Michal Bartoš
Foto: archiv Michala Bartoše

Michal Bartoš

Ředitel Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D je ředitelem Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor Ochrana ŽP a obhájením disertační práce "Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru" završil doktorské studium humanitní environmentalistiky na FSS MU v Brně. Jeho celoživotním zájmem jsou ochrana přírody, environmetální etika, estetika, filosofie přírody a vzájemné přesahy věd přírodních a společenských. Svůj nezdolný elán vkládá do šíření kultivované environmentální osvěty dětí, mládeže i veřejnosti.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Třicetileté vytrvalé a nezištné úsilí Michala Bartoše o lidsky přijatelnou, v každodenní praxi aplikovanou a přitom stále poctivě filosoficky a v pochybnostech promýšlenou environmentální osvětu je (jistě nejen pro mě) drahokamem pracně hledaného optimismu pro dobu, která (jeho slovy řečeno) potřebuje "naději pro beznadějně problematickou environmentální etiku". Jsem upřímně přesvědčen, že Michal naplňuje všechny předpoklady pro udělení Ceny Josefa Vavrouška, a že si ji (po čtyřech předchozích nominacích) za své nezměrné a poctivé úsilí zaslouží jako málokdo jiný.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Osobnost Michala Bartoše je obzvlášť v ekopedagogických kruzích známa a vysoce ceněna. Proto snad stačí připomenout jen některé z mnoha jeho úspěchů. Zásadní je jeho podíl na vzniku Sluňákova – Centra ekologických aktivit města Olomouce, které po několikaletém působení v horecké MŠ zahájilo činnost v r. 2007 v novostavbě nízkoenergetického domu oceněného mj. Grand prix za architekturu. Na projektu a realizaci budovy Sluňákova se Michal angažoval jako zcela vůdčí postava, což platí také o vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví, tj. návštěvnického centra této CHKO otevřeného v roce 2014. Zde se úchvatným způsobem propojují příroda, krajina a umění zastoupené venkovními objekty výtvarníků zvučných jmen, jakými jsou např. F. Skála a M. Šejn. Kromě ředitelského působení ve Sluňákově a autorského i lektorské působení ve výukových programech pro děti a mládež, které se uskutečňují především v přírodě, je Michal rovněž mnohaletým externím učitelem na PřF UP, kde vyučuje předmět "Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru". Je také autorem i editorem mnoha pozoruhodných publikací (autorská kniha "O přírodě s láskou", sborníky populárně vědeckých textů osobností věnujících se vzájemným přesahům ekologie, environmentalistiky, sociologie, filosofie, religionistiky i ekonomie) a řady dalších environmentálně osvětových počinů - v tisku, televizi, filmech i v rozhlase. Za naprosto podstatný dlouhodobý přínos lze právem považovat EDO - Ekologické dny Olomouc, jichž je Michal tvůrcem, dramaturgem i moderátorem letos už 30. rokem v řadě (sic!). Toto hojně navštěvované každoroční setkávání uznávaných vědců a popularizátorů vědy s veřejností koncipované v duchu výroku prof. Zd. Neubauera jako "společná porada o našem světě" nemá v ČR obdoby. Pouze o tři roky kratší tradici mají Michalovy Ekologické večery pořádané pro veřejnost většinou 8x ročně.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Michal Bartoš je pro mne darem z nebes, díky němuž jsem směl lépe nahlédnout do souvislostí tajemného přediva propojujícího živelnou přírodu, která člověka k ničemu nepotřebuje, s krásnem, které v ní člověk může vnímat s pokorou a úctou k obohacení a povznesení své duše. Jsem mu vděčný, že mi pomohl rozptýlit mé nedovzdělanecké rozpaky z filosofie tím, že k pravidelné účasti na EDO získal osobnosti, jako např. Zd. Neubauer, V. Bělohradský či Zd. Kratochvíl, a tím podpořil moji odvahu pokoušet se jim porozumět. Spojuje nás přátelství nevyznačující se kvantitou setkávání, ale spíš nepojmenovaným souzněním v přístupu k lidem, přírodě a světu kolem nás.

Nominaci zaslal/a: Aleš Máchal

Komentáře:

Jiří Guth (16.04.2020 20:09:12)
Michal Bartoš mě provází, vede, inspiruje a těší už tak dlouho (a tak moc)... Já vím, to je slabý důvod pro tuhle báječnou cenu. Ale kolik je nás takových!
Jiří Guth (16.04.2020 20:07:22)
Michal Bartoš mě provází, vede, inspiruje a těší už tak dlouho (a tak moc)... Já vím, to je slabý důvod pro tuhle báječnou cenu. Ale kolik je nás takových!
Jiří Guth (16.04.2020 17:36:26)
Michal Bartoš mě provází, vede, inspiruje a těší už tak dlouho (a tak moc)... Já vím, to je slabý důvod pro tuhle báječnou cenu. Ale kolik je nás takových!
Miroslav Patrik (15.04.2020 0:10:27)
Podporuji tuto nominaci Michala na tuto cenu, neboť mj. jeho podivně vytrvalým eko-dílem je skutečnost, že Olomouc je již 30. let ostrovem pozitivní ekologické deviace, neboť málokdo by na začátku mohl tušit, že Ekologické dny Olomouc, jakási svébytná odnož Dne Země, svým rozmáchnutím a záběrem tu bude i po tak dlouhé době, přičemž podobně vytrvalým eko-počinem v ČR tu je už jen pořad ČT Nedej se a případně anketa Ropák (letos teprve 28. ročník). Ochrana ŽP a eko-osvěta, která se doufejme nikdy nepřejí, tedy na Moravě nepředstavuje jen hlavně profánní Brno, ale díky němu i sakrální Olomouc. Jeho pozitivním vkladem jistě může být i účast na vzniku a fungování big-eko-beton-domu, nicméně toto hmotné bohatství paradoxně vyvěrá z jeho osobní skromnosti blízké řecké filozofické škole kynizmu. A to je dnes obzvlášť cenné. :-)
Milan Štefanec (13.04.2020 21:12:43)
Michal Bartoš vychoval skrze Ekologické dny Olomouc několik generací environmentálních aktivistů a aktivistek, již v devadesátých letech se zde otvírala témata, která se teprve nyní dostávají do hledáčku politiků a mainstreamových médií. Michal Bartoš ale již mnohem dříve, než se propojování sociálních a ekologických problémů a stalo standardním přístupem, ukazoval, že ekologické hnutí nemůže ignorovat i jiné závažné problémy jako je např. porušování lidských práv. Pamatuji si jak v roce 2004 pomáhal válečným uprchlíkům z Čečenska prožít nezapomenutelné chvíle v CHKO Litovelské Pomoraví a pří výsadbě stromů vznikajícího centra Sluňákov. Moc bych si přál aby Cena Josefa Vavrouška skončila v rukou Michala Bartoše, jak kvůli ocenění jeho práce, tak pro prestiž dané Ceny.
Josef Tillich (13.04.2020 20:32:10)
Tak jako si nedovedu představit ekologické myšlení, filozofii a ekologickou výchovu nejen v našem regionu, ale v celé republice bez Ekologických dnů Olomouc, jejichž jsem od samého počátku nadšeným návštěvníkem, nedovedu si představit EDO bez Michala Bartoše, který je jejich duchovním otcem a jedinečným organizátorem. Nevím o nikom, kdo by si Cenu Josef Vavrouška zasloužil více než Michal.
Růžena Šandová (13.04.2020 10:07:08)
Po pročtení textů o všech nominovaných jsem se rozhodla o podporu pro p. Michala Bartoše.
Renata Placková (12.04.2020 22:40:17)
Za muže mluví činy - a není třeba o těch činech přidávat další slova. Ekologické dny Olomouc, Sluňákov - co dodat? Jasná volba.
Daniel Vondrouš (10.04.2020 14:19:53)
Michal už měl tuto cenu získat dříve. Ale protože je v plné síle, stále je čas to napravit. Jeho práce, kterou sleduji od studií v Olomouci na přelomu totality a demokracie, mluví za vše.
Martina Chvátalová (06.04.2020 15:42:10)
Rozšiřování obzorů, ukazování věcí z nečekaných úhlů pohledu, propojování žánrů a lidí a přístupů, zdvihání kopců v rovinaté krajině, tvoření tajemně inspirativních zákoutí v přehledném (protože asi fádním?) terénu, ukázka toho, že sny se mohou stát skutečností: to jsou některé z mých důvodů, proč budu mít velkou radost, když Michal Bartoš dostane cenu J. Vavrouška. (A taky se těším, že se to pak oslaví a Michal zahraje na kytaru:-))
Tomáš Komrzý (06.04.2020 13:39:09)
Za Michala mluví jeho činy. EDO (Ekologické Dny Olomouc), Ekocentrum Sluňákov - areál a jeho činnost..... Moc příjemný člověk plný energie, který si rozhodně na nic nehraje.
Aleš Kočí (06.04.2020 12:56:36)
Ano, ano, Michal Bartoš, to je pro mne vhodný kandidát na Cenu Josefa Vavrouška. Plně tuto nominaci podporuji!! Michal je jedním z lidí, ketří dokážíi pozitivně ovlivnit spousty lidí kolem sebe.
Tomáš Hodina (06.04.2020 12:39:16)
Na Michalovi obdivuji nasazení, které věnuje do propagace environmetální výchovy naprosto osobitým způsobem, který nemá u nás obdoby. Propojováním fyzické a duchovní podstaty sice často překračuje horizonty mého chápání, ale upřímnost, srdečnost, humor a pravda, která z něj vyzařuje, mě k němu přitahuje jako magnet. Velice si cením toho, jakým způsobem o environmentální výchově přemýšlí a tím nám všem odkrývá její hloubku a potenciál. Budu moc rád, když dodrží svůj slib a napíše knihu, kterou si budu moc přečíst i já. Za jeho nominaci na Cenu Josefa Vavrouška se rovněž velmi přimlouvám.
Hana Korvasová (03.04.2020 13:36:16)
Jak se to stalo, že Michal Bartoš ještě Cenu Josefa Vavrouška nedostal? Michal by si zasloužil spoustu ocenění. Třeba za to, jak dokázal přesvědčit evropské dárce, že mají podpořit stavbu lodě na pozemku za Sluňákovem, a že v té lodi mají svoji speciální houpačku mouchy. Nebo za to, že stojí v čele vzdělavatelů, kteří mají na prvním místě duši a srdce a radují se, když jim náhlá krásná bouřka nedovolí naplnit pečlivě připravenou výuku. Nebo za to, že nás naučil obdivovat uspořádané anglické i divoké francouzské zahrady (ty druhé trochu více). Každý čas strávený v Michalově přítomnosti je vždy objevný a krásný. Slíbil mi, že až přijde čas, otevřeme spolu květinářství. Na to se těším, ale k tomu potřebuje Cenu Josefa Vavrouška. Jinak do toho nepůjdu.
Hana Librová (03.04.2020 9:13:12)
Ve vývoji environmentálního vědomí české společnosti Michal Bartoš hraje, často nepřímo, výjimečnou kultivující roli : "Jeho" Ekologické dny Olomouc (EDO) bývají místem zvláštního prozření: pomáhají zbavit se postojových klišé. Volbou témat i volbou přednášejících Michal Bartoš připomíná nadšeným laickým i profesionálním ochráncům přírody a ekologickým vychovatelům, přijíždějícím z celé republiky, jak jsou environmentální otázky složité, mnohadimenzionální a často plné rozporů.
Naďa Johanisová (02.04.2020 22:20:16)
Velmi se přimlouvám, aby tentokrát zísal Cenu Josefa Vavrouška za své celoživotní dílo Michal Bartoš. Určitě si ji zaslouží !
Lubor Kysučan (02.04.2020 14:07:14)
Michal Bartoš je ten pravý člověk pro Cenu Josefa Vavrouška, neboť jak svým způsobem myšlení i konání, tak lidskými kvalitami naplňuje to, oč Josefu Vavrouškovi vždy šlo. Nechci opakovat vše, co o Michalovi tak výstižně a krásnými slovy sdělil navrhovatel i všichni komentátoři (se vším se však plně ztotožňuji), ale rád bych dodal ještě jednu podstatou skutečnost. Michal se vyznačuje, v našem stále rychlejším a klipovitém světě jednou podstatnou, stále vzácnější a málem starosvětskou vlastností - totiž věrností. A to jak v životě osobním věrností rodině a přátelům, tak i pracovním. Právě díky ní se mu podařilo z ničeho vybudovat jeho Sluňákov, zásadně ovlivnit směřování české environmentální výchovy a současně založit a svým nadšeným duchem vytrvale pěstovat Ekologické dny Olomouc, což je svým geniem loci (a dodal bych i geniem communitatis) setkání naprosto jedinečné a neopakovatelné nejen v olomouckém, ale i celonárodním kontextu. Věřím, že nakonec proběhnou i letos, navzdory zpoždění danému pandemii a všemi omezeními z ní vyplývajícími. Jen stěží lze kvantifikovat a měřit vliv a dosah působení lidí, jako je Michal (a bylo by to svým způsobem i rouhání), kteří ke světu a druhým lidem nepřistupují se siláckou asertivitou, ale pokorou. Intuitivně je mi však jasné, že navzdory tomu (a nebo právě proto), takových lidí, jejichž životní a myšlenkovou cestu Michal v tom nejlepším slova smyslu ovlivnil, je mnoho a hlavně jeho vliv je nezměřitelně hluboký.
Martin Nawrath (18.03.2020 10:25:26)
Michala Bartoše jsem už kdysi nominoval, neúspěšně :-(. Neuvěřitelně trpělivý, pracovitý, houževnatý. EDO jsou skvost nejen environmentalistiky, ale obecné porady o věcech lidských. Tak snad se to letos při výročí EDO podaří!
Jiří Zemánek (18.03.2020 6:34:07)
Michal Bartoš je u nás v oblasti ekologického myšlení a vzdělávání po všech stránkách nezaměnitělně originální a velmi inspirující osobnost; zejména propojováním ekologické výchovy a etiky s uměním, poezii a filosofickou reflexí, stejně jako svou otevřeností vůči novým aktuálním myšlenkovým podnětům a výzvám. Michal mi připomíná velkou košatou jabloň, která každým rokem bohatě plodí a s neuvěřitelnou radostí a vytrvalostí kolem sebe rozdává.
Centrum ekologické výchovy Sluňákov, které si vysnil a poté s velkým nasazením a invencí vybudoval a do něhož jedinečně zapojil nejsoučasnější umění (jedinečná díla Františka Skály, Miloše Šejna či Miroslava Fekara) je zcela mimořádné i v evropském kontextu. Stejně jako je skoro k neuvěření, že se Michalovi už po třicet let daří každým rokem zorganizovat bohatý program jarních Ekologických dnů Olomouc, které přivádějí k živým dikuzím nad složitou situaci našeho bouřlivě se proměňujícího světa lidi z celé republiky. Proto vřele podporuji nominaci Michala Bartoše na cenu Josefa Vavrouška.
Michal Medek (04.03.2020 0:20:09)
Michal Bartoš přináší po desetiletí do environmentální výchovy vlastní dimenzi přesahu mezi výchovou, uměním, mystikou, poezií a především řadou dalších vědních oborů. Michalovi se daří mistrně překračovat hranice mezi disciplínami i lidmi: zprostředkovává setkání, která vedou k objevování nových horizontů.
Michalovi ne vždy dobře rozumím, ale skoro pokaždé cítím, o co mu jde. Obdivuji na něm vytrvalost, nezištnost a cílevědomost při překračování a bourání hranic v našich myslích.
Václav Bělohradský (01.03.2020 10:47:47)
Práci Michala Bartoše znám a oceňuji více jak dvacet pět let. Jak kdysi řekl tuším prof. Cyril Hoschl každoroční EDO (ekologické dny v Olomouci) jsou výjimečnou koncentrací inteligentní angažovanosti lidí, díky otevřenosti, autoritě a vytrvalosti Michala Bartoše tato v ČR vzácná příležitost vést mezioborový i mezigenerační dialog o klíčových tématech naší doby trvá už desítky let. Michal Bartoš má také výjimečnou zásluhu na podpoře a šíření ekologické výchovy na školách, což je jeden z cílů Sluňákova, o jehož fungování pečuje v rozhodující míře. Podporuji plně jeho více než zaslouženou nominaci na Cenu Josefa Vavrouška.
Václav Bělohradský
Bohuslav Binka (28.02.2020 23:02:13)
Plně podporuji nominaci Michala Bartoše na Cenu Josefa Vavrouška. Vede mě k tomu mnoho důvodů, ale dovolím si uvést dva. 1. Příroda a životní prostředí jsou (a vždy byly) pro Michala Bartoše srdeční záležitostí, něco, čemu věnoval obrovské úsilí a značnou část svého života. 2. Michal Bartoš v oblasti ochrany životního prostředí a vztahu k přírodě dokázal skloubit přínos ve formě reálných činů (organizování EDO, vybudování a provozování centra EVVO Sluňákov) a velmi inspirativního a podnětného myšlení. Takže v jeho vztahu k přírodě a přínosu je jak srdce, tak reálná práce - ruce, tak rozum (v tom neúzkém slova smyslu). Cenu si plně zaslouží.
Tomáš Daněk (28.02.2020 22:49:19)
Michal představuje zcela svojský, a pro jistou skupinu jeho příznivců a příznivců jeho aktivit, nepostradatelný směr v environmentálním diskurzu. Za jeho nominaci se velmi přimlouvám!
Jaroslav Čada (27.02.2020 16:54:18)
Rozhodně se na nominaci připojuji a rád.
Jaroslav Čada
Helena Nováčková (27.02.2020 15:33:09)
Michal Bartoš si zcela jistě zaslouží Cenu Josefa Vavrouška, především za svůj dlouholetý přínos pro environmentální výchovu. Jsem moc ráda, že jsem s ním mohla 20 let pracovat na Sluňákově, je to velmi inspirativní a pravdivý člověk. Podporuji jeho nominaci.
Pavel Nováček (27.02.2020 13:25:25)
Plně podporuji nominaci Michala Bartoše na Cenu Josefa Vavrouška.
Přidat zprávu