Manželé Tereza a Robert Plickovi

Manželé Tereza a Robert Plickovi

Předsedkyně a místopředseda spolku Hlas zvířat

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Jsem přesvědčena, že nominaci zasluhuje úspěch spolku Hlas zvířat, který vedou manželé Tereza a Robert Plickovi a který se dlouhodobě bije za ochranu práv zvířat. Velikým úsilím se jim letos po dvouletém procesu podařilo v Parlamentu prosadit novelu trestního zákoníku, kterou se zvyšují tresty za týrání zvířat, zavádí se nový trestný čin proti tzv. nelegálním množírnám a nový trest zákazu držení a chovu zvířat. Zásadním způsobem tak změnili způsob, kterým v Česku trestáme zločiny proti zvířatům.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Věřím, že tato nominace patří manželům Tereze a Robertovi Plickovým, případně spolku Hlas zvířat. Manželé Plickovi v roce 2018 založili spolek Hlas zvířat s posláním hájit práva a zájmy všech zvířat, zvyšovat osvětu a otevírat diskuzi o právech zvířat. Tereza Plicka je předsedkyní spolku, Robert Plicka je místopředsedou spolku a advokátem. Manželé Plickovi slouží jako vzor toho, že jedním ze smyslů života je pomoc ostatním. O tom vypovídají i výsledky jejich práce, kdy oni sami pravidelně shromažďují důkazy o hrůzném zacházení se zvířaty a brání nevinné tvory před soudy. Poskytnout hlas někomu, kdo ho sám nemůže využít, a postavit se za slabšího je čin, který přesto, že by měl být normou a přirozeností každého z nás, přeci jen vyžaduje vnitřní sílu a kuráž. Manželům Plickovým nechybí ani jedno. Také jsou živoucím příkladem toho, že právo může být velmi užitečným a silným nástrojem společenské změny, pokud ho lidé užijí s čistými úmysly a se srdcem.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Ačkoli i běžná činnost Hlasu zvířat je zvláštní a významná, prosazení změny zákona považuji za výjimečný úspěch. Jejich novela trestního zákoníku vyšvihla Česko mezi země s nejkvalitnějším zákonem chránícím zvířata a právě změna „shora“ byla velmi potřebná. Společnými silami stvořili nový právní rámec, kterými odteď budou práva zvířat chráněna. Věnovali tisíce hodin neúnavné práce tomu, aby ukončili děsivou praxi nelegálních množíren a zajistili efektivnější trestání zločinů proti zvířatům.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Manželé Plickovi jsou milovníky zvířat. Aktivně se začali případy týrání zvířat zabývat v roce 2013. Při snaze sjednat spravedlnost však zjistili, že řádnému šetření a řešení případů násilí na zvířatech brání nedostatečná právní úprava. Jednak policie neměla k dispozici prostředky, jak zločiny vyšetřit, jednak bylo pachatele v podstatě nemožné odsoudit k nepodmíněnému trestu, tzv. „natvrdo.“ Také pronikli do toho, co se děje v nelegálních množírnách, tedy na místech, kde jsou zvířata držena v hrozných podmínkách a množena čistě pro zisk. Tváří v tvář utrpení bezmocných zvířat se rozhodli takové nespravedlivé zacházení změnit. Založili Hlas zvířat, organizovali demonstrace, sepsali petici a začali intenzivně pracovat na změně zákona. Komunikovali s politiky, setkávali se s médii i veřejností a trpělivě vysvětlovali, v čem je stávající stav nedůstojný a neudržitelný. Jejich dvouleté úsilí se vyplatilo a letos vedlo k jedné z nejzásadnějších změn v zákonné ochraně zvířat.

Nominaci zaslal/a: Petra Sýkorová

Komentáře:

Darina Bemdová (03.07.2020 22:38:04)
Z nominace manželů Terezky a Roberta Plicka na Cenu Josefa Vavrouška mám obrovskou radost. Tyto lidičky už dlouhou dobu znám, jsou to nesmírně obětaví, dobří, laskaví, inteligentní lidé, se srdcem na pravém místě, kteří mají rádi lidi, ale stejně tak všechna zvířata. Velmi na nich obdivuji to jejich nasazení, které věnují do ochrany životního prostředí a do ochrany zvířat, a to je dnes obzvlášť cenné. Pokud skutečně má někdo rád zvířata, tak jsou to právě oni. Dnes je mnoho lidí a organizací, které se ohání pomocí zvířatům, ale za lidi mluví reálné činy a jejich výsledky mluví za vše. Jejich neúnavné nasazení, jejich každodenní úsilí, jejich komunikace s politiky, s médii a veřejností, jejich schopnost pozitivně ovlivnit spoustu lidí kolem sebe, vedlo letos k jedné nejzásadnější změně v zákonné ochraně zvířat a za to jsem jim nesmírně vděčná. V roce 2018 se stal také Robert Plicka Osobností roku v projektu Český Goodwill a minulý rok získal ocenění Právník roku 2018 v kategorii PRO BONO. Jako právnická firma finančně i práv.službami zdarma podporují neziskové a dobročinné organizace, a přímo zastupují případy týrání zvířat. Mnoha dobročinných akcí se i sami zúčastní, pomáhají, kde je třeba. Manželé Terezka a Robert Plicka jsou nám všem ukázkovým příkladem toho, že vše se dá změnit, pokud lidé chtějí a jdou si za svým cílem. Tito lidé nám všem dali naději ve spravedlivý trest pro lidi, kteří ubližují zvířatům, spravedlivý trest pro tyrany zvířat...naději, aby právo bylo prostředkem k prosazení spravednosti a nikoliv nástrojem k legalizaci násilí a nespravedlnosti. Pokud si někdo letos tuto Cenu zaslouží, tak tito dva úžasní lidé. Už kvůli ocenění jejich práce a ocenění všeho, za co spolu již mnoho let doslova každodenně bojují, tak i pro prestiž Ceny Josefa Vavrouška.
Gabriela Kubíková (03.07.2020 14:00:40)
Manžele Plickovy znám již několik let a mám také zkušenosti s delší spolupráce s nimi. Jedná se o velmi inteligentní profesionály s obrovským zapálením pro věc, kteří ochraně zvířat obětují velkou část svého času a osobního života (v rámci něhož, je nutno dodat, jdou také příkladem a nepodporují zbytečné utrpení zvířat). Přesto se však k ostatním chovají vždy s úctou a pochopením, což u úspěšných lidí není vždy standardem. Ocenění si zaslouží především proto, že jsou jedni z mála v republice, kteří se věnují ochraně zvířat (a to všech, včetně zvířat hospodářských), a neustále čelí koalici lidí, kteří podporují zneužívání zvířat a stojí proti humánnějšímu a etičtějšímu zacházení s nimi.
Přidat zprávu