Radim Pešek

Radim Pešek

Ovocnář, školkař, ekologický zemědělec

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Ovocnář z Bílých Karpat, Radim Ajša Pešek, před více než 20 lety založil ovocnou školku, v níž pěstuje staré odrůdy ovoce včetně těch méně známých a odolných. Sesbíral a vypěstoval jich tolik, že jeho nabídka připomíná encyklopedii. Přitom ví, že to, co se dnes zasadí, bude růst v náročných podmínkách v důsledku změny klimatu. Stromky prodává prostřednictvím fenoménu zvaného stareodrudy.org. Pro navrácení tradičních odrůd do zahrad, sadů i krajiny v celé republice vykonal veliké dílo.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Radim Pešek je certifikovaný ekologický zemědělec. Hospodaří na několika hektarech školek a sadů v okolí Bojkovic, odkud pochází a kde žije se svou ženou a dvěma malými dětmi. Je velkým a pokorným znalcem ovocných stromů. Spolupracuje s předními univerzitními odborníky, o své znalosti se ochotně dělí při stážích studentů i kurzech pro veřejnost. Jako jeden z mála mladých lidí skutečně hospodaří a ovocná školka ho živí. Za to ve svém kraji požívá vážnosti. A je také důležitým zaměstnavatelem – dalo by se říci ekosociálním podnikem. A zavedete-li s kýmkoli v republice řeč na pěstování ovocných stromů, zjistíte brzy, že zná „stareodrudy.org“ a že si už ledacos objednal. Ale to není vše: Loni Ajša dobudoval svou novou prodejnu. Opravil starší dům a přistavěl obchod – dřevostavbu s využitím prvků pasivního stavění. Bez jakéhokoli kompromisu. Zřejmě to bude jedna z nejlepších prodejních hal u nás. Všechen déšť ze střech sbírá do podzemní nádrže – pro své stromky.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Ajša se podílel na mapování starých odrůd v Bílých Karpatech, skvěle rozumí historii i vývoji ovocnářství, nádherně o něm mluví. Není ale žádný staromilec. Říká: „Prošel jsem si fází, kdy si myslíte, že všechno staré je dobré, ale tak to není. Vývoj nejde zastavit. Jednotlivé odrůdy sice můžou být dobře přizpůsobené svému prostředí, ale přírodní podmínky se mění. Ale vesměs generacemi prověřené odrůdy fungují dobře.“ Kolem roku 2010 začal experimentovat s odrůdami lépe odolávajícími suchu.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Ajša studoval na střední zemědělské škole produkci mléka a realita tohoto oboru ho odradila směrem k rostlinám. Už ve škole svými zájmy docela vyčníval. O ekologickém zemědělství věděl více než učitelé. Říká, že se k tomu dostal přes vegetariánství a navíc mu chemické postřiky nikdy nebyly milé. (Ostatně, stejný je ve svém osobním životě: Když před lety opravoval pro rodinu starší domek, využil postupy udržitelného a přírodního stavění). Ale zpět k „počinu“. Nejprve pěstoval staré odrůdy zeleniny, luštěnin nebo obilí. Tehdy si uvědomil, že takhle by se chtěl živit. Začal se živit množením okrasných stromků, nejprve pro sebe si udělal jaderničku, nějaké mišpule a sladkoplodou jeřabinu. Od roku 2002 se zaměřuje už jen na ovocné stromky. Ty, v souladu s vizí jeho školky, dnes najdeme nejen v zahradách a sadech, ale vytvářejí i aleje a stromořadí, rostou na pastvinách i jako solitéry v krajině. Pomáhají v celé republice vytvářet pestrou, odolnou krajinu.

Nominaci zaslal/a: Yvonna Gaillyová

Komentáře:

Ivana Jongepierová (19.04.2020 18:26:13)
Velmi rádi bychom chtěli podpořit nominaci Radima Peška. Jen díky němu se totiž záchrana starých a místních odrůd ovocných dřevin přesunula z pocitů, ideových záměrů či jen několika pilotně založených genofondových sadů do praktického každodenního života, a to nejen v oblasti Bílých Karpat. Obecní sad, školní sad, vysokokmeny ovocných dřevin do krajiny – to jsou nyní již poměrně běžné pojmy, na které jsou čerpány finance z různých dotačních programů. Ale i bez nich do bojkovické školky ovocných dřevin míří zájemci o téměř zapomenuté odrůdy z celé republiky. Jsme přesvědčeni, že bez Radima by renesance používání tohoto ovoce nenastala, nebo jen ve velmi omezené míře. Jen díky němu jsou v české krajině opět tisíce nových stromů tradičních odrůd.
Jitka Datinská (16.04.2020 21:04:36)
Ajšu znám již řadu let a vždy jsem ho vnímala jako inspirativního a cenného člověka, pevného ve svých názorech, autentického.. Díky jeho krásné a smysluplné práci máme pestrou zahradu plnou zajímavých odrůd, kde mají naše děti možnost mlsat od jara až do zimy i přes kruté jarní mrazíky a neúnavně teplá a suchá léta. První "vlaštovky" v podobě plodů zimolezů nám dělají radost na jaře, následují muchovníky, fenomenální rakytníky a aronie, které střídají voňavé kdoule a jablíčka rozličných odrůd. A jako třešíňka na dortu, když už příroda zaslouženě dříme, se po prvních mrazech naskytnou slaďoučké mišpule. To vše v množstvích, která nejsme schopni za čerstva zkonzumovat, a tak zavařujeme, odšťavňujeme, mixujeme...
Ajša pomáhá navracet pestrost nejen do českých zahrad a sadů. Za to mu patří velké díky.
Přidat zprávu