Miroslav Kovářík

Miroslav Kovářík

Starosta obce Modrá

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Miroslav Kovářík je dlouholetým starostou (od roku 1990, tj. 30 let) obce Modrá nedaleko Velehradu v okrese Uherské Hradiště. Jeho působení na rozvoj obce i mikroregionu, do kterého obec patří, je nepřehlédnutelné. Je to člověk, který jedná s rozvahou, umí stmelovat pracovní týmy jak v obci, tak v širším okolí, je úspěšný v partnerských projektech včetně těch mezinárodních. Je přirozenou autoritou nejen pro své spoluobčany, ale i mezi starosty napříč Zlínským krajem. Přitom je skromný, přátelský.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Miroslav Kovářík vede obec, která má zhruba 600 obyvatel. Přitom tato obec pod vedením Miroslava Kováříka vytvořila projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody, ekologické výchovy, cestovního ruchu aj. v řádech stovek milionů korun. Polyfunkční projekt cestovního ruchu nazvaný souhrnným názvem Skanzen, spojuje příkladným způsobem aktivity veřejného sektoru (obce), podnikatelského sektoru a neziskového sektoru, dosahuje roční návštěvnosti přes 200 tis. návštěvníků aniž by narušoval život v obci. Tento projekt je ukázkový a inspirativní i inspirující další obce k realizaci zajímavých projektů. Součástí projektu je cílené vracení života do krajiny. Navracení starých odrůd ovoce, budování rybníků, poldrů, mokřadů, chov znovuobjevených praturů. S tím jde ruku v ruce rozvíjení historického odkazu (areál Skanzen z velké části stojí na původním archeologickém nalezišti) a úcta k tradicím.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

V obci Modrá existuje kvalitně zpracovaný plán rozvoje obce. Ten zahrnuje např. využívání zámkové dlažby a koncept veřejné zeleně. Ekologické je veřejné osvětlení realizované pomocí moderních fotovoltaických světel, veškeré rozvody elektřiny (dráty a kabely) jsou zakopány do země, obec je plně plynofikována. Modrá byla oceněna jako Vesnice roku 1995. Nejvíce viditelným projektem je areál Skanzen tvořený řadou dílčích struktur. Největší součástí je Archeoskanzen Modrá, hypotetická podoba slovanského opevněného sídliště z období Velké Moravy. Na něj navazuje biocentrum Živá voda, zahrnující soustavu rybníků s kořenovou čističkou vody, podvodním tunelem umožňujícím pozorovat život pod hladinou rybníka. Toto biocentrum sousedí s výběhem pro začínající stádo praturů. Součástí areálu je špičkový hotel s restaurací, komplex Centra Slováckých tradic s muzeem vinařství, výrobou ovocných destilátů, zpracování ovoce, ochutnávkami vína a pálenek. Na katastru obce bylo vybudováno několik rybníků, byly vysázeny sady s tradičními ovocnými stromy (např. oskeruše, dříny, moruše), cyklostezka spojující Staré Město u Uherského Hradiště a Velehrad. Pod vedením M. Kováříka vznikají i projekty mimo obec, např. se zasadil o výstavbu rozhledny na vrchu Brdo ve Chřibech, k její výstavbě bylo použito místních surovin.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

Je to inspirativní osobnost, nebojím se říci vzor. Na starostovi Kováříkovi si cením jeho systematičnosti, uvážlivost, pracovitosti. Nezná slovo "nejde", umí spojovat lidi, chová se přirozeně, je skromný, přátelský. Je (nejen pro mne) vzorem obecního politika.

Nominaci zaslal/a: Zdeněk Urbanovský

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu