Alice Hrbková a Hynek Skořepa

Alice Hrbková a Hynek Skořepa

knihovnice a přírodovědec

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Nominace jmenovaných je za maximální osobní občanskou angažovanost při záchraně stoleté Svárovské aleje svobody a dalších alejí během připravované opravy silnice Velké Opatovice - Chlum. Prokázali, že rozhodnutí o kácení aleje bylo provedeno nezákonným způsobem. Nominovaní probudili zájem široké veřejnosti o problematiku silničních alejí a zapojili místní občany do konkrétních akcí spojených s ochranou alejí. Současně také zpracovávají návrhy, jak řešit problematiku silničních alejí v budoucnu, aby se podobné situace neopakovaly. Nominovaní se snaží, aby místní občané, ale i širší veřejnost byli adekvátně informováni o připravovaných projektech v dané lokalitě.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Bc. Alice Hrbková, nar. 1968 v rodině aktivních turistů, její děd - průkopník esperanta a přítel TGM vystavěl dům v Hostýnských vrších, kde vyrostla a kde s otcem od malička chodila na dlouhé výšlapy se zasvěceným pozorováním přírody. Po babičce z Letovic zdědila lásku k místnímu kraji, kde nyní žije a aktivně se zajímá o okolní přírodu a její ochranu. Je matkou tří synů a profesí dětská knihovnice (titul knihovník Východních Čech 2018, titul Rytíř krásného slova, autorství celorepublikové hry Lovci perel). Je členkou oddílu Delfíni Brno (KČT) a pracuje v Muzeu Boskovicka. RNDr. Hynek Skořepa se o přírodu a její ochranu zajímal od dětství. Během VŠ studia ho v dalším směřování ovlivnil prostějovský botanik Petr Albrecht (1961-2001). Od studentských let byl dobrovolným spolupracovníkem státní ochrany přírody (v současnosti je členem stráže přírody při SCHKO Moravský kras). Dlouhodobě se snaží o popularizaci ochrany přírody a zajímavých přírodních lokalit. Profesí je přírodovědec a pracuje v Muzeu Boskovicka. Publikace: Přírodní skvosty Prostějovska (2006) Lesy Drahanské vrchoviny (2006) Přírodní poměry Boskovicka. Vlastivěda Boskovicka, sv. 1 (2008) Československo - má láska. Přírodní skvosty České a Slovenské republiky (2008) Od r. 2015 pravidelně přispívá do periodika Ohlasy dění na Boskovicku v rámci seriálu Krajiny Boskovicka (dosud 49 dílů). Inspiruje mě jejich občanská statečnost a vytrvalost v boji s úřady za to, aby řízení místních věcí dotýkajících se každého nebylo jen v rukou několika málo úředníků, ale aby do rozhodování a procesů ovlivňování životního prostředí mohli bez překážek vstupovat i aktivní občané a nejrůznější občanské iniciativy. Inspirace je v jejich osobním nasazení bez ohledu na reakce lidí, kteří nechápou v plné míře, co všechno může nesprávné rozhodnutí úředníka způsobit. Inspirují všechny ostatní, aby nebyli lhostejní k tomu, co se děje v jejich okolí a nebáli se vystoupit v případech, kdy je ohroženo životní prostředí, a to ať už v jakékoliv formě. Důležitý je každý zachráněný strom, každý metr půdy, každý litr vody. Každý strom je originální ekosystém, jeden živý tvor.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Nominovaní činnosti spojené se záchranou lipové aleje svobody a dalších stromů podél silnic vykonávají mimo svoje pracovní zařazení. Hlavní zásluha nominovaných spočívá především v probuzení zájmu široké veřejnosti a zapojení občanů do konkrétních akcí. Vytvořili petici za záchranu aleje, kterou podepsalo víc jak dva tisíce lidí. Popularizací aleje svobody u Svárova dosáhli jejího vítězství v anketě Alej roku 2020. S příznivci aleje zorganizovali sběr odpadků a likvidaci skládky podél silnic v okolí Svárovské aleje a připravují další akce s důrazem na ochranu životního prostředí v dané lokalitě. Velkou podporu získali i od environmentalistky prof. Hany Librové, CSc., která danou oblast velmi dobře zná a která oceňuje jejich velké nasazení.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Neochota místních úředníků poskytnout občanům jakékoli informace k připravovanému projektu rekonstrukce silnice a absolutní lhostejnost úředníků ke krajským projektům opravy silnic v jejich katastru. Nominovaným šlo kromě záchrany stoleté Svárovské aleje, také o záchranu dalších alejí, které mají padnou během plánované rekonstrukce silnice Velké Opatovice - Chlum. Celkem se jedná o 204 stromů, jejichž náhradní výsadba na jiném místě není konkrétně určena. Kompletní informace o rozsahu kácení a náhradní výsadbě nebyly a stále nejsou občanům vůbec známé.

Nominaci zaslal/a: Dalibor Badal

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu