Manželé Tereza a Robert Plickovi

Manželé Tereza a Robert Plickovi

Předsedkyně a místopředseda spolku Hlas zvířat

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Jsem přesvědčena, že nominaci zasluhuje úspěch spolku Hlas zvířat, který vedou manželé Tereza a Robert Plickovi a který se dlouhodobě bije za ochranu práv zvířat. Velikým úsilím se jim letos po dvouletém procesu podařilo v Parlamentu prosadit novelu trestního zákoníku, kterou se zvyšují tresty za týrání zvířat, zavádí se nový trestný čin proti tzv. nelegálním množírnám a nový trest zákazu držení a chovu zvířat. Zásadním způsobem tak změnili způsob, kterým v Česku trestáme zločiny proti zvířatům.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Věřím, že tato nominace patří manželům Tereze a Robertovi Plickovým, případně spolku Hlas zvířat. Manželé Plickovi v roce 2018 založili spolek Hlas zvířat s posláním hájit práva a zájmy všech zvířat, zvyšovat osvětu a otevírat diskuzi o právech zvířat. Tereza Plicka je předsedkyní spolku, Robert Plicka je místopředsedou spolku a advokátem. Manželé Plickovi slouží jako vzor toho, že jedním ze smyslů života je pomoc ostatním. O tom vypovídají i výsledky jejich práce, kdy oni sami pravidelně shromažďují důkazy o hrůzném zacházení se zvířaty a brání nevinné tvory před soudy. Poskytnout hlas někomu, kdo ho sám nemůže využít, a postavit se za slabšího je čin, který přesto, že by měl být normou a přirozeností každého z nás, přeci jen vyžaduje vnitřní sílu a kuráž. Manželům Plickovým nechybí ani jedno. Také jsou živoucím příkladem toho, že právo může být velmi užitečným a silným nástrojem společenské změny, pokud ho lidé užijí s čistými úmysly a se srdcem.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Ačkoli i běžná činnost Hlasu zvířat je zvláštní a významná, prosazení změny zákona považuji za výjimečný úspěch. Jejich novela trestního zákoníku vyšvihla Česko mezi země s nejkvalitnějším zákonem chránícím zvířata a právě změna „shora“ byla velmi potřebná. Společnými silami stvořili nový právní rámec, kterými odteď budou práva zvířat chráněna. Věnovali tisíce hodin neúnavné práce tomu, aby ukončili děsivou praxi nelegálních množíren a zajistili efektivnější trestání zločinů proti zvířatům.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Manželé Plickovi jsou milovníky zvířat. Aktivně se začali případy týrání zvířat zabývat v roce 2013. Při snaze sjednat spravedlnost však zjistili, že řádnému šetření a řešení případů násilí na zvířatech brání nedostatečná právní úprava. Jednak policie neměla k dispozici prostředky, jak zločiny vyšetřit, jednak bylo pachatele v podstatě nemožné odsoudit k nepodmíněnému trestu, tzv. „natvrdo.“ Také pronikli do toho, co se děje v nelegálních množírnách, tedy na místech, kde jsou zvířata držena v hrozných podmínkách a množena čistě pro zisk. Tváří v tvář utrpení bezmocných zvířat se rozhodli takové nespravedlivé zacházení změnit. Založili Hlas zvířat, organizovali demonstrace, sepsali petici a začali intenzivně pracovat na změně zákona. Komunikovali s politiky, setkávali se s médii i veřejností a trpělivě vysvětlovali, v čem je stávající stav nedůstojný a neudržitelný. Jejich dvouleté úsilí se vyplatilo a letos vedlo k jedné z nejzásadnějších změn v zákonné ochraně zvířat.

Nominaci zaslal/a: Petra Sýkorová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu