Tomáš Peka

Tomáš Peka

Zahradník

Arboretum Vrahovice

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Jeho největším projektem, za který ho nominuji, je vybudování Arboreta Vrahovice, se kterým začal v roce 2010 a dokončil jej v roce 2015. Podařilo se mu získat nevyužívané pozemky, vymyslel projekt arboreta a spolu se svými přáteli ze Spolku za staré Vrahovice svůj nápad realizoval. Podařilo se mu nadchnout lidi, kteří mu s tím pomáhali, a získávat drobné dárce, kteří to pomohli zafinancovat. Bylo za tím velké úsilí a hodně práce celé dny o víkendech. V okrajové části Prostějova díky jeho iniciativě a práci vznikl okrasný park s řadou vzácných stromů, prvek zeleně, jaký tu chyběl. Je to zároveň úžasný příběh o tom, že vlastně stačí dobrý nápad, práce pár lidí ze spolku, a za pomoci několika desítek drobných dárců, kteří adoptovali jednotlivé stromky, může vzniknout zelená relaxační zóna.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Tomáš Peka je profesí zahradník. Je to velmi aktivní člověk, dlouholetý předseda Spolku za staré Vrahovice a ve volném čase se věnuje drobné neviditelné práci v rámci ochrany přírody. Vysazuje stromy, chrání a zalévá stromy, vyrábí a instaluje ptačí budky. Je skromný, sám se moc nechlubí, ale mluví za něj činy.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Převyšuje ostatní svou pracovitostí a skromností, moc o své činnosti nemluví, ale o to víc dělá. Mnoho let vede Spolek za staré Vrahovice, kde se snaží prosazovat své představy. Na arboretu samozřejmě nepracoval sám, ale společně s přáteli ze spolku; jeho role však byla zcela zásadní, a bez něj by arboretum nikdy nevzniklo. Byl vůdčí osobností celého projektu, vymyslel jej, organizoval, a odvedl nejvíce práce.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Přírodu měl rád odjakživa, rád relaxuje procházkami v lese. Dovolenou tráví každoročně na svých nejoblíbenějších horách, v Jeseníkách. K lásce k přírodě vede i svou manželku a děti. Je mimořádně pracovitým člověkem, a právě svou pracovitostí je v okolí proslulý. Velkou inspirací v dětství mu byl kanadský animovaný film Muž, který sázel stromy. Pracovat na zvelebení svého okolí (Spolek za staré Vrahovice se ale věnuje i mapování historie Vrahovic a dalším aktivitám, viz http://szsv.czweb.org/) považuje celý život za samozřejmé. Spolek za staré Vrahovice spoluzaložil, když mu bylo teprve 19, a všichni další spoluzakladatelé byli také teprve v teenagerovském věku. Práce pro veřejný prostor i místní komunitu jim vydržela doposud. Realizací Arboreta Vrahovice si Tom Peka splnil svůj dlouholetý sen.

Nominaci zaslal/a: Jakub Čech

Komentáře:

Rudolf Schlagmann, JUDr. (16.07.2020 9:17:49)
Velký příklad pro mladé lidi. Moc mu držím palce a vážím si ho. Jen tak dál. Jste 1!!!!
Marek Chvátal (29.04.2020 14:19:31)
S Tomášem Pekou jsem se poznal díky reportáži o jeho arboretu, které buduje ve Vrahovicích. Jeho projekt mne zaujal a chtěl jsem ho vidět blíže. To jsem ještě netušil, že arboretum je jen malá část jeho působení ve Vrahovicích. Se svými přáteli dlouhodobě buduje povědomí o své obci, sbírá paměti a buduje vztahy. Jeho snahy se mi líbí, protože nejde o nějaké krátkodobé vzedmutí sil, ale trpělivé a dlouhodobé budování komunity. A to je, podle mne, ten nejlepší způsob péče o místo, kde žijeme. Udržovat vztahy k sobě navzájem, ke své minulosti, scházet se a učit se lásce k místu, kde žijeme.
Václav Kočtař (22.04.2020 20:29:04)
Tomáše a Martina Hájka jsem poprvé poznal před 15lety. Fascinovala mě jejich zanícenost pro dobré skutky pro rozvoj místní části Vrahovice města Prostějova. Tehdy jako obyvatel jiné části Prostějova jsem jim fandil, i když nesdílel jejich potřeby. Nicméně zhruba v roku 2013 (tuším) jsem si poprvé začal všímat jejich práce a to hlavně při budování Arboreta. Na svoje náklady, svůj čas, svoje úsilí, udělali kluci (zejména nominovaný Tomáš) obrovský kus práce. A jako zahradník vím, co píšu. Je to nesmírná dřina a v místech pro veřejnost obzvláště. Ne všichni lidi jsou vychovaní, a vy musíte mít trpělivost a prostor neustále udržovat. Stále sázeli nové a nové dřeviny, aby sloužili k edukačním účelům. Nejen, že bych si přál, aby Tomáš ocenění získal, ale přeji oběma ať vytrvají ve svém snu a budují. Také bych jim moc přál, aby jim město postkytlo dostatek finančních prostředků a prostor, kde by mohli založit mnohem větší arboretum, pod kterým bude jejich rukopis a věřím, že to bude velký odkaz budoucím generacím.
Hana Bartková (22.04.2020 20:14:00)
Tomáš Peka je skromný, pracovitý, obětavý mladý člověk, za kterým je vidět velký kus práce ve prospěch občanů Prostějova-Vrahovic. Je předsedou Spolku za staré Vrahovice a také zastupitelem města. Je ochráncem přírody a zeleně, stará se o tamní arboretum, které vybudoval. Můžeme jej vidět při pilné práci právě tam. Seče trávu, natírá a zhotovuje lavičky a posezení , sází stromy a keře, vyrábí a rozvěšuje ptačí budky... Je zkrátka všude tam, kde je potřeba. Jako předseda organizuje a řídí činnost spolku. Je znalcem vrahovických reálií a historie. Zhotovil repliku dřevěného kříže a nechal ji umistit na původním místě. "Minulost Vrahovic je uzavřená kapitola, budoucnost Vrahovic je otevřená kniha" - toto motto Spolku za staré Vrahovice Tomáš naplňuje svou dlouholetou a poctivou prací . Není mu totiž lhostejné, v jakém životním prostředí žijeme my a v jakém budou žít naši potomci a také, jak budou Vrahovice vypadat v budoucnosti. Nesmírně si jeho práce vážím a nominaci plně podporuji.
Aleš Matyášek (20.04.2020 12:50:23)
Arboretum ve Vrahovicích je mimořádný čin, kterým Tomáš Peka obdaroval všechny své spoluobčany v Prostějově Vrahovicích. Je radost se dívat, jak dílo požehnaně roste a doslova vzkvétá. Nezapomenu na úžasný a zapálený výklad, který mi Tomáš při prohlídce arboretem poskytl. Nemohu nepomyslet na paralelu s příběhem o muži, který sázel stromy. Tichá, skromná mravenčí práce pro řadu generací. Díky.
Ondřej Moskal (20.04.2020 9:14:52)
Tomáš společně s Martinem Hájkem udělali pro Vrahovice víc než kdokoliv jiný. Palec nahoru
Ivan Čech (20.04.2020 7:54:18)
I já se plně stavím za nominaci. Vrahovice jsou okrajovou částí města - původně samostatnou obcí, a dlouhá léta za socialismu i nyní byly zanedbávány. Stejně jako třeba Držovice, které se nakonec od Prostějova odtrhly a přineslo jim to zisk! O to cennější je iniciativa místních mladých občanů, která vznikla "ze spodu" Bez dotací a známostí..... Zatímco v centru města se zejména za minulého vedení Mgr.Dřewomorky Hemerkové z PéVéčka hlavně kácelo, a to naprosto všude, tak tady naštěstí vznikl přesně opačný příklad.
Petr Ošťádal (19.04.2020 22:19:07)
Za Tomáš mluví činy. Skromný a pracovitý. Arboretum je výborný nápad.
Maria Řičánková (19.04.2020 20:00:22)
Tomáše znám od malička, a proto mohu s plnou odpovědností říct, že taková nominace není jen formální záležitostí. Tomáš je svůj, jeho vztah k přírodě je úžasný. A nejde jen o arboretum. Jako zastupitel navrhuje a snaží se prosadit řadu praktických námětů.
Jana Jílková (19.04.2020 12:48:53)
Nominaci plně podporuji. Vážím si takových lidí, jako je pan Peka. A děkuji mu za to, že jde příkladem... „Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“
autor: Albert Schweitzer
Jana Jaňourová (19.04.2020 11:59:39)
Plně podporuji nominaci Tomáše Peky na cenu JOSEFA VAVROUŠKA. Vyprojektoval a zrealizoval ARBORETUM ve Vrahovicích, což je na Hané se zoufalým nedostatkem stromů a keřů velmi záslužná práce. Jako aktivní člen spolku Za staré Vrahovice a prostějovský zastupitel se aktivně zasazuje a zlepšování životního prostředí rozšiřováním zeleně. Za to Tomášovi Pekovi patří díky.
Hana Naiclerová (19.04.2020 9:22:21)
Nominaci plně podporuji. Tomáš Peka si pro svou skromnost a pracovitost ocenění bezpochyby zaslouží. Volně přístupné Arboretum ve Vrahovicích je Tomášův projekt, kde se pár dobrých lidí setkalo a za pomocí své dřiny a dárců vytvořilo kus ráje s cizokrajnými keři a stromy, které nás přežijí. Je to zároveň odkaz i vzor pro další generace, kdy děti našich dětí budou ve stínu nádherných vzrostlých stromů na lavičce vzpomínat na Tomáše a ostatní, jaký to byl tehdy skvělý nápad. Za mě palec nahoru.
Libuše Vrbová, PaedDr. (19.04.2020 6:57:56)
Nominaci podporuji. Spolek Za staré Vrahovice pod vedením jeho předsedy, už vykonal kus dobré práce nejen v ochraně životního prostředí Vrahovic, ale i v propagaci Vrahovic a hájení jejich zájmu v zastupitelstvu Prostějova. Arboretum je akvělým využitím záplavové oblasti u Romže. Děkujeme.
Přidat zprávu