Tomáš Klouček a Jan Komárek

Tomáš Klouček a Jan Komárek

Odborní asistenti

Aplikace BROUK

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Aplikace BROUK – účinná zbraň proti kůrovci, která dokáže detekovat konkrétní napadené stromy napříč rozlehlými lesními porosty. Aplikace vyhodnocuje data pořízená leteckým snímkováním a dokáže na základě změn ve spektrálním projevu stromu vyhodnotit stromy jako zdravé a oslabené. Ve spojení s bezpilotními leteckými prostředky tak aplikace dokáže efektivně mapovat porosty a dodávat data pro podporu rozhodování kompetentním osobám.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

U zrodu myšlenky v roce 2017 stojí dva mladí výzkumníci z Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování, Fakulty životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze – Tomáš Klouček a Jan Komárek. Ti dokázali sestavit výzkumný tým a společně s dalšími kolegy vyvinout nezbytný metodický podklad, který dal základ aplikaci Brouk. Sběr testovacích dat pro ověření účinnosti metodiky probíhal ve spolupráci s kolegy ze Správy Krkonošského národního parku. Vlastní vývoj aplikace pak probíhal spolu s odborníky na software z firmy HSI, spol. s. r. o., členem skupiny Unicorn. Společně s nimi se podařilo vyrobit uživatelsky přístupnou aplikaci, která může fungovat jak na vlastní infrastruktuře uživatele, tak v cloudovém prostředí formou služby.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Současnou kůrovcovou kalamitu, která zasáhla již všechny regiony na území ČR a stihla zlikvidovat významnou rozlohu smrkových porostů, je možné zpomalit cílenou asanací napadených stromů. Aplikace Brouk dokáže analýzou vstupních dat vyhodnotit každý strom v porostu a označit ho jako zdravý či oslabený. Tím dostává lesní hospodář informaci, která může napomoci jeho rozhodování pro selektivní těžbu a další opatření.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Kůrovec je významný lesní škůdce působící velké environmentální, ekonomické ale i společenské škody. Důvodem vzniku aplikace byla snaha výzkumníků pomoci lesním hospodářům tím, že jejich nelehké rozhodování podpoří aktuálními ucelenými podklady o jejich lese. Obor leteckého snímkování a analýzy obrazových dat je výzkumníkům blízký, a proto se rozhodli využít svých znalostí a zkušeností ve prospěch společnosti.

 

 
Publikační činnost, odkazy

https://kurovec.czu.cz
-
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2850470-specialni-dron-umi-odhalit-kurovce-drive-nez-lesnici-aplikace-ma-zacit-slouzit-ještě
- Publikace: Klouček,
T.,
Komárek,
J.,
Surový,
P.,
Hrach,
K.,
Janata,
P.,
&
Vašíček,
B.
The
Use
of
UAV
Mounted
Sensors
for
Precise
Detection
of
Bark
Beetle
Infestation.
Remote
Sensing
2019,
11(13),
1561. Certifikovaná
metodika: Klouček,
T.,
Komárek,
J.,
Lagner,
O.,
Fogl,
M.,
Gdulová,
K.
(2019):
Detekce
napadení
lesních
porostů
pomocí
bezpilotních
leteckých
prostředků.
Certifikovaná
metodika.
Praha. Články: Klouček,
T.,
Komárek,
J.
(2018).
Potenciál
dronů
pro
detekci
stromů
napadených
kůrovcem.
Fórum
Ochrany
přírody
3/2018. Komárek,
J.
(2018).
Drony.
Přeceňovaný
fenomén,
nebo
nástroj
pro
včasnou
detekci
kůrovce?
Lesnická
práce
09/2018.

Nominaci zaslal/a: Vladimír Bejček

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu