví

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Největším přínosem Jiřího Rozsypálka je jeho dlouhodobý (již téměř desetiletý) zápal pro osvětovou činnost v oblasti přínosu a potřebnosti dřevin v městském prostředí. Během své činnosti ovlivňuje rozhodování jednotlivců i velkých skupin a aktivně se angažuje v ochraně zejména vzrostlých stromů. V rámci svého působení v SZKT aktivně upozorňuje na zbytečné kácení dřevin rostoucích mimo les a v rámci svého vědeckého bádání společně s kolegou Petrem Martinkem vymyslel metodu injektáží jakožto možnost podpory vitality a perspektivy starých stromů, které jsou dnes nenahraditelné.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Dlouhodobě se věnuje pořádání rozprav, kurzů i workshopů pro laickou i odbornou veřejnost. Cílem těchto kurzů je především poukázat na význam a výhody přítomnosti vzrostlých dřevin v sídlech a v krajině. Tyto aktivity jsou zajišťovány přes MENDELU, kde působí na pozici akademického pracovníka. Dále spolupracuje s neziskovými organizacemi, orgány státní správy, odbornými firmami, obcemi a městy. V posledních 4 letech aktivně spolupracuje také se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, kde je místopředsedou sekce péče o dřeviny a garantem pro vzdělávání. Poslední dva roky je spolugarantem velké oborové konference "Strom pro život". V rámci činnosti ve společnosti se povedlo zastavit hned několik aktivit směřujících ke snadnějšímu kácení dřevin rostoucích mimo les. Například v kauze s kácením dřevin v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací. Všechny tyto aktivity jsou zpravidla bez nároku na honorář v rámci jeho volného času.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

V oblasti vědy a výzkumu je jeho největším úspěchem úspěšný zrod technologie stromové injektáže. Na rozvoji této technologie pracuje s kolegou Petrem Martinkem již od roku 2013 kdy ji v ČR, ve spolupráci s firmou SafeTrees, poprvé vyzkoušeli v rámci pilotních testů. V současnosti se tato technologie hojně využívá nejen v rámci obrany dřevin vůči různým druhům chorob a škůdců (mikro-injektáž), ale také v rámci podpory vitality starých senescentních stromů (makro-injektáž).
 
Od roku 2015 se aktivně podílí na výzkumu obrany dřevin vůči poloparazitické rostlině jmelí bílé (Viscum album), které je obrovským a lavinovitě se šířícím problémem ohrožujícím většinu listnatých i jehličnatých dřevin. Pomocí účinné látky přimějí tohoto poloparazita k odumření, a to bez poškození hostitelského stromu.  V současnosti s touto metodou obrany dřevin s kolegy dosahuje velmi dobrých výsledků a v budoucnu bude stromům velkou oporou, kterou v současných klimatických podmínek budou potřebovat.
 
Jeho současná aktivita se od roku 2019 upíná k výzkumu zaměřenému na význam povýsadbové péče, význam množství a způsobu aplikace zálivky, ochrany kmene vůči korní spále, atd..

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Už jako malý sázel s dědečkem ovocné stromy. To byl nejspíš prvotní impuls k jeho životní cestě. Jiří mi kdysi vyprávěl, že jeho láska ke dřevinám pokračovala na základní škole, kdy rodiče koupili dům se zahradou. Byla tam jen třešeň, ořech a čtyři jabloně. Od té doby tam vysadil přes sedmnáct dalších. Právě tam začal s výsadbou stromů a učil se o ně správně pečovat. Z přirozené zvídavosti je dále zkoumal. Právě tento kout světa má ze všech nejraději. Vše pokračovalo na střední škole v Rožnově pod Radhoštěm, kde Jiří studoval ekologii. S partou přátel se podílel na nejrůznějších ekologických a ozeleňovacích akcích prostřednictvím Arniky, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus a další. Odmalička vysadil tisíce stromů v lese i mimo něj.
 
Jeho záliba se mu stala životním posláním. Po absolvování Lesnické a dřevařské fakulty se vědě věnuje v rámci svého doktorského studia a stal se akademickým pracovníkem. V rámci svého působení na MENDELU se aktivně podílí na rozvoji mladého oboru ARBORISTIKA, přičemž jeho hlavním cílem je zvyšování kvality pedagogické činnosti a tím i absolventů, kteří se následně stávají praktiky. Svůj zápal, znalosti a zkušenosti tak předává svému okolí, a to nejen při výuce, ale především při své mimoškolské činnosti v rámci SZKT, SZUZ, ARNIKA, Nadace Partnerství), státní správou (AOPK, ČIŽP, MŽP, atd..) i soukrommi subjekty. Mimo jiné také spolupořádá odborné konference (SZKT: Strom pro život život pro strom, Aleje, EKOMONITOR: Péče o dřeviny rostoucí mimo les).

Jiří aktivně spolupracuje na tvorbě standardů AOPK v oblasti péče o dřeviny. Je spoluautorem standardu Speciální zásahy na dřevinách z arboristické řady a nyní spoluvytváří standard Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů z řady E (speciální opatření druhové ochrany).
 

Nominaci zaslal/a: Luboš Úradníček

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu