Kristina Klosová (in memoriam)

Kristina Klosová (in memoriam)

Aktivistka a novinářka

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Kristina byla jednou ze zakladatelek a motorů hnutí Limity jsme my. V roce 2015 se účastnila velkých akcí občanské neposlušnosti Ende Gelände proti těžbě a spalování uhlí; na jaře následujícího roku už do německé Lužice organizovala výpravu autobusem. Pomáhala založit protiuhelnou skupina Limity jsme my; posilování klimatického hnutí v ČR je do velké míry její zásluha. Spolu s dalšími aktivisty z ČR na podzim 2016 začala organizovat první český Klimakemp, a byla také první, kdo i na základě vlastní nešťastné zkušenosti s přepracováním během příprav prvního Klimakempu do klimatického hnutí přinesl téma udržitelného aktivismu a snahy předcházet vyhoření.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Kristina se stále snažila o zlepšování společnosti a jejího vztahu k přírodě. Jestli někdo měl šanci změnit svět, byla to ona. Nikdy se nezastavila u řečí. Vždycky bylo jasné, že když o něčem mluví, bude následovat akce. V tomhle byla trochu poctivější, a taky praktičtější než všichni ostatní. I v debatách ji zajímalo, kdy už se přejde k práci, ale neznamenalo to dělat věci nepromyšleně. Vždycky šlo o to, dobře namíchat poměr mluvení a akce. Tvořila jádro brněnské místní skupiny Hnutí DUHA. Ráda jezdila na mezinárodní setkání evropských mladých Přátel Země a poctivě přemýšlela nad tím, jak se postavit jedné z největších výzev současnosti, klimatické krizi. Byla však také velkou nadějí české environmentálně a klimaticky laděné novinařiny. Nikdy se nespokojila s frázemi a ideovými hesly. Chtěla všechno chápat, a když něco tvrdila, bylo to téměř vždy založené na poctivém zkoumání nebo žité zkušenosti. Ještě když jí to dovolila duševní nemoc, jíž v posledních dvou letech svého života trpěla, snažila se pomoci zlepšit efektivní dělbu práce i starost o to, aby se lidé ve strašném závodu s časem, jímž boj proti klimatické krizi je, nehroutili a pomáhali si navzájem jít dál.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Kristina byla důležitou součástí českého i mezinárodního hnutí za řešení klimatické krize a spravedlivé rozložení nákladů. Dokázala získat kamarády na klimatických akcích v Německu, Anglii, Francii či ve španělské Granadě a Barceloně. Získala tak zahraniční zkušenosti, kterými inspirovala ostatní, aby se přidali. Stála u zrodu skupiny Limity jsme my a prvního českého Klimakempu, kam přizvala aktivisty z Polska; ti pak zorganizovali vlastní podobné akce. Kromě zapálené aktivistky se také mohla stát skvělou environovinářkou mladé generace.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Ke všem svým dalším neobyčejným nadáním byla Kristina, stejně jako její otec, talentovaná novinářka. Vždy se snažila se odvést tu nejlepší práci. Její texty byly vždycky odpracované, dobře se četly a bylo z nich znát, jak jí na nich záleží. Byla zásadová, zarytě odmítala nadřazovat cíle prostředkům, a když něčemu věřila, stála si za tím s úctyhodnou tvrdohlavostí. Měla nechuť k příliš ideologicky vypjatému antikapitalismu, kořenící v hlubší skepsi k celé průmyslové společnosti. Její názory byly promyšlené, vycházely z přesvědčení a přispívaly ke zdravé pluralitě různých přístupů. O tom, co zmůže občanská angažovanost, tak Kristina přemýšlela do hloubky a patřila k těm, kteří udávali tón a směr. V přímých akcích byla statečná a nepanikařila. Měla také skvělou schopnost se rychle spřátelit s novými lidmi, překonat ostych a navázat silné vazby. Byla to přitom kamarádství takzvaně „na celý život“. Poslední dobou toho měla Kristina hodně a i to bylo důvodem, proč se u ní před dvěma lety projevila bipolární afektivní porucha.

Nominaci zaslal/a: Jiří Dlouhý

Komentáře:

Veronika Zárubová (03.08.2020 19:51:02)
Také podporuji nominaci Kristiny Klosové.
Daniel Vondrouš (06.05.2020 16:26:35)
Myslím, že v této kategorii je Kristína právem zdaleka nejsilnějším kandidátem. Zdaleka nejen jako symbol, ale prostě pro to, co ochraně klimatu dala a obětovala.
Eliška Pilařová (24.04.2020 16:37:08)
Kristina bojovala nejen srdcem, ale i vědomostmi, pílí a odvahou. Ano, Limity jsme my!
Cena Josefa Vavrouška jí právem náleží.
Romana Hronová (24.04.2020 8:10:29)
Chci podpořit kandidaturu Kristiny Klosové na cenu Josefa Vavrouška, protože K.K. zosobňuje obětavý a poctivý přístup k boji za pokorný vztah k životnímu prostředí. Její bytostné nasazení je silným mementem a nemělo by zapadnout. Je to příklad integrovaného přístupu, který v sobě obsahuje teorii,praxi i vizi.
A Kristina oběť pro věc by tak mohla trvale připomínat smysluplnost i limity osobního nasazení.
Helena Kuželková (23.04.2020 15:04:36)
Podporuji nominaci Kristiny Klosové, není mnoho lidí, kteří by s takovým nasazením
pracovali tak usilovně za dobrou věc. Zaslouží si cenu k naplnění jejího osobního životního odkazu světu a lidem.
Miroslav Martiš (22.04.2020 12:06:39)
Plně podporuji nominaci Kristiny Klosové na CJV.

Mirek Martiš
Nikola Benčová (19.04.2020 13:07:01)
Kristina toho jako aktivistka i novinářka udělala hodně a zaslouží si, abychom si ji připomínali nejen uvnitř nás.
Martina Pásková (17.04.2020 23:52:12)
Kristina rozhodně ano. Šla svou cestou a je zatraceně škoda, že po ní nemohla dál! Ale právě usilovnost, nesobeckost a nezkrotnost její poutě je odkazem především pro mladou generaci! A v tom má ta nominace smysl.
Radana Dungelova (17.04.2020 18:37:03)
Kristynka přinesla závan čerstvého vzduchu, zdravou nepokoru a hlas, který byl slyšet a měl schopnost přivést k ochraně životního prostředí příslušníky generace,od které jsem toho v této oblasti tolik nečekala. Nebýt tragické nemoci, byla by pro tu generaci skvělým lídrem. Takto může zůstat nezapomenutelným a nezapomenutým vzorem. CJV jí náleží plnym právem.
Radek Kubala (17.04.2020 16:54:27)
Jednoznačně podporuju. Bez Kristýnky by nebyly Limity jsme my, spoustu z nás motivovala a přivedla k ekologickému aktivismu. Strašně nám chybí!
Jana Dlouhá (17.04.2020 8:44:13)
Kristýna do galerie laureátů jednoznačně patří. Měla podobný osud, jako Petra Vavroušková, a obě nám tu velmi chybí. Josef, po němž je cena pojmenována, toho za svůj relativně krátký život vykonal poměrně dost, a proto si ho připomínáme. Petra a Kristýna toho stihly jen málo, ztratili jsme s nimi ale všechno to, co by mohlo být, kdyby... Tahle sféra nenaplněných možností nás zavazuje – zkusíme je aspoň v něčem nahradit? Spojíme se, my, co jsme tu zbyli z jejich sítí přátelství, a budeme o to velkoryseji spolupracovat? Po Kristýně tu zbyl vzkaz – citlivé povahy svůj environmentální žal nemusí zvládnout uhasit prací. Bitva za lepší stav světa tak už má své oběti, a i to by mělo změnit válečnou strategii. V jádru všech našich snah je totiž lidskost...
Eva Rovenská (17.04.2020 0:07:32)
Podporuji nominaci Kristíny Klosové protože by si jí zasloužila .
Petr Doubravský (16.04.2020 23:43:46)
Podporuji nominaci Kristiny Klosové. Její pracovitost a oddanost cílům mi byla vždy inspirací.
Pavel Šremer (16.04.2020 23:42:17)
Podporuji nominaci Kristiny klosové na cenu Josefa Vavrouška. Je obdivuhodné, kolik toho stihla za svůj krátký život udělat pro klimatické hnutí v Česku mezi mladými lidmi a s přesahem i do dalších evropských zemí, takže by si cenu plně zasloužila.
Jan Rovenský (16.04.2020 22:02:53)
Kristininu nominaci velice podporují.
České klimatické hnutí v ní ztratilo jednu ze svých největších nadějí.
A i když může být ošidné o takových věcech spekulovat, bojím se, že na jejím odchodu mělo svůj podíl i vyčerpání z té spousty práce, které za svůj tak tragicky krátký život pro ochranu klimatu a životního prostředí odvedla. ;(
Sylvie Kubcová (16.04.2020 21:36:49)
Podporuji nominaci Kristiny Klosové na cenu Josefa Vavrouška. V co věřila, to i žila. Limity a jejich celoevropské hnutí je rostoucí a významnou silou v klimatickém hnutí.
Mikuláš Huba (16.04.2020 21:04:14)
Podporujem nomináciu Kristiny Klosovej na Cenu Josefa Vavrouška. Osobne som nemal tú česť ju poznať, ale z počutia (najmä od svojich synov) som vedel o jej názoroch, postojoch a činoch, ktoré inšpirovali mnohých (najmä mladých) ľudí. Táto doba opäť potrebuje hrdinov a Kristina do tejto vzácnej kategórie určite patrila.
Jakub Kašpar (16.04.2020 21:00:16)
Kristýninu nominaci jednoznačně podporuju. Její práce pro ochranu klimatu, především v rámci Limity jsme my!, ale třeba také při rozjezdu českých Fridays for Future, byla neuvěřitelná. Prosím o CJV pro mladé pro Kristýnu Klosovou.
Bedřich Moldan (16.04.2020 19:22:33)
Podporuji nominaci Kristiny Klosové na cenu Josefa Vavrouška. Byla mimořádnou osobností, naprosto oddanou věci, pro kterou žila. Je velká škoda, že už není mezi námi. Ocenění by znamenalo důležitý signál pro mladé lidi, pro něž zůstává trvalou inspirací.
Bedřich Moldan (16.04.2020 19:19:24)
Podporuji nominaci Kristiny Klosové na cenu Josefa Vavrouška. Byla mimořádnou osobností, naprosto oddanou věci, pro kterou žila. Je velká škoda, že už není mezi námi. Ocenění by znamenalo důležitý signál pro mladé lidi, pro něž zůstává trvalou inspirací.
Přidat zprávu